Silje Forbord - Makroalger til energiformål - BluePlanet AS

blueplanet.no

Silje Forbord - Makroalger til energiformål - BluePlanet AS

Anvendelse av tare til bioenergi i

Norge krever at vi utvikler storskala,

lønnsomme dyrkingssystemer

•Hvilke arter?

•Hvordan?

•Hvor?

Tareoppdrett trenger areal og tilførsel av

næringssalter

Norge har en økonomisk sone (sjøareal) på 2,2

millioner km 2

SINTEF Fiskeri og havbruk AS

More magazines by this user
Similar magazines