Se et samlet billede af danske havne i det europæiske transportnet ...

danskehavne.dk

Se et samlet billede af danske havne i det europæiske transportnet ...

Det transeuropæiske

transportnet TEN-T 2014-2050

Kort overblik over havne i de to

netværk samt placering i

transportkorridor


Havne i TEN-T

Kernenettet:

• Aarhus Havn

• Copenhagen-Malmö Ports

Det regionale net:

• Hirtshals Havn

• Frederikshavn Havn

• Aalborg Havn

• Hanstholm Havn

• Fur / Branden Havn

• Esbjerg / Nordby Havn

• Fredericia Havn (ADP)

• Ebeltoft / Odden Havn

• Vejle Havn

• Helsingør Havn

• Kalundborg Havn

• Spodsbjerg / Tårs Havn

• Rødby Havn

• Gedser Havn

• Odense Havn

• Rønne Havn


Køge Havn

Infrastrukturen til Køge Havn er ikke med

i nogen af de prioriterede transportnet.

Kravene til havne placeret på øer tager

ikke højde for Danmarks sammensætning

af øer eller fremtidige

transportkorridorer.

Formuleringen har f.eks. betydning for

Østsjælland, hvor Køge Havn ikke er med i

netværket. Køge Havn er en del af

Sjællands vigtigste multimodale

logistikklynge – dog med en afstand på 3

km fra Køge Transportcenter.

Havnen vil fremadrettet spille en særlig

rolle i forhold til godsstrømme til og fra

København, nærskibsfart i

Østersøregionen og banekorridoren via

Femern forbindelsen.


Transportkorridor

Danmark ligger i transportkorridoren

Helsinki-Valetta:

Helsinki

Turku

Stockholm

Malmö

København

Fehmern

Hamborg

Hannover

Bremen

Nürnberg

München

Brenner

Verona

Bologna

Rom

Napoli

Bari

Napoli

Palermo

Valetta

Øst-vest korridoren og den nordlige korridor er ikke med i EU udspil


Gode Links

• Kommissionens dynamiske kort:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/main.jsp

• Østersøen containerruter:

http://baltictransportmaps.com/contmap.html#sea/port/1337971143021-

1338243079692?z=1.6&x=-333&y=667.5

• Østersøen ro-ro og færgeruter:

http://baltictransportmaps.com/rofemap.html#sea/port/1337970987836-

1337980457221?z=1.8&x=68&y=0

• TEN-T Executive Agency: http://tentea.ec.europa.eu/

• Europa-Kommissionens transportenhed:

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

• Transportministeriets side vedr. strategiske analyser for infrastruktur i Danmark:

http://www.trm.dk/da/temaer/nyestrategiske/

More magazines by this user
Similar magazines