Dønskiveien 27 B - ABBL

abbl.no

Dønskiveien 27 B - ABBL

GJETTUM

2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE.

OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG

REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal

Prisantydning kr 1 550 000,- + omk.

Andel fellesgjeld kr. 11 970,-

Totalt kr. 1 561 970,-

Eiendomsmegler MNEF Rune Tretterud Tlf. 67 57 40 71 Mob. 41 55 00 92


Dønskiveien 27 B

Nøkkelinfo

Ansvarlig megler for oppdraget:

Rune Tretterud

Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 67 57 40 71

Mobil: 41 55 00 92

E-mail: rt@abbl.no

Prisantydning kr. 1 550 000,-

Omkostninger kr. 5 362,-

Til sammen kr. 1 555 362,-

Andel fellesgjeld kr. 11 970,-

* Totalkostnad kr. 1 567 332,-

Totalkostnad inkluderer andel fellesgjeld.

Denne skal dog ikke innbetales!

* Totalkostnaden er stipulert.

Boligtype:

Andelsleilighet

Etasje:

2. etg fra inngangsparti (3.etg. i forkant)

Byggeår:

1969

Areal i følge taksten:

Bruttoareal: 59 kvm.

Bruksareal: 55 kvm.

Primærareal: 51 kvm.

Primærrom: Entré, bad, stue, kjøkken, soverom.

Sekundærrom: Innvendig bod.

Månedlige felleskostnader:

Kr 1931,- pr. mnd inkl. trappevask, byggforsikring,

nedbet. andel fellesgjeld, kabel-TV, komm.avg.,

vaktmestertjeneste og forretningsførsel. Av dette er

kr. 353,- avdrag og kr. 52,- renter på fellesgjeld.


Oppdragsnummer:

1-0252/12

Salgsoppgavedato:

09.11.2012

Eier:

Kjell Flattum v/Anne Karin Slettheim

Adresse:

DØNSKIVEIEN 27 B, 1346 GJETTUM

Betegnelse:

Andel nr. 31 i Helgerud Borettslag med org. nr.:

854875612 med tilknyttet borett til leilighet nr. 205

med gnr. 80 og bnr. 29 i Bærum kommune.

OMRÅDET

Beliggenhet:

Rolig og barnevennlig bomiljø med store grøntarealer.

Bussholdeplass rett på utsiden av blokken og

gangavstand til Bærum Sykehus. Kort vei til Sandvika

sentrum med alle tilbud. Romslig terrasse med fin utsikt

og mye sol.

Adkomst:

Fra Sandvika sentrum: Kjør Leif Larsensvei og ta til

høyre i rundkjøring inn i Brynsveien. Følg denne til

venstre gjennom neste rundkjøring og ta deretter til

venstre inn Sogneprest Munthe-Kaas vei. Videre forbi

sykehuset og Martina Hansens Hospital. Dønskiveien 27

ligger på høyre side. Se også kartskisse.

BEBYGGELSEN

Boligtype:

Andelsleilighet

Etasje:

2

Byggeår:

1969

Areal i følge taksten:

Bruksareal: 55 m²

Primærareal: 51 m²

Bruttoareal: 59 m²

Primærrom: Entré, bad, stue, kjøkken, soverom.

Sekundærrom: Innvendig bod.

Arealene er hentet fra vedlagte takst. Arealene er kun

oppmålt av takstmann og ikke kontrollert av megler.

Byggemåte:

Lavblokk oppført 1969. Fasadeoppussing med

betongrehabilitering i 2000.

Fundamentert på antatt fast grunn, betong grunnmur,

yttervegger i bærende betongkonstruksjon med

teglstensforblending på gavler, betong etasjeskillere,

flatt oppforet betongtak med antatt papptekking.

Innhold:

Leiligheten ligger i 2. etg. og inneholder: Entré, bod,

soverom, bad med wc og opplegg for vaskemaskin,

kjøkken med åpen løsning og stue med utgang til solrik

terrasse. Egen kjellerbod. I tillegg felles sykkelbod.

Standard:

Leiligheten er gjort klar for innredning. Kjøkken og stue

er revet, og her er det rensket ned til betonggulv og inn

til platevegg/betongvegg. Denne leiligheten kan du få

akkurat slik du vil.

Utstyr:

Dørtelefon, kabel-tv.

Oppvarming:

Leiligheten har for øyeblikket ikke faste varmekilder.

