AREAL OG LANDSKAP - COWI

cowi.no

AREAL OG LANDSKAP - COWI

areal og landskap

19

a-lab


Hei!

Vi vil gjerne presentere

vår voksende avdeling i

COWI! Areal og landskap

består av 35 kloke hoder,

spredt rundt på 8 av COWIs

22 kontorsteder i Norge.

Avdelingens fagbakgrunn

spenner vidt; vi har

medarbeidere innenfor

landskapsarkitektur,

by- og arealplanlegging,

arkitektur, veiplanlegging

og plantevitenskap.


egioner

tromsø

narvik

nord/midt

bodø

vest/sør

kristiansund

molde

voss

bergen

haugesund

stavanger

Levanger

Trondheim

hønefoss

kongsberg

notodden

lillehammer

hamar

kristiansand

flekkefjord

oslo

drammen

fredrikstad

larvik

øst


kompetanse

prosjekttyper:

COWI AS er et av Norges

ledende flerfaglige rådgivende

ingeniørselskap. Vi er ca 800

medarbeidere innen teknikk, miljø og

samfunnsplanlegging.

Areal og landskapsavdelingen

arbeider flerfaglig på tvers av

kontorsteder og avdelinger

innad i COWI og med eksterne

samarbeidspartnere. Vi arbeider i

alle typer prosjekter, og har et bredt

kompetansefelt:

• Arealplaner (alle nivåer)

• Detaljprosjektering

• Konsekvensutredning

• Analyser og studier

• Konkurranser

spesialkompetanse:

• Bærekraftig utvikling

• 3D- prosjektering og visualisering

• Universell utforming

• Blå-grønne strukturer

• Naturgjenoppretting

• Planter og trær

• BREEAM (Miljøklasseringssystem)

• Skateboardanlegg

• Prosjektledelse av større, flerfaglige

prosjekter

• Prosessledelse og medvirkning

• Plansmier


plan og prosjektering

Vi tilbyr tjenester innenfor hele

plan- og lanskapsfeltet, fra mindre

detaljprosjekter til omfattende

kommuneplaner.

Utvalgte referanseprosjekter:

1. Boligregulering Gamlegrendåsen

Nord, Kongsberg tomteselskap

2. Kommunedelplan for Bybane

på Nord-Jæren, Rogaland

Fylkeskommune

3. Detalj og byggeplan Olav Vs gate

4. Regulering, detaljplan og BREEAMsertifisering,

Drengsrudbekken,

Asker OKK

5. Regulering Nydalen - diverse

prosjekter, Avantor AS

6. Ryfastsambandet, reguleringsplan,

Statens Vegvesen

7. Kommuneplan for Grue, Grue

1


kommune

8. Lysaker stasjon, Statens Vegvesen/

Jernbaneverket/Akershus

fylkeskommune

9. Kommunedelplan med

konsekvensutredning E18

Vestkorridoren, Statens Vegvesen

10. Reguleringsplan og prosjektering av

nytt Østfoldsykehus (NØS)

11. Kirkebygden skole, utomhusanlegg,

Våler kommune

12. Kråkerøyforbindelsen, detaljprosjektering,

Statens Vegvesen

13. Revegetering og skjøtselsplan for

Nasjonal turistveg, Varanger

14. Reguleringsplan kabelgaten Økern,

Oslo

15. Notodden bok- og blueshus,

utomhusanlegg, Notodden

kommune

11


analyse og studier

Analyse er en del av de fleste

prosjekter, men det finnes også

de prosjekter der analysen er

hovedoppgaven. Vi har erfaring fra

begge prosjekttyper.

Referanseprosjekter:

16. Verdi- og sårbarhetsanalyser av

landskap og kjøreopplevelse i

Hardanger, Statens Vegvesen

17. Landskapsanalyse for Torsbekkdalen

og Sarpsborg stadion, Sarpsborg

kommune

Ny bro

16


ærekraftIG byUTVIKLING

Bærekraft er et av satsningsområdene

i COWI. Areal og landskap har en

sentral rolle, samtidig som vi fokuserer

på synergieffekten mellom ulike

fagområder.

