Veiledning av utøvere på trening

orientering.no

Veiledning av utøvere på trening

Kenneth Buch

O-galla 2011


Velkommen til


Man kan bli god selvom man ikke er best som

ungdom og junior!

Hva skal vi fokusere på for å mange til å blive i

idretten vår?

Motivasjon kan utvikle seg utover karrieren?

For å bli en vinner må du ikke bare fokusere på

resultater!

Vi skal ikke være dømmende, men motiverende

uanset nivå og ambisjon! Vi må strebe etter utvikling!


Opgave-fokus (Mestring)

Ser ikke forskjell på innsats og

evne

Vurdere suksess i forhold til

seg selv

Fokus på læring og mestring

Forbedre deg siden sist

Ego-fokus (Resultat)Ser forskjell på innsats og evne

Vurdere suksess set i forhold til

andre

Ønsker å vise overlegenhet eller å

prestere like godt med mindre

innsats

Har du tro på egne evner kan

dette være opbyggende (de

bedste bliver bedst!)

Fokus på å utkonkurrere andre

Mer utsatt selvtillit


Elite utøvere er generelt høye i begge

Vanskelig å endre retning hos individet(tar tid)

Idretten er resultatfokusert (det må vi trods alt

forholde oss til)

Konteksten og miljøet har sterkere påvirkning enn

individet

Mange spennende vinklinger (skjevt forhold i idrett?)

Hverken godt eller dårlig, men vigtig å forstå!

Hva skal vi fokusere på i treningsgruppen?


MestringPositivt; opgave

orienteringen, oplevet

kompetence, oplevet

fremgang, socialt

tilhørsforhold, tro på at

indsats er en vigtig faktor,

opmærksomhed kontrol, tro

på at idræt udvikler ”life skills”

samt ”sportsmannship”.

Negativt; ego orientering,

demotivering og distraktion

PrestasjonPositivt; ego orientering, tro på at

succes kommer via udkonkurrering

af andre, distraktioner, tendenser

til at bruge selvhandicap strategier,

angst, oplevelsen af at træneren er

en stresskilde, tro på at

udkonkurrerer andre er kilden til

glæde, samt det at droppe ud af

idrætten

Negativt; opgave orientering,

interesse, oplevet fremgang,

socialt tilhørsforhold, selvtillid,

opmærksomheds kontrol,

tilfredshed og følelsesmæssig

kontrol


T ask

A uthority

R ecognition

G rouping

E valuation

T ime

(S osial)

Ames 1992

http://www.unco.edu/cebs/psychology/kevinp

ugh/5-7320/ITcomponents/target.html


Klar målsetting, som

omhandler en arbeidsoppgave

(utøverne er med på å

bestemme målsettingerne)

Vigtig at utøveren har et

individuelt mål

En utøver kan få ansvar for å

kommunisere målsettingen til

de andre eller hvordan den vil

angripe denne

Gjerne bygg noen økter opp i

forhold til grupperarbeide

T ask

A uthority

R ecognition

G rouping

E valuation

T ime

(S osial)

Ames 1992


T ask

A uthority

R ecognition

G rouping

E valuation

T ime

(S osial)

Ames 1992

Gjenta målsettingen

Bemerk hvem som gjør

det bra

Ut i skogen og observer

(bruk kamera)

Synliggjøring av riktig

og feil

Oppfølgning av

hverandre


Synliggjøre tekniske

ferdigheter

Enkelt å kun fokusere

på fysisk

Strekktider

Video

Gps

Samtale

Gruppearbeide

T ask

A uthority

R ecognition

G rouping

E valuation

T ime

(S osial)

Ames 1992


Snu halvveis (gi fler mulighet til å hevde seg)

Tester måle med seg selv

Tekniske tester

Omvendt jaktstart


Er du klar over hvordan det du kommunisere bliver mottat?

Åpne linjer og ærlighet fungere over tid

Konsistent (vigtig for utøveren)

Teambuilding øvelser

Tips!

Bestem dig for hvad du vil informere om. Se det fra udøverens side. Sig

sandheden, direkte og specifikt. Brug støttende bemærkninger. Gentag

dig selv. Se på kropssproget om udøveren har forstået beskeden. Brug

sandwich modellen for negativ feedback, positiv bemærkning - negativ

bemærkning - positiv bemærkning

Lyt virkelig til hvad udøveren siger og ikke bare hør stemmen. Gør dig

klar til at lytte. Vær aktiv og brug også støttende bemærkninger, brug

bekræftende opførsel, både gennem kropssprog og spørgsmål. Vær

fleksibel.

More magazines by this user
Similar magazines