Last ned utskriftsvennlig versjon her

skogkurs.no

Last ned utskriftsvennlig versjon her

28.03.08/ goh

Seminar

Skogshøns og skogbruk

Honne, 16. og 17. april 2008

Program

Dag og tid Tema Ansvarlig

Onsdag 16. april

Kl 10.00

Kl 11.00

Registrering og innkvartering. Kaffe / kake

Seminarstart

Dirigenter Jørn Follum og Gunnar O. Hårstad, SKI

Innledning

Torfinn Kringlebotn

Populasjonsstørrelse for storfugl, orrfugl og jerpe i Norge

Kl 11.20 Populasjonsstørrelse og sårbarhet Christian. Steel

Kl 11.50 Modeller for avgang Hans Chr. Pedersen

Kl 12.20 Jaktstatistikk. Statistisk innsamling og pålitelighet Terje Olav Rundtom

Kl 12.50 Spørsmål til foredragene

Kl 13.00

Lunsj

Habitatene

Kl 14.00 Habitatkravene til orrfugl og jerpe Hans Chr. Pedersen

Kl 14.50 Habitatkravene til storfugl. Tiurleiker i yngre skog Erlend Rolstad

Kl 15.20 Spørsmål til foredragene

Kl 15.30

Kl 15.40

Pause

Skogtilstanden for skogshønsene. Data fra landskogtakseringen Jan-Erik Nilsen

Spørsmål til foredraget

Forvaltningsråd

Kl 16.10 Hvilke råd gis i Norge Erlend Rolstad

Kl 16.40 Skogshønsinventering og skogbruk i Sverige Tomas Willebrand

Kl 17.10 Spørsmål til foredragene

Kl 17.20

Pause

Oversikt og kartlegging av tiurleiker

Kl 17.30 Spillplassregistreringer i Akershus Asle Stokkereit

Kl 18.00 Bruk av registreringene i forvaltningen. Eks. Aurskog-Høland Elling Tryterud

Kl 18.20 Spørsmål til foredragene

Kl 18.30

Kl 19.00

Kl 20.30

Slutt for dagen

Middag

Lysbildeforedrag

Historiske endringer i bestandsnivå og livsmiljø for skogshønsene Vidar Selås


Torsdag 17. april

Kl 07.00

Frokost

Økologisk indikatorer

Kl 08.00 Spredning og avgang av storfugl i Nord-Sverige Maria Willebrand

Spørsmål til foredraget

Status for praktisk oppfølging av forvaltningsråd

Kl 08.30 Levende skog og tiltak for skogshøns Svein M. Søgnen

Kl 09.00 Forvaltning av storfugl i forhold til skogsertifisering Elling Tryterud

Kl 09.20 Spørsmål til foredragene

Kl 09.30

Pause

Syn på dagens skogshønsforvaltning

Kl 09.40 Norges Jeger og Fiskerforbund Webjørn Svendsen

Kl 10.10 SABIMA Christian Steel

Kl 10.40

Kl 10.50

Kl 11.30

Kl 12.00

Kl 13.00

Kl 13.40

Pause

Direktoratet for naturforvaltning

Småviltets plass i viltforvaltningen. Åpenhet om registreringene Johan Danielsen

Gruppeoppgaver

Lunsj

Gjennomgang gruppebesvarelser

Pause

Kl 13.50 Spørsmål til panel Johs Bjørndal

Diskusjoner

Oppsummering:

Kl 14.30 Offentlig sektor Torfinn Kringlebotn

Kl 14.40 Privat sektor Svein M. Søgnen

Kl 14.50 Avslutning SKI

Kl 15.00

Kaffe. Avreise

Med mulighet for mindre endringer

More magazines by this user
Similar magazines