Skal granske norsk politi i Brasil - Consiliariuslocalis.com

consiliariuslocalis.com

Skal granske norsk politi i Brasil - Consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com


Skal granske norsk politi i Brasil - nyheter - Dagbladet.no

10/16/10 2:04 PM

Nyheter

Publisert onsdag 18.08.2010 kl. 13:43

været bildeserier video

nyheter sport kultur kjendis reise debatt magasinet A-Å

NyheterInnenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer

Arkiv

lør 16. okt 2010

Registrer deg| Logg inn

Søk

x

Dagbladet.no

Google/Start

1880

Ordbok

Wikipedia

Kartsøk

INNRØMMELSE: - Brevet fra Justisdepartementet er en klar innrømmelse på at det har vært kontakt mellom norske og brasilianske

myndigheter både formelt og uformelt, sier Per Sandberg. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.

Skal granske norsk politi i

Brasil

I morgen reiser Per Sandberg til Brasil for å granske norsk politi.

Uskyldige nordmenn har fått beslaglagt verdier for flere hundre

millioner kroner.

GUNNAR HULTGREEN

ghu@dagbladet.no

Forretningsmennene som er siktet og tiltalt for

hvitvasking og organisert kriminalitet i Natal, og de

nesten 100 leilighetskjøperne som har fått

ferieboligene beslaglagt, har i over tre år hevdet at

anklagene mot dem er basert på uriktig informasjon

http://www.dagbladet.no/2010/08/21/nyheter/brasil/okokrim/b-gjengen/advokat_elden/13007663/

Page 1 of 5


Skal granske norsk politi i Brasil - nyheter - Dagbladet.no

10/16/10 2:04 PM

fra norsk politi.

Økokrim og seksjonen for Organisert kriminalitet

ved Oslo politidistrikt har hevdet at de bare har

sendt faktiske opplysninger om norske statsborgere

til Brasil.

Men i brev fra departementsråd Morten Ruud i

Justisdepartementet, til Per Sandberg, leder av

Stortingets Justiskomité, vedgår departementet

at det har vært omfattende kontakt og utveksling

av «annen informasjon».

Norsk politiet har nektet for at de har sendt uformell

og ukorrekte opplysninger om norske statsborgere

til Brasil.

I brevet til Per Sandberg, Frp og leder av Stortingets

justiskomité, bekrefter departementsråd Morten

Ruud i Justisdepartementet at Riksadvokaten har

sett på saken. Departementsråden bekrefter at det

ikke bare har vært ordinære politirapporter om

norske statsborgere som har blitt formidlet til

myndighetene i Brasil.

- Kriminelle

Politioverbetjent Eirik Jensen og politiadvokat Olav

Hovstad i seksjonen for Organisert kriminalitet ved

Oslo politidistrikt har avvist dette. 8. juni 2009

Jensen sa følgende til Dagbladet:

«Vi har bare svart på henvendelser fra

myndighetene i Brasil om kriminelle nordmenn.

Vi har ikke vært involvert i andre enn B-

gjengen».

Samtidig slo politiadvokat Hovstad fast følgende:

«Vi har svart på en rettsanmodning fra Brasil.

Den informasjon Oslo-politiet har sendt dreier

seg om kriminelle, og er korrekt».

IKKE OVERRASKET: - Vi har lenge vært klar over at

noen i norsk politi har gitt uriktige opplysninger om oss

til myndighetene i Brasil, sier forretningsmannen Trygve

Kristiansen som er siktet for organisert kriminalitet og

hvitvasking i Brasil. Politiet i Brasil har offentlig sagt at

de tror nordmannen er leder av den kriminelle pakistanske

innvandrergruppa B-gjengen. Foto: Gunnar Hultgreen

Følg saken i Dagbladet

• 9. mai 2007 slo politiet i Norge til mot

B-gjengen gjennom «Operasjon

Nemesis». Samtidig satte politiet i

Brasil! i verk «Operação Paraíso»

(«Operasjon Paradis»).

• Politiet i Oslo hadde gitt kolleger i

Brasil opplysninger om at tungt

kriminelle nordmenn hadde etablert seg

i Natal, i delstaten Rio Grande do Norte

i Brasil.

• De skulle angivelig ha investert 600

millioner kroner! i området. (Seinere

nedjustert til 300 millioner kroner.)

• Medlemmer av den pakistanske

innvandrergruppa B-gjengen ble

arrestert i Norge.

• I Natal-området deltok nærmere 300

politimenn i aksjonen. Norske

forretningsmenn ble arrestert, siktet for

å være internasjonale mafiasjefer, og for

hvitvasking av penger og

dokumentforfalskninger.

• Verdier for godt over 100 millioner

kroner ble beslaglagt av politiet i Brasil.

http://www.dagbladet.no/2010/08/21/nyheter/brasil/okokrim/b-gjengen/advokat_elden/13007663/

Page 2 of 5


Skal granske norsk politi i Brasil - nyheter - Dagbladet.no

Men i brevet fra departementsråd Morten Ruud —

som er basert på opplysninger fra Riksadvokaten —

heter det:

«Kontakten som har vært mellom norsk politi og

brasilianske myndigheter ... har bestått i

utveksling av informasjon gjennom formelle

rettsanmodninger ... og utveksling av annen

informasjon ...»

- Oppsiktsvekkende

Selv om Justisdepartementet nå vedgår at det har

vært uformelle utveksling av informasjon fra norsk

politi til myndighetene i Brasil, mener

departementsråden at det vil være brudd på politiets

og påtalemyndighetens taushetsplikt å fortelle hva

som er formidlet fra norske politi til Brasil.

kroner ble beslaglagt av politiet i Brasil.

