Terrassebord - coBuilder

bergeneholm.no

Terrassebord - coBuilder

FDV-DOKUMENTASJON

februar 06

Treindustrien Høvellast 0506

Terrassebord, Cu-impregnert NOBB modulnr. 27875749*

1. PRODUKTBESKRIVELSE

FDV-m27875749

Terrassebord produseres av høvlet trevirke av furu, og leveres med avrundede kanter for at det skal være mest mulig behagelig å gå på.

Enkelte produsenter leverer også terrassebord med rillet overflate. Dette gir et mer sklisikkert gulv.

I NS 3186 "generelle krav til høvellast" er kravene til terrassebord spesifisert. Som regel blir kledningen sortert i to klasser - ofte betegnet

1. og 2. sortering.

I tillegg blir trelasten trykkimpregnert med en Cu-basert (kobberbasert) vannløselig saltimpregnering som bidrar til en vesentlig lengre

levetid for trevirket.

Trykkimpregnert trevirke er klassifisert i henhold til kravene til impregneringsstandarden NS-EN 351, og Cu-impregnert trevirke

produseres vanligvis i klasse AB (trelast for bruk over bakken).

Antatt levetid/brukstid

Det er vanskelig å angi levetid på trykkimpregnert tre i antall år da den er meget avhengig av det miljøet konstruksjonen står i.

Cu-impregnert tre får normalt en levetid som er 5 ganger lenger enn trehvit virke. Det er imidlertid viktig at alle bearbeidede ender etterbehandles

med et trebeskyttelsesmiddel. NB! Dersom bordene (klasse AB) er i kontakt med jord, vil levetiden reduseres. Ved

jordkontakt bør det benyttes klasse A.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Under legging bør alle kappender behandles med et trebeskyttelsesmiddel. Annen bearbeiding enn endekapping, kan redusere levetiden.

Slik bearbeiding bør foretas før impregnering.

Påse at terrassegulvet (klasse AB) ikke er i kontakt med jord, eller at løv etc. og skitt ikke blir liggende mellom bordene. Dette vil holde på

fuktigheten og kan redusere levetiden.

Impregneringen hindrer normalt ikke vekst av overflate-/muggsopp. Muggsopper kan etablere seg på overflaten, spesielt i skyggefulle

områder hvor fuktigheten holder seg lenge.

Kontroll bør gjennomføres hvert år, samtidig med rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Terrassen bør vaskes minimum en gang pr. år, helst om våren, for å fjerne skitt og overflatesopp. Til vask kan man benytte en

Klorin/vannblanding (50/50), soppvask (som finnes i handelen) eller en grønnsåpeblanding. Vask over terrassen med en stiv kost og skyll

av med rent vann. Vær oppmerksom på at Klorin vil bleke overflaten. Dersom det benyttes høytrykksspyler, må det brukes lavt trykk slik

at treoverflaten ikke flises opp.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fjern løv og skitt som har lagt seg mellom terrassebordene, spesielt på de underliggende bjelkene.

La gulvet få tid til å tørke godt opp, gjerne et par dagers tid etter vask.

Oljing av terrassen vil redusere oppsprekking av bordene. Det finnes et utall terrasseoljer på markedet av variabel kvalitet. Dersom oljen

danner film på overflaten, er det stor risiko for at den senere vil flasse av. Tørk derfor av overflødig olje etter påføring. De fleste

terrasseoljer må vedlikeholdes hvert eller hvert annet år. En oljebehandlet terrasse forblir våt etter et regnvær da vannet ikke suges opp

av bordene som på en ikke-oljet terrasse. Terrasseoljen må inneholde soppdreper dersom den skal redusere dannelse av overflatesopp.

Fuktbestandighet

Impregnerte materialer vil ta opp vann og svelle i regnvær, og krympe når de tørker. Overflatens behandling gjør materialene mer

formstabile.

Selv om impregnert virke blir våt, har den en økt motstandsdyktighet mot råtesopper.

Side 1 av 2

Informasjonen er tilrettelagt av

© Norsk byggtjeneste oda as


FDV-DOKUMENTASJON

februar 06

Treindustrien Høvellast 0506

Terrassebord, Cu-impregnert NOBB modulnr. 27875749*

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi


Emisjon


Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning


4. HMS-REFERANSER

Trykkimpregnert trevirke skal ikke brukes i direkte kontakt med mat og/eller drikkevann.

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

FDV-m27875749

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

Produktet inneholder en kobberforbindelse og et ikke-metallisk biocid.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Treindustrien

Organisasjonsnr.

NO 980 308 952 MVA

Postadresse

Postboks 13 Blindern

Postnr. og poststed 0313 Oslo

Telefon 22 96 59 00

E-post

trelast@trelast.no

Internettadresse

www.treindustrien.no

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 23002520 og 23401664.

Aha / 5.3.5

R0/G102/B255

Side 2 av 2

Informasjonen er tilrettelagt av

© Norsk byggtjeneste oda as

More magazines by this user
Similar magazines