Naturvern og databaser - Sabima

sabima.no

Naturvern og databaser - Sabima

Naturvern og

databaser

Christian Steel

SABIMA


Informasjon om

• Koordinater

‣ Norgeskart.no

• Naturtyper

‣ Naturbase

• Utbredelseskart

‣ Artskart, Artsobs.

• Hvordan registrere egne funn ‣ Artsobservasjoner

• Artsnavn og systematikk ‣ Artsnavnebasen

• Informasjon om rødlistearter ‣ Artsportalen

• Søke i lovverk

‣ Lovdata

• Eiendomsgrenser ++ ‣ Gårdskart

• Fremmede arter, svarteliste ‣ Fremmedartsbasen

og mye mer


Databaser og plansaker

Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen

Er det konflikt med naturverdier?


Plantegninger E6 Frya


Artskart: rødlistearter ved Forr


Finne lover og forskrifter


Finne naturtyper i kart


Rapportere eget funn


Databaser til hjelp ved

kartlegging

karminspinner Tyria jacobaea


Artskart


Naturbase – avansert søk


Naturbase – avansert søk


Andre databaser


Skog og landskap - kilden


Gårdskart


Artsnavnebasen

More magazines by this user
Similar magazines