Disse verdiene tilhører norske

statsborgere.

• Samtlige har dokumentert at de har

utført pengene på en legal måte fra

Norge. Likevel er leiligheter, tomter,

biler, konti og andre verdier beslaglagt.

• To nordmenn er allerede dømt til lange

fengselsstraffer. Flere norske

forretningsmenn er tiltalt og risikerer

mange år i brasiliansk fengsel.

• I rettsdokumentene står det at

opplysninger fra norsk politi, avhør av

en tidligere norsk ansatt i det norskeide

selskapet Blue Marlin Group og

avsløringer i norsk presse var årsaken til

politiaksjonen.

10/16/10 2:04 PM

- Jeg ser på brevet som en klar innrømmelse på at

det har vært kontakt mellom norske og brasilianske

myndigheter både formelt og uformelt. Jeg ønsker å

komme til bunns i hva som egentlig har skjedd, og

hvorfor flere norske forretningsmenn er siktet/tiltalt

i denne saken i Brasil, sier Per Sandberg.

- Det er oppsiktsvekkende når myndighetene i

Brasil mener det kriminelle norske penger som er

investert i Brasil, og Økokrim samtidig bekrefter at

ingen av de som er siktet/tiltalt i Brasil-saken er

mistenkt for hvitvasking i Norge, sier Per Sandberg.

ANSVAR: - Justisminister Knut Storberget har ansvaret

for hvilken informasjon norske justismyndigheter sender

til utlandet om norske statsborgere, sier advokat John

Christian Elden. Foto: Geir Bølstad / Dagbladet

- Svarte penger fra Norge

Etterforskningsleder Rômulo Berrêdo i Natal i Brasil sa i mai 2007 og har seinere gjentatt i retten:

«Det er den norske mafiaens penger som er investert i Brasil, pengene har kommet lovlig inn

i landet via sentralbanken. Men opprinnelsen er ukjent».

Tidligere Interpol-sjef Jan Erik Nybakk er sitert og intervjuet av den brasilianske avisa Tribuna do

http://www.dagbladet.no/2010/08/21/nyheter/brasil/okokrim/b-gjengen/advokat_elden/13007663/

Page 3 of 5


Skal granske norsk politi i Brasil - nyheter - Dagbladet.no

10/16/10 2:04 PM

Norte den 10. mai 2007. I dette intervjuet blir Nybakk sitert på følgende setning:

«De bruker svarte penger fra Norge til å kjøpe eiendom her. Dette er en type for

hvitvasking».

Jan Erik Nybakk jobber i dag i den sentrale politiledelsen i Norge. Når Dagbladet konfronterer

ham med uttalelsen sier Nybakk:

- Jeg har aldri blitt intervjuet av Tribuna do Norte.

Dagbladet har ikke lykkes å få kontakt med journalist Augusto César Bezerra som skrev saken.

- Bortforklaring

Advokat John Christian Elden representerer Trygve Kristiansen — en av forretningsmennene som

er tiltalt i Brasil.

- Riksadvokatens erkjennelse er svært interessant. Riksadvokaten bekrefter at det har vært

utveksling av informasjon utover de formelle rettsanmodningene. Og at dette har hatt et stort

omfang, siden Riksadvokaten ikke har rukket å gå igjennom alt dette materialet på en måned, sier

advokat John Christian Elden.

- Ved en slik blanding av offisiell og uoffisiell informasjon har norske myndigheter mistet

enhver kontroll med hvilken informasjon som sendes til, mottas og brukes i Brasil, sier

Elden.

Advokaten mener brevet fra Riksadvokaten og brevet fra departementsråd Morten Ruud er et

forsøk på bortforklaring.

- Det er i dokumentene fra Brasil dokumentert at det har vært kontakt mellom norske og

brasilianske myndigheter helt siden 2003. Departementsråden bortforklarer ved å hevde at

riksadvokatens undersøkelser ikke har lykkes med å avklare omstendighetene og hvilken kontakt

det egentlig har vært mellom norsk og brasiliansk politi denne saken. En sak som har medført at

politiet i Brasil hevder at norsk politi har framsatt påstander som tiltalene mot de norske

forretningsmennene bygger på. Dette skjer samtidig med at norsk politi offisielt benekter dette,

sier advokat John Christian Elden.

- Hvem Forsida har ansvaret ble sist oppdatert: for denne saken i Norge?

Torsdag 01.01.70, 01:00

- Det er justisminister Knut Storberget. Det er frustrerende at departementet toer sine hende og

legger all skyld på politiet, og hevder de selv bare er en postkasse. Justisdepartementet har et

selvstendig ansvar. Vi trenger ingen postmester, men en justisminister, sier advokat John Christian

Elden.

http://www.dagbladet.no/2010/08/21/nyheter/brasil/okokrim/b-gjengen/advokat_elden/13007663/

Page 4 of 5


Skal granske norsk politi i Brasil - nyheter - Dagbladet.no

10/16/10 2:04 PM

Vaktsjef nå:

© 2010 DB Medialab AS Ansvarlig redaktør Dagbladet/Dagbladet.no: Lars

Dagbladet.no Helle Postadresse: Boks 1184 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Langkaia 1 0150

Oslo

Dagbladet på PDF

Les dagens avis her!

http://www.dagbladet.no/2010/08/21/nyheter/brasil/okokrim/b-gjengen/advokat_elden/13007663/

Page 5 of 5


Go to http://www.consiliariuslocalis.com