AREAL OG LANDSKAP - COWI

cowi.no

AREAL OG LANDSKAP - COWI

18. VINDERNKRYSSET, KVU

19. ALTERNATIV TIL NY BUSSTERMINAL OSLO S, KVU

ILLUSTRASJON: MAD ARKITEKTER AS

12. Holskog industriområde 2 i

Kristiansand kommune,

Tønnes Willoch

13. Oslo Plaza - regulering med KU,

Wenaasgruppen

14. Svåheia vindpark og avfallsanlegg

i Eigersund kommune, regulering,

Dalane Miljøverk IKS

15. Gretnes, reguleringsplan, KU,

planprosess og landskapsarbeider.

16. Trøim sentrum,

Hemsedal kommune

17. Våler og Moss Næringspark,

overordnet KU,

Våler og Moss Næringspark AS

18. Vindernkrysset, KVU, BYM, Oslo

19. Oslo S, ny bussterminal,

detaljregulering med KVU, Ruter AS

More magazines by this user
Similar magazines