Høringsinstanser.pdf - Sykehuset Innlandet HF

sykehuset.innlandet.no

Høringsinstanser.pdf - Sykehuset Innlandet HF

Høringsinstanser

STORTINGSREPRESENTANTER

Storberget, Knut

Trettebergstuen, Anette

Bredvold, Per Roar

Breen, Thomas

Vedum, Trygve Slagsvold,

Gundersen, Gunnar

Sønsterud, Tone Merete

Andersen, Karin

Rudihagen, Torstein

Johansen, Morten Ørsal

Hagebakken, Tore

Wøien, Anne Tingelstad

Thommessen, Olemic

Hagen, Aksel

Håheim, Stine Renate

REGIONRÅD

Regionrådet for Sør-Østerdal

Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Glåmdal

Regionrådet for Hadeland

Regional ledergruppe for Lillehammer-regionen

Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Regionrådet for Valdres

Regionrådet for Gjøvik-regionen

FYLKESKOMMUNER

Hedmark fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

FYLKESMENNENE

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Oppland

BRUKERORGANISASJONER

Brukerorganisasjonene i Hedmark og Oppland - fylkesnivå

HELSETILSYNET

Helsetilsynet i Hedmark

Helsetilsynet i Oppland


KOMMUNER HEDMARK OG OPPLAND

Alvdal kommune

Eidskog kommune

Elverum kommune

Engerdal kommune

Folldal kommune

Grue kommune

Hamar kommune

Kongsvinger kommune

Løten kommune

Nord-Odal kommune

Os kommune

Rendalen kommune

Ringsaker kommune

Stange kommune

Stor-Elvdal kommune

Sør-Odal kommune

Tolga kommune

Trysil kommune

Tynset kommune

Våler kommune i Solør

Dovre kommune

Etnedal kommune

Gausdal kommune

Gjøvik kommune

Gran kommune

Jevnaker kommune

Lesja kommune

Lillehammer kommune

Lom kommune

Lunner kommune

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordre land kommune

Ringebu kommune

Sel kommune

Skjåk kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sør-Fron kommune

Vang kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vågå kommune

Østre Toten kommune

Øyer kommune

Østre Slidre kommune

Åmot kommune

Åsnes kommune

Holtålen kommune

Røros kommune


POLITISKE PARTIER OG FYLKESLAG

Hedmark Ap

Oppland Ap

Hedmark SV

Oppland SV

Hedmark V

Oppland V

Hedmark H

Oppland H

Hedmark FrP

Oppland FrP

Hedmark Krf

Oppland Krf

Hedmark Sp

Oppland Sp

Hedmark Pensjonistpartiet

Oppland Pensjonistparti

Team Elverum

By- og bygdelista Hamar

Oppland Fylkeslag

Hedmark Fylkeslag

FAGFORENINGER

Dnlf Hedmark

Dnlf Oppland

Norsk Psykologforening

Samfunnsviternes fagforening

NSF Hedmark

NSF Oppland

Forskerforbundet Hedmark

Forskerforbundet Oppland

NETF Oppland

NETF Hedmark

Norsk Fysioterapiforbund

Den norske kirkes presteforening

Akademikerforbundet

Utdanningsforbundet Hedmark

Utdanningsforbundet Oppland

Fagforbundet Hedmark

Fagforbundet Oppland

FO Hedmark og Oppland

EL & IT forbundet

Delta Hedmark og Oppland

Norsk Radiografforbund

NITO Hedmark

NITO Oppland

DNJ Hedmark Fylkesforening

DNJ Oppland Fylkesforening

Norsk Lektorlag

Samfunnsøkonomisk fagforening

Norsk Sivilingeniørers Forening

Det Norske Diakonforbund


DIVISJONER I SYKEHUSET INNLANDET

Randi Nordtorp Mølmen

Geir Kristoffersen

Rolf Kulstad

Oddbjørn Øien

Dagny Sjaatil

Gunn Gotland Bakke

Astrid Millum

Bård Are Bjørnstad

Beate Skedsmo

Øyvind Graadal

ARBEIDSGIVER FORENINGER

KS Hedmark

KS Oppland

NHO

ANDRE

Helse Sør-Øst

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet

i Sykehuset Innlandet

Hovedarbeidsmiljøutvalget i Sykehuset Innlandet

Revmatismesykehuset

Pasient- og brukerombudet

Fylkesråd for funksjonshemmede Oppland

Fylkesråd for funksjonshemmede Hedmark

Eldrerådet i Oppland

Eldrerådet i Hedmark

Rådet for psykisk helse

Organisasjonen Voksne for Barn

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og

barselomsorg

Helse Midt-Norge

Private avtalespesialister

Bygdeliste Stor Elvdal

Sykehusaksjonen i Oppland

Sykehusaksjonen i Hedmark

More magazines by this user
Similar magazines