2010 - RVTS Sør

sor.rvts.no

2010 - RVTS Sør

Ledelse og administrasjon Tittel % Innleid fra/ansatt Delt stilling/annen arbeidsgiver

Ivar Kjellevik Leder 100 Bufetat reg. sør

Birgit Lie

Spesialrådgiver

Dr.med.

30 Innleid fra SSHF Overlege/avd.leder, avd. for psykosomatikk

og traumer KPH, SSHF

Sissel Sandve Kontorleder 100 Bufetat reg. sør

Linn Frigstad Sekretær 60 Bufetat reg. sør

Team vold og traumatisk stress

Mogens Albæk Christensen Teamleder Psykologspesialist 100 Bufetat reg. sør

Martin Mølsæter

Ass. teamleder

Klinisk sosionom

100 Bufetat reg. sør

Inger Lise Andersen Klinisk sosionom 100 Bufetat reg. sør

Tone Weire Jørgensen Klinisk barnevernspedagog

100 Bufetat reg. sør

Ragnhild Leite

Psykiatrisk sykepleier/fam.

terap

60 Bufetat reg. sør Avdeling for psykosomatikk og

traumer KPH, SSHF

Anne-Lill Nilsen Sosialpedagog 60 Bufetat reg. sør Barnehuset Kristiansand

Heine Steinkopf Psykologspesialist 80 Bufetat reg. sør ABUP, SSHF

Torunn Fladstad Sosialantropolog 50 Bufetat reg. sør Deltar p.t.i forsknings prosjekt ved

NTNU

Heidi Ranvik Jensen Psykiater 30 Innleid fra SSHF Overlege, DPS Mandal SSHF

Andreas Aamodt Psykologspesialist 100 Innleid fra SSHF DPS Solvang SSHF

Ina Søviknes (permisjon) Psykologspesialist 70 Innleid fra SSHF Avdeling for psykosomatikk og

traumer KPH, SSHF

Gwyn Øverland

Sosiolog

Doktorgradstipendiat

50 Innleid fra SSHF Forskningsenheten SSHF, Dr.grads

stipendiat

Team selvmordsforebygging

Anne-Lill Haddeland

Teamleder

Sosionom

100 Bufetat reg. sør

Øyvind Dåsvatn Psyk. sykepleier 100 Bufetat reg. sør

Ingrid Sæbø Møllen Barnevernsped. 70 Bufetat reg. sør

Karen Ringereide Lærer (vikar) 30 Bufetat reg. sør

Nøkkeltall økonomi

Budsjett: Regnskap:

Tilskudd ordinær drift 12 390 000

Følgende tilleggsbevillinger er gitt:

Kompetanseheving krisesenter 50 000

Likemannsarbeid/KKL 175 000

Promotering Sinnemestring 148 000

Opplæringspakke militærpsykologi 50 000

Tiltak Handlekraft 400 000

Totalt budsjett 13 213 000 13 333 000

Det ble brukt totalt kr. 13 333 000, altså

et merforbruk på kr. 120 000 i forhold

til budsjett. For ytterligere informasjon

om budsjett og regnskap vises til pkt. 9 i

rapporten.

6 Årsrapport 2010, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

More magazines by this user
Similar magazines