AREAL OG LANDSKAP - COWI

cowi.no

AREAL OG LANDSKAP - COWI

AREALPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING

Vi har god kompetanse og lang erfaring

på arealplanlegging på alle nivåer:

Kommuneplan/kommunedelplan,

område-og detaljregulering, eventuelt

med konsekvensutredning (KU).

Vi har også erfaring med

konseptvalgutredninger (KVU).

REFERANSEPROSJEKTER:

1. Oslo 2022, Utredning av medieog

deltakerlandsbyer m.m,

Oslo kommune

2. Kommuneplan for Grue,

Grue kommune

3. Kampestad boligområde,

reguleringsplan,

Kongsberg kommune

4. Regulering Nydalen - flere

prosjekter, Avantor AS

5. E39 Rogfast, regulering med KU

og videre landskapsprosjektering,

Statens Vegvesen

6. E16 Nybakk - Slomarka, regulering

og KU, Statens vegvesen

7. Reguleringsplan med videre

detaljprosjektering av Nytt

Østfoldsykehus

8. Bykle sentrum, områderegulering,

Bykle kommune

9. Follum Industriområde,

områderegulering,

Viken Skog/Treklyngen

10. Hovden Aust i Bykle kommune,

hytteregulering, Uleberg ANS

11. Mjåvann 2 i Songdalen kommune,

regulering av næringsområde,

Mjåvann Industiområde AS

More magazines by this user
Similar magazines