Havnen – forretning, lov og bæredygtighed” - Danske Havne

danskehavne.dk

Havnen – forretning, lov og bæredygtighed” - Danske Havne

Havnenforretning, lov og

bæredygtighed”

Frederikshavn februar 2007

Indlæg ved Havnedirektør Svend Christensen


”Klynger og potentialet

for havneklynger”


”Klynger og potentialet for

havneklynger”

Definitionen af en klynge:

”En geografisk koncentreret gruppe af virksomheder,

som anvender lokale ressourcer, arbejdskraft, bruger

fælles forskning og teknologi og i øvrigt samarbejder på

forskellige niveauer. Gennem deres samarbejde kan

virksomhederne skabe en forøget konkurrenceevne som

gruppe – en såkaldt klynge”

Kilde: Oxford Research


- Stærk på samarbejde

og transport


Koncernoversigt

Konsoliderede

dattervirksomheder

Aalborg Havn A/S

100 % NTC Ejendom A/S

50% Grønlandshavnens Ejendomme A/S

(Grønlands Hjemmestyre)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associerede

virksomheder

50% Nordjysk Kombi Terminal A/S

(Arctic Container Operation))

20 % Arctic Container Operation A/S

(Royal Arctic Line A/S)

20 % Aalborg Toldoplag A/S

(Danske Fragtmænd Aalborg 40%)

(ACO 40%)


Status for koncernen

2006

• Omsætning:

86,1mill. kr.

• Årsresultat før skat: 18,7 mill. kr.

• Egenkapital:

294 mill. kr.

• Antal ansatte 59

(Beskæftiget i Østhavnen ca. 500)

• Antal skibsanløb ca. 1580

(Total alle 3 havne ca. 2400)

• Godsomsætning

ca. 3,1 mill. ton

• (Total alle 3 havne

ca. 7,2 mill. ton)

• Containere

58.200 TEU

• Banevogne

167 enheder


Centralhavnen


Østhavnen


Planer for Aalborg Havn

15 – 20 år


”Klynger og potentialet for

havneklynger”

Erfaringer fra Aalborg:

• Grønlandshavnen

• Udlejning

• Grønlandstrafikken

• Mødefaciliteter

• Kantineforhold

• IT løsning

• Rengøringsaftale

• Telefoni


”Klynger og potentialet for

havneklynger”

Virksomheder i ”Grønlandsklyngen”

• Royal Arctic Line A/S

• Royal Arctic Linieagentur A/S

• Royal Arctic Spedition A/S

• Arctic Container Operation A/S

• Royal Greenland A/S

• Pisiffik A/S

• KNI-Pilersuisoq

• Stark

• Grønlandshavnens Ejendomme A/S

• Superbyg Kalaallit Nunaat A/S

• Arctic Import A/S

• Polar Seafood A/S

• Kangamiut Seafood A/S

• Ocean Seafood A/S

• Malik Supply A/S


”Klynger og potentialet for

havneklynger”

Virksomheder i ”Transportcenterklyngen”

• Royal Arctic Line A/S

• Royal Arctic Linieagentur A/S

• Royal Arctic Spedition A/S

• Arctic Container Operation A/S

• Blue Water Shipping A/S

• Toldfunktionen

• Veterinær Grænsekontrol

• Agri Norcold

Danske Fragtmænd A/S

• Øbro Flytteforretning A/S

• Wrist Group

• Combifragt International Logistics A/S

• Aalborg Trailerservice

• Scan International Spedition A/S

• Aalborg Transport & Spedition

• Aalborg Stevedore Company A/S

• Foreningen af danske Transportcentre

More magazines by this user
Similar magazines