Follo 360 no - COWI

cowi.no

Follo 360 no - COWI

9

Anne Kathrine Kalager og

oppdragsansvarlig hos

COWI, Andreas Overdal.

Fakta om

Follotunnelen

Trasé Oslo - Ski

Norges lengste - 20 kilometer

Norges første med to separate løp

Tverrforbindelse ca hver 500 meter

Norges første infrastrukturprosjekt med

miljøregnskap

KL-anlegg med Autotrafo-system

Dimensjonert for hastighet 250 km/t

Dette skal COWI levere

Høyspent og lavspent elkraft forsyningsanlegg

med fjernstyring/overvåking

Vurdering fastspor kontra ballastspor

Utrede løsninger for sprengt og boret (TBM)

drivemetode

Tele-/kommunikasjonsanlegg inkl GSM,

GSM-R og TETRA-anlegg

speiler også sin arbeidsplass på en

tillitvekkende måte.

VI SKAL GJØRE

HVERANDRE GODE

Et vellykket partnerskap forutsetter

balanse mellom de involverte. Også i

det profesjonelle livet må makta vike,

om forholdet skal bli fruktbart, mener

Anne Kathrine Kalager.

–Jernbaneverket er opptatt av leverandørutvikling,

i dette ligger en klar

forståelse for at vi selv må bidra og

skape klima for utvikling. Vi har for

lengst innsett at fastpris kan hemme

kreativiteten og bidra til at rådgiverne

griper til hyllevareløsninger. Da er vi

farlig nær et dårlig samarbeidsklima

med krangel om endringer og tillegg,

i stedet for å bruke tiden på å finne

fram til de beste løsningene. Selv

om det er vi som setter grenser og

skjærer igjennom, er vi helt avhengig

av et kreativt og tillitsfullt samspill

med våre leverandører. Uttrykket kan

virke forslitt; det handler om å gjøre

hverandre gode.

SELVTILLIT ER SEXY

Anna Kathrine Kalager understreker

at selvstendighet er en viktig faktor.

–Jeg ønsker å presisere at Jernbaneverket

ikke ønsker nikkedukker,

men selvstendige partnere med gode

og argumenterte løsningsforslag.

Selvtillitt er sexy. Vi kommer heller

ikke utenom betydningen av god

personkjemi, derfor er forhandlings-/

oppfølgingsmøter et must. Først da

kjenner vi om personmatchen er på

plass.

–Akkurat nå har jeg ett uløst

ønske; fysisk å sitte sammen med

rådgivningsteamet, dele energi og

dynamikk, effektivisere prosessen.

Kommunikasjonen internt i de ulike

samarbeidsmiljøene er gull verd. Som

ansvarlig utbygger av Follotunnelen,

skal også vi i Jernbaneverket ha en

god kommunikasjon med offentlige

etater, politiske miljøer, media,

grunneiere og andre berøre parter.

Da er det godt med kort avstand til

kvalifiserte rådgivere.

Mobilt internett for tog

Rømnings-/tunnelsikringsanlegg med

belysning

Vurdering adgangskontroll og overvåking

Detaljplan til høring april 2012

Godkjent detaljplan september 2012

„All erfaring tilsier at dere

i COWI ikke er redde for

å komme med forslag og

argumentere for dem“

ANNE KATHRINE KALAGER, PROSJEKTSJEF, JERNBANEVERKET

More magazines by this user
Similar magazines