Referanseprosjekter:

18. Parallelloppdrag for bærekraftig

byutvikling på Brøset, Trondheim

19. Klimaeffektiv byutvikling på

Furuset, åpen konkurranse hvor

COWI vant 1.plass i samarbeid med

A-lab og Architectopia

20. Parallelloppdrag utvikling av

området Føyka/Elvely i Asker, Asker

kommune

18


18 placebo effects for cowi


lågrønne prosjekter

Blågrønne prosjekter er et av våre

spesialkompetanseområder, og en

del av vår satsing innenfor temaet

bærekraft. Vi har et tett samarbeid med

divisjon Vann i slike prosjekter.

Referanseprosjekter:

21. Bjerkedalen Park, åpning

av Hovinbekken, Oslo

kommune, Bydel Bjreke

22. Alnastien/Svartdalen,

Oslo kommune,

Friluftsetaten

23. Gjenoppretting av

bekk langs kontorbygg,

Drengsrudbekken, Asker

22

23

aRkitektene


3d - prosjektering og visualisering

Prosjektering i 3D er blitt en etterspurt

kompetanse, og stilles ogs som krav

i enkelte prosjekter. Å prosjektere

i 3D gjør det mulig å samkjøre alle

fagområder på en mer detaljert

og nøyaktig måte. Visualisering av

prosjekter kan benyttes i analysefasen

og for å illustrere prosjektets

fremtoning i omgivelsene.

Referanseprosjekter:

24. Olav V’s gate/Klingenberggata, Oslo

kommune, Samferdselsetaten

25. Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen,

Statens Vegvesen

26. Østfoldsykehus, Helse Sør-Øst RHF

27. Ørje Tollsted, Statsbygg

28. Hovden Alpine Lodge, Hovden

Lodge AS

24 28


universell utforming

Universell utforming er et sentralt

tema i tiden. Det er også krav om

tilrettelegging for universell utforming

i den nye Plan- og bygningsloven som

trådte i kraft 1. juli 2009. Flere av våre

medarbeidere har kompetanse og

erfaring med temaet.

Referanseprosjekter:

29. Vibehaugen barnehage, Kongsberg

30. Skavanger skole, Kongsberg

31. Fortau for alle

32. Kråkerøyforbindelsen, Statens

Vegvesen

33. Holmenkollen stasjon,

Kollektivtransportproduksjon AS

34. Nytt Østfoldsykehus, Helse Sør RHF

29


sansehager

Vi har spesialkompetanse med

tilrettelegging for brukere med ulike

behov, herunder sansehager. Bildene

er hentet fra en av våre ansattes

prosjekter, Direktørens hage ved

Sørlandet sykehus HF, Avdeling for Barn

og Unges Psykiske helse.

Referanseprosjekter:

35. Direktørens hage,

Sørlandet sykehus HF (ikke

COWI-prosjekt)

36. Haugmoen Sansehage,

Notodden kommune (ikke

COWI-prosjekt)

35

36


skateanlegg

For å planlegge gode skateanlegg og

områder tilrettelagt for skating kreves

det erfaring fra og kjennskap til skating.

Vi har og spesialkompetanse innenfor :

• Skateanlegg i betong

• Tilrettelegging for skating i bymiljø

• Integrering av skateanlegg i andre

brukesområder

• Lokalisering av skateanlegg

illustrasjonsfoto: Gunnar fjogstad hansen


kontaktinfo

avdeling

Avdelingsleder: Janne Walker Ørka

E-post: jwor@cowi.no

Tlf: 90 99 71 99

kontorer

Oslo

Avdelingsleder: Janne Walker Ørka

E-post: jwor@cowi.no

Tlf: 90 99 71 99

Fredrikstad

Lokal kontakt: Elisabeth Halvorsen

E-post: ehal@cowi.no

Tlf: 47 01 16 47

Kongsberg

Lokal kontakt: Liv Åsne Teksle

E-post: lite@cowi.no

Tlf: 41 44 67 30

Hønefoss

Lokal kontakt: Janne Walker Ørka

E-post: jwor@cowi.no

Tlf: 90 99 71 99

Kristiansand

Lokal kontakt: Toni Skagestad Sinnes

E-post: tssi@cowi.no

Tlf: 99 29 10 28

Stavanger

Lokal kontakt: Kjetil Medhus

E-post: kjme@cowi.no

Tlf: 41 49 99 58

Haugesund

Lokal kontakt: Johanne Lomheim

E-post: jlo@cowi.no

Tlf: 97 09 79 53

Bergen

Lokal kontakt: Janne Walker Ørka

E-post: jwor@cowi.no

Tlf: 90 99 71 99

More magazines by this user
Similar magazines