AREAL OG LANDSKAP - COWI

cowi.no

AREAL OG LANDSKAP - COWI

BREEAM ER ET VERKTØY OG SERTIFISERINGSSYSTEM FOR

BÆREKRAFTIGE PROSESSER I PLANLEGGING OG PROSJEKTERING.

Vi er ledende i Norge innenfor

sertifisering av områder i henhold til

BREEAM Communites som en del av

reguleringsprosessen og KU-arbeidet.

Vår erfaring er at BREEAM Communities

er med på å skape felles eierskap for

utviklingsprosjekter og dermed en

smidigere og mer forutsigbar prosess.

Vi har personer med bakgrunn i mange

fagfelt som har gjennomgått BREEAM

AP utdanning, vi tilbyr også revisorer

i både BREEAM-NOR og BREEAM

Communities. Vår kompetanse dekker

hele den tverrfaglige bredden som er

etterspurt i sertifiseringssystemet.

Vi anser BREEAM til å være et nyttig

verktøy for å bygge en mer bærekraftig

framtid, fordi verktøyet kan bidra til at

arbeider med høy faglig kvalitet ligger

til grunn for beslutninger i alle faser av

prosjektet.

BREEAM Communities tar for seg

alle aspekter ved bærekraftig

områdeutvikling:

- Prosjektstyring og medvirkning

- Samfunn, økonomi og sosiale forhold

- Ressurser og materialforbruk

- Arealbruk og økologi

- Transport og bevegelse

REFERANSEPROSJEKTER:

50. Skien brygge, pilotprosjekt på

BREEAM communities,

Skien kommune

51. Aker Panorama, ansvar for

poengene i kategorien “Landcape

Ecology” og “ Pollution” iht

BREEAM NOR, OXER AS

52. Rådgivning for Bærum kommune

ifm områdeutvikling Hamang

53. Terminal 2, Gardermoen,

BREEAM NOR, OSL

More magazines by this user
Similar magazines