Energimerke:

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det

foreligger imidlertid ikke energiattest for denne boligen.

Interessenter bør derfor legge til grunn at eiendommen

har energiklasse "G".

Parkering/garasje:

Garasje følger ikke leiligheten, men kan tildeles etter

ansiennitet. Godt med biloppstillingsplasser på egen

grunn.

Utførte/planlagte vedlikehold:

Utførte vedlikehold:

2010: Kabel-tv-anlegg med internett oppgradert

2010: Fasader og balkonger malt opp

2008: Nytt inngangsparti

2003: Tekket om taket

2001: Rehabilitert balkonger

1989: Skiftet vinduer

EIENDOMMEN

Tomten:

Ideel andel av felles eiet tomt på 6 490 kvm. Pent

opparbeidede utearealer med asfalterte gangveier, plen

og beplantning.

ABBL Eiendomsmegling, tlf: 67 57 40 50, faks: 67 54 73 55

www.abbl.no


Ferdigattest/brukstillatelse:

04.08.1971, ref.:819-68, kan sees hos megler

Beskrivelse av borettslaget/sameiet:

Borettslaget består av 74 andeler. Borettslagets

eiendom har gnr.80, bnr.29 i Bærum kommune.

Heftelser / servitutter:

For borettslaget har kommunen (lovbestemt)

legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendom som sikkerhet for

skyldige kommunale avgifter og eventuell

eiendomsskatt, og borettslaget har (lovbestemt)

legalpanterett i andelen som sikkerhet til de andre

borettshaverne for bl.a. felleskostnader. Ovennevnte

panteretter vil alltid følge eiendommen.

Servitutter:

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/

avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge

vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse,

bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og

adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil

følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vennligst ta kontakt med megler for nærmere

spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp:

Offentlig via private stikkledninger.

Reguleringsplan:

Kommune-/kommunedelplan

Navn: KP 2002 - 2020

Ikrafttredelse: 20030604

Arealbruk: eksisterende boligområde mv.

Reguleringsplan Nr: 1973180

Navn: HELGERUD/DØNSKI/HAMANG/EVJE

(sykhussaken)

Ikrafttredelse: 19770222

Delareal: 6488m2 [ Marker ]

Regulering: bolig-blokker

Utnyttelse: U=0.60

Kommuneplanarbeid igangsatt:

Navn: KP 2008 – 2020

HELGERUD/DØNSKI/HAMANG/EVJE (sykehussaken)

Plan-ID 1973180

Type Reguleringsplan

Status Gjeldende plan.

Ikrafttredelses- dato 22.2.1977

Kopi av situasjonskart og reguleringsplaner kan sees

hos megler

ØKONOMI

Verditakst/lånetakst:

Verditakst: kr. 1 590 000,-

Lånetakst: kr. 1 350 000,-

Takst avholdt: 01.11.12 av Christian Dahl.

Takst er vedlagt denne salgsoppgave.

Prisantydning:

Kr. 1 550 000,-

Omkostninger:

1) Hjemmelsovergang kr. 430,-.

2) Innmeldingskontingent: kr 675,- pr. eier.

3) Pantenotering pr. lån kr. 430,-.

4) Panteattest kr. 202,-.

5) Utlysning forkjøpsrett: kr 4 300,-.

Forsikring:

Tryg, polisenr 5160713

Fyringskostnader:

Ikke oppgitt.

Andel fellesgjeld:

Kr. 11 970,- pr. 05.11.12

Andel fellesformue:

Kr. 14 901,- pr. 31.12.11

Ligningsverdi:

Er rekvirert fra Skatt Øst

Ligningsverdien vil bl.a. være avhengig av om boligen er

kjøpers primære eller sekundære bolig.

Månedlige felleskostnader:

Kr 1931,- pr. mnd inkl. trappevask, bygningsforsikring,

nedbet. andel fellesgjeld, kabel-TV, vaktmestertjeneste,

kommunale avgifter og forretningsførsel. Av dette er kr.

353,- avdrag og kr. 52,- renter på fellesgjeld.

Lån i borettslaget/sameiet:

Lånenummer: 50108014722, DnB Bank ASA

Serielån, 2 terminer per år.

Rentesats per 02.11.2012: 4.35% pa.

Antall terminer til innfrielse: 5

Saldo per 02.11.2012: 560 000

Andel av saldo: 7 653

Første termin/avdrag: 30.10.2003 ( siste termin

30.04.2015 )

Lånenummer