Byromskonferansen(pdf - 2Mb) - Regjeringen.no

fagus.no

Byromskonferansen(pdf - 2Mb) - Regjeringen.no

BYROM

& UTE-

AREALER


BYROM

& UTE-

AREALER

konferanse

LITTERATURHUSET

16. JUNI KL 09.30 – 17.00

Påmelding: innen mandag 6. juni på

www.landskapsarkitektur.no

Kontakt: Ellen Husaas, Miljøverndepartementet

Tlf. 22 24 59 35 / ellen.husaas@md.dep.no

Pris: kr 750,- for deltakere og kr 350,- for studenter

Kl 09.30

Kl 10.00

Kl 10.05

Kl 10.20

Kl 11.00

Kl 11.10

Kl 11.30

Kl 11.50

Kl 13.00

Kl 13.40

Kl 13.55

Kl 14.10

Kl 14.30

Kl 14.50

Kl 15.00

Registrering og kaffe

Velkommen

Kvalitet i uterom

Betraktninger. Rainer Stange, Prof. AHO, Dronninga landskap as

Københavns kommune: Grønne uterom som urbane uterom

Uterom som egen strategi. Helhetsperspektiv i forhold til aktivitet og helse,

dyrkning og ro. Jon Pape, Centersjef, Center for Park og Natur

Pause

Gode steder

lalaland har sett seg om i verden etter gode steder. Hvordan ser de ut, og hvordan

oppstår de? Fellesnevneren er at de alle er del av byer og steder i sosial, kulturell

og økonomisk forandring. Kyrre T. Westengen og Iwan Thomson, Lalaland as

Bymiljøprisen

Presentasjon av de 5 nominerte byene; Skien, Larvik, Ringebu, Moss og Hamar.

Peter Butenschøn, juryformann.

Annonsering av vinneren. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Lunsj

Byrom som gir byutvikling

Forskningsresultat om stadsrum, stadsliv och stadskvalitet

Exempel på regional og lokal stadsutveckling og store sentrumsprosjekter.

Alexander Ståhle, SpaceScape

Gåstrategi

En nasjonal strategi for tilrettelegging for gående.

Guro Berge, Vegdirektoratet

Pause

BY-ROM-BRUKER

Praktiske erfaringer fra medvirkningsprosesser for byrom og utearealer.

Guro Voss Gabrielsen, ByLab

Strategisk planarbeid. Eksempler fra Oslo kommune

Kommunedelplan for torg og møteplasser. Prinsipplan for offentlige rom.

Blågrønne strukturer; utvikling av attraktive byrom i transformasjonsområder.

Målfrid Nyrnes, siv.ark. Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune

Avslutning, oppsummering

Befaringsniste. Avgang befaringer (se siste side)

Program


Foredragsholdere

Rainer Stange

DRONNINGALANDSKAP

Rainer Stange har grunnlagt Dronninga landskap i Oslo sammen

med Ragnhild Momrak, der det arbeider 7 landskapsarkitekter.

Kontoret arbeider blant annet for «grønn urbanisme»; en grønn

urbanitet. Rainer Stange er professor på institutt for Urbanisme

og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Jon Pape

Center for park og natur

Jon Pape er landskabsarkitekt mdl og har en Ph.D. i landskabsarkitektur

fra det tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,

nu: Københavns Universitet, LIFE. Han har været ansat i Københavns

Kommune siden 1993, først som chef for Parkafdelingen,

siden som vicedirektør og byrumschef i Vej & Park, og siden 2007

som centerchef for Center for Park og Natur.

Kyrre Tveitereid Westengen og Iwan Thomson

Lalaland as

Lalaland AS holder til på Tøyen i Oslo. Landskapsarkitektkontoret

består av Kyrre T. Westengen og Iwan Thomson, og har siden

oppstarten 2009 utviklet en rekke prosjekter som har vakt oppmerksomhet

i inn- og utland. Lalaland arbeider med uterom fra

små situasjoner til større utviklingstrategier for eiendom og byer.

Med utgangspunkt i tomtens genuine forutsetninger, og aktiv

bruk av enkeltmennesket som målestokk, har Lalaland mottatt en

rekke priser for sine prosjekter det siste året, bla. 1. pris, Europan

10, Mora Sverige, 2. pris «En by å leve» Strømsø, Drammen, 1. pris

stortorget i Hamar, 1. pris sentrumsutvikling Oppdal.

Peter Butenschøn

Juryformann, Statens bymiljøpris

Peter Butenschøn, sivilarkitekt, har vært leder av IN’BY, Institutt

for byutvikling, rådgiver for arkitektur og design i Kulturdepartementet,

direktør i Norsk Form og rektor på Kunsthøgskolen i Oslo.

Nå frittstående byplanrådgiver.

Siste bok: «Byen - en bruksanvisning» (2009).

Erik Solheim

Miljø - og utviklingsminister

Erik Solheim har vært miljø- og utviklingsminister siden 2007.

Annonserer årets vinner av Statens bymiljøpris.

Alexander Ståhle

SpaceScape

Alexander Ståhle, landskapsarkitekt MSA, tekn dr i stadsbyggnad

och partner i Spacescape. Doktorerade på temat förtätning och

grönområden med avhandlingen «Compact sprawl». Har i Spacescapes

regi arbetat med stadsanalyser på regional och kommunal

nivå samt med komplexa stadsbyggnadsprojekt.

Guro Berge

Vegdirektoratet

Guro Berge - Sosiolog - Ansatt på Transportplanseksjonen,

Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet,

Prosjektleder for FOU-programmet Miljøvennlig bytransport og

leder for arbeidet med utarbeidelse av en nasjonal strategi for

tilrettelegging for gående.

Guro Voss Gabrielsen

ByLab

Guro Voss Gabrielsen er utdannet samfunnsgeograf fra UiO og har

i mange år jobbet med problemstillinger knyttet til byutvikling, barn

i by, demokrati og deltakelse. Sluttfører i øyeblikket en doktorgradsavhandling

om Groruddalssatsingen ved Arkitektur- og designhøgskolen

i Oslo, og jobber som rådgiver for Bylab hos Norsk Form.

Målfrid Nyrnes

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Målfrid Nyrnes, utdannet arkitekt fra NTH. Har i en årrekke

arbeidet i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, bl.a. med

kommunedelplan for Nydalen, Økernområdet, kommunedelplanen

for torg og møteplasser, Ensjø, Alna Miljøpark og

ulike områdeplaner i Groruddalen. Leder nå Groruddalsenheten

i Plan- og bygningsetaten.


Befaringer

Med forbehold om endringer.

Kl 15.30

1. SENTRUM, PARKER OG BYROM

Antatt tid: Ca 2 timer, kl 15.30 – ca kl 17.30

Guide: Yngvar Hegrenes, prosjektleder for Levende Oslo,

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune.

1. Pilestredet Park

2. St. Olavs plass

3. Schandorffs plass

4. Johan Nygaardsvolds plass

5. Karl Johans gate, Egertorget

1

2

5

3

4

Design: Grafisk Form

2. Groruddalen

Antatt tid: Ca 2 ½ time, kl 15.30 – ca kl 18.00.

Guide: Christer Karlsson, prosjektleder i Bymiljøetaten,

Oslo kommune.

Avreise: T-banen fra Nationaltheatret stasjon med linje 5

til Grorud T-banestasjon.

1. Grorudparken

2. Prestegårdshagen

3. Leirfossen

4. Hølaløkka

5. Fossumbekken

6. Furuset kulturpark

Retur: T-banen fra Furuset stasjon, alternativt tog (NSB)

fra Grorud stasjon til sentrum.

t

t

t

1

t

t

Grorud

2

3

4

5

6

Furuset

t

Linje 5 Vestli

Linje 2 Ellingsrudåsen

NSB

Turvei

NLA

Norske landskapsarkitekters forening

3. Gamlebyen og Bjørvika

Antatt tid: Ca 2 timer, kl 15.30 – ca kl 17.30

Guide: Rainer Stange, Dronninga landskap.

Avreise: Gjennom Slottsparken til Nationaltheatret,

Buss 32 Kværnerbyen til holdeplass Ladegården.

1. Middelalderparken

2. Skateanlegg v/Dyvekes bru og Oslogate

3. Pocket-park i Munkegata

4. Annette Thommessens plass

5. Gangbro over sporområdet

6. Dronning Eufemias gate

7. Operataket

8. A11-Sukkerbiten, temporært byrom

7

6

8

5

4

1

2

3

More magazines by this user
Similar magazines