1 Metoder og værktøjer til SFI - EPJ-Observatoriet

epj.observatoriet.dk

1 Metoder og værktøjer til SFI - EPJ-Observatoriet

Metoder og

værktøjer til SFI

Værktøjer til tre faser

Udvikling af SFI

Knut Bernstein

kb@mediq.dk

Publicering af SFI

Konfigurering af EPJ med SFI

MEDIQ

SFI-udvikling

Eksport

Import

Publicering

EPJ-konfigurering

Analyse af ref.programmer

Specifikation af SFI

Test & validering

Implementering af SFI

Test & validering

Udvikling af SFI

Mark-up af referenceprogrammer (ex. GEM cutter)

Specifikation af SFI til brug i EPJ (ex. Arezzo)

• Design af flowdiagrammer

• Specifikation af beslutningspunkter

• Mapning til terminologi

• Specifikation af standardplaner, -aktiviteter,

-resultater og -mål

Test og validering

Publicering af SFI

Formel repræsentation af

guideline-viden

Eksport fra designsystemer

Udvekslingsformat

Import i EPJ-systemer

Web-acsess

Udveksling, genbrug og deling

kræver formel repræsentation:

model – terminologi - udvekslingsformat

GEM

ProForma

GLIF

ASBRU

Guide

PRODIGY

Arden syntax

ASTI

PREDICT

Protocure

TGL

CPGA

1


GEM: Guideline Elements Model

ProForma

Hovedstruktur

Guideline

Model:

Document

Header

Document

Body

Identity

Developer

Purpose

Method of

Development

Testing

Revision

Plan

Intended

Audience

Target

Population

Knowledge

Components

GLIF: Guideline Interchange Format

Model:

Konfiguration af EPJ med SFI

SFI

• Import af SFI + tilpasning

• Specifikation fra bunden i egen EPJ

• Interaktiv test (Prototyping)

Fokus på input eller output?

• Skema: Datastruktur, udfaldsrum, validering

• Proces: Inddaterings-guide

• Kombineret visninger og inddatering

• Dokument: Dokumentstruktur

SFI skal understøtte

Processtøtte

• Sekvensering/hierarkier af aktiviteter

Dokumentationsstøtte

• Skabeloner og skemaer

Beslutningsstøtte

• Præsentation af valg og løsninger

• Opstilling og evaluering af mål

• Fortolkning af data

Vi mangler en sammenhængende

løsning som bygger på

Værktøjer

til udvikling, publicering og konfiguration

”Fælles sprog” for SFI

• model – terminologi – udvekslingsformat

Fælles krav til SFI

• Specifikation af SFI-håndtering i EPJ

En migrationsplan

• Start simpelt (interventionsliste, resultatskema)

• Avancér (beslutningspunkter, beslutningsstøtte)

2

More magazines by this user
Similar magazines