Micrologic E vern presentasjon - Schneider Electric

schneider.electric.no

Micrologic E vern presentasjon - Schneider Electric

Micrologic E

Den smarte veien til energieffektivitet

Vern med integrert energimåling for CompactNS630b – NS3200

Og Masterpact NT/NW


Innhold

●Behov for nøyaktig energi-informasjon

Micrologic E: Energieffektivitet innen rekkevidde

●Smart: Den intelligente måten å måle på; måling der den trengs

●Sikker: Vern, måling og kommunikasjon, pålitelighet i et produkt

●Enkel: Knytt energi-informasjon til alle som trenger det

●Neste skritt mot energieffektivitet

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

2


Bygninger kan oppnå

opp til 30% energi

sparing med et Aktivt

Energi Styrings system

som inkluderer

energimålingssystem.

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

3


Behov for energi informasjon

●Energikostnadene stiger

●Strengere regler i forhold til utslipp av

drivhusgasser

>Behov for energisparing

Første skritt er energimåling:

> Avdekke hvor, når og hvordan energien

forbrukes

> Finne muligheter for energisparing

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

4


Lansering av Micrologic E

●Vern med innebygget energimåling for:

● Compact NS630b til NS3200

● Masterpact NT/NW

Den mest kostnadseffektive

måten å:

> Maksimalisere energieffektivitet

> Kontrollere kostnader

> Ivareta miljømål og ansvar

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

5


Smart

Den intelligente måten å plassere

energimåling der du trenger den

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

6


Smart – den nye standarden i markedet

●Compact NSX, 40 – 630A, var den første

effektbryteren med kostnadseffektiv, innebygget

energimåling

Micrologic E for Compact NS og Masterpact NT/NW kompletterer

tilbudet opp til 6300A

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

7


Smart – det mest kostnadseffektive valget

●Du får energimåling i hver

effektbryter

Unngå ekstra kostnader og

tavleplass forbundet med

installasjon av separate målere og

strømtransformatorer

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

8


Smart – kompletterer vernserien

Ingen måling A 'ammeter' E 'energi' P 'power' H 'harmonics'

Strøm

Måling

Spenning, PF, effekt, energi*

Cos-, frekvens, avanserte

vernfunksjoner

Harmonisk analyse, avanserte

alarmfunksjoners

2 (L, I)

2.0

2.0 A

2.0 E

5 (L, S, I)

5.0

5.0 A

5.0 E

5.0 P

5.0 H

Vern

6 (L, S, I, G)

6.0

6.0 A

6.0 E

6.0 P

6.0 H

7 (L, S, I, V)

7.0 A

7.0 P

7.0 H

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

9


Smart – høy verdi, lav kostnad

●Sammenlignet med Micrologic A:

● Samme integrerte LCD display

● Like enkelt å betjene

● Samme pålitelighet

For kun en liten ekstra kost,

gir Micrologic E deg:

> Energimåling (+spenning, effekt, PF )

> Tripphistorikk og årsak

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

10


Smart – bredt spekter av applikasjoner

●Energidata fra Micrologic E vil forbedre effektiviteten ved å gi deg

muligheten for å:

● Studere forbruksmønstre

● Sammenligne ulike deler av

virksomheten

● Avdekke hvor det sløses

med energi

● Synliggjøre energikostnadene i

bygningen(e), pr. avdeling

eller på maskin/forbrukernivå

● Kontrollere og verifisere

kraftleverandørens fakturering

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

11


Sikker

Vern, kommunikasjon og

måling - i en pålitelig enhet

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

12


Sikker – en unik, pålitelig arkitektur

●Man må kunne stole på at effektbryteren beskytter mennesker og utstyr

Micrologic E har en unik arkitektur:

> Vernfunksjon fungerer uavhengig av måling og

kommunikasjon

> Alle funksjoner er testet og sertifisert sammen

●Dette garanterer kvaliteten og påliteligheten til alle funksjoner

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

13


Sikker – en unik, pålitelig arkitektur

Vern

Måling

ASIC

Microprocessor

Kommuniksjions

Modul

luft CT

Basis vernfunksjoner

Skille

Advanserte

vernfunksjoner

(måling, analyse…)

Optisk

Link

Jern CT

Strøm-avhengig

power supply

Power supply

Sensorer &

Kraftkilde

Processing

Kommunikasjon

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

14


Sikker - Automatisk “scroll” av

skjermbilde - hurtig visning

●Vedlikeholdspersonell behøver ikke

å betjene frontpanelet for å få

tilgang til data

●Skifter automatisk mellom

de mest relevante måleparameterne

Nytt, innovativt display

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

15


Sikker – flere funksjoner, større fleksibilitet

●To tilleggsfunksjoner - tidligere kun tilgjengelig på P & H vern

●Tripphistorikk forenkler feilsøking:

● siste 10 tripp/utkoblinger lagret i minne

● Avlesbart i verndisplay/FDM eller software

● Inkluderer utoblingsårsak &

dato/tidstemplet

●To programmerbare

rele` utganger:

● M2C rele`,

for signal av trippårsak

● Benyttes for overvåkings

funksjoner

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

16


Enkelt

Knytt energi-informasjon til

alle som trenger den

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

17


Enkel – nyttig, lokal datatilgang

●Ny kommunikasjonsmodul opsjon

●Tilkobling av FDM121 display til Compact

eller Masterpact effektbrytere

Godt synlig datatilgang fra tavlefront:

> Alle Micrologic målinger og historikk

> Effektbryter vedlikeholdsindikatorer

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

18


Enkelt – nettverk i bygninger

●BCM ULP, komm.modul med standard “plug-and-play” oppkobling

●Gir enkel tilgang til

energidata fra Micrologic E

●Sett opp et kommunikasjons nettverk:

● Effektbrytere, reler,

målere, annet utstyr

● Webservere/gateways og software

● Laptop/desktop PC’er

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

19


Enkelt – energidata rett inn på PC’en

●Informasjon er lett tilgjengelig

for alle som har behov

● Relevante ledere og

økonomiansvarlige kan

analysere energiforbruk og

kostnader

● Vedlikeholds – og teknisk

personell kan analysere

pålitligheten i el.anlegget, og

foreta “remote” vedlikehold

og feilsøking

Tilgang til data for videre analyse

ved å benytte standard nettlesere

eller brukervennlig software

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

20


Remote Control Utility (RCU)

Gratis software for enkel

datatilgang og styring av

effektbrytere

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

21


EGX300 gateway

On-board web server gir

sanntids og historiske data

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

22


PowerLogic ION Enterprise software

Avansert energi og

nettkvalitets analyse

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

23


Micrologic E

Første skritt mot energi

effektivitet

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

24


Fremtidsrettet

Micrologic E i hver effektbryter er

et viktig første skritt mot

energieffektivitet

Schneider Electric kan hjelpe deg

til å oppnå maksimal effektivitet

i hele bygningen

Kan gi opp til 30% energibesparelser

i industri og kommersielle bygninger

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

25


Aktiv Energi Styring

●Integrert strategi fra kraftforsyning til stikkontakt

Schneider Electric - Power – Micrologic E – January 2011

26


Make the most

of your energy

More magazines by this user
Similar magazines