læs her. - Danske Havne

danskehavne.dk

læs her. - Danske Havne

MARITIM SIKRING AF DANSKE HAVNE OG HAVNEFACILITETER

Danske Havnes netværk for sikringsansvarlige – 6. juni 2013

1


I. Intern Benchmark

• Oktober 2011 – Første møde i Transportudvalgets interne arbejdsgruppe

• December 2011 til januar 2012 – dialog med sikringsfirmaer og en

skalerbar aftale der passer til alle typer havne og behov

• Februar 2012 – Aftale med G4S

• 2012 – G4S har besøgt op mod 30 havne og lavet aftaler med 10 havne

• 2013 – G4S åbner dedikeret overvågningscenter for maritim sikring

• Bredere koncept kan presse prisen

2


II. Hvad får vi ikke for pengene

Danske ISPS havne 83

Danske ISPS faciliteter 211

Initiale omkostninger til ISPS investering siden 2004 450 mio. kr.

Total omkostning pr år (drift i gennemsnit)

60 mio. kr.

Total omkostning siden 2004

1 mia. kr.

3


III. Fordeling af omkostninger til ISPS

4


IV. Evaluering af dansk lov

November 2012 – Transportminister Henrik Dam Kristensen nedsætter

evalueringsgruppe vedr. maritim sikring

• Fokus:

– Overimplementering i dansk lovgivning og praksis

– Lettere at overholde regler og billigere for mindre havne

Primo 2014 skal arbejdsgruppen give anbefalinger til minister

• Nøglepunkter:

– Konkret terrortrussel

– Godstilpasset trusselsbillede

– Regelforenkling

– Klageadgang

– Evaluering af arbejdsproces (brugertilfredshed)

5


Tak for opmærksomheden

Bjarne Løf Henriksen – Erhvervspolitisk konsulent

Danske Havne – Danish Ports

Tel + 45 3370 3441

blh@danskehavne.dk

http://danskehavne.dk

6

More magazines by this user
Similar magazines