Ut i skogen - Skogbrukets kursinstitutt

skogkurs.no

Ut i skogen - Skogbrukets kursinstitutt

SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Ut i skogen

Eva Skagestad Størdal


Prestebakke skogbruksgård


• Gammel gård - før vikingtida

• Skriftlige kilder 1441

Honne (Horne)


Honne 1968


Skogbrukets Honne Kurssenter 1972 1972


Honne Hotell og Konferansesenter

Skogbrukets Kursinstitutt


Arbeidsområder

• Kurs for skogeiere / skogsarbeidere

Aktivt Skogbruk (AS)

• Lære med skogen (LMS)

• Forlagsvirksomhet

• Oppdrag/Kurs og konferanser

• Internettbasert virksomhet

• Internasjonal virksomhet


Aktivt Skogbruk

• Enklere og mer effektive arbeidsmetoder

• Redusere antall skader og ulykker

• Bedre skogskjøtsel og

eiendomsforvaltningen

• Lokale instruktører, utdannet og autorisert

ved SKI


Lære med skogen

• Målgruppe: Elever og lærere

• Formidles i samarbeid med

skogselskapene

• Ca. 150 000 elever bruker LMS i året


Hvorfor jobber Skogbrukets

Kursinstitutt med Inn på Tunet?

Bakgrunn for vår interesse:

• 2004: Bildeeksempler viste dårlig sikkerhet

= vårt fokusområde for Aktivt Skogbruk

• Nylig utviklet kurs for utmarksbasert

reiseliv

Etablering av virksomhet

Vertskapsrollen

‣ Vi ønsket å kartlegge hva tilbyderne selv

føle behov for av kompetanse

‣ Spørreskjema til 105 tilbydere i Oppland


Prioriterte kurstema

• Etablering av virksomhet

• Vertskapsrollen

• Sikkerhet

• Tilrettelegging i skog og utmark

Utvikling av kurstilbud:

• Oppstart av virksomhet innen Inn på Tunet

• Tilrettelegging av aktiviteter

i skog og utmark for Inn på Tunet


Nettkurs

• Kurshefte

• Kursrom på nett

Linkarkiv

Fordypningsstoff

Oppgaver

Diskusjonsforum

• Faglig veileder


Vårt skogfaglige fokus

• Skog og natur som læringsarena

• Skog og natur som arena for

arbeidstrening

– arbeidsoppgaver

– sikkerhet

• Skog og natur som arena for friluftsliv

og fysisk aktivitet

– tilrettelegging

– eksempler


Skog og utmark som læringsarena

• God plass

• Muligheter for å

dele i grupper

• Praktisk tilnærming

• Fysisk aktivitet

• Mestring for alle

Uteskole

-et pedagogisk verktøy i undervisningen hvor

ordinær undervisning skjer ute i skogen eller i

nærmiljøet.


Skog og utmark som arena for

arbeidstrening

• Mangfold av tiltak

• Innretning mot det ordinære

arbeidslivet, ikke ”vernet

bedrift”

• Individuelt tilpasning og

fleksibilitet

• Veiledning og sosiale

funksjoner

• Tilgjengelighet lokalt

• Forutsigbarhet og god

opplæring gir trygghet

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 1999


Ansvar som «arbeidsgiver»

• God opplæring

• Arbeidsmiljøloven gjelder;

krav til dokumentert

sikkerhetsopplæring

• Riktig sikkerhetsutstyr

• Tett oppfølging


Aktuelle oppgaver

• Planting

• Ungskogpleie / rydding

• Vedproduksjon

• Stell av

kulturlandskapet

Arbeidsoppgaver tilpasset brukers nivå


Skog og natur

en ypperlig arena for fysisk aktivitet

Fysiske effekter:

• Forhindre spenninger

• Kontroll over kroppen

Utvikling av ferdigheter

• Mestre utfordringer

Sosiale effekter:

• Trygghet og felleskap

• Sosial kompetanse

• Lek og kreativitet

• Minsket sykelighet


Tilrettelegging

• Forenkler bruken av skogen / utmarka

• Gode arbeidsoppgaver

• Skaper samhørighet og ansvarsfølelse


Fysisk tilrettelegging

Etablering av sti

• Planlegging

• Rydding av trasé

• Bruer og klopper

• Forsering av gjerder

• Sikring

Samlingsplass

• Gapahuk /lavvo

• Sitteplasser

• Bål / ildsted

Utedo / bod

• Oppbevaringskasse

More magazines by this user
Similar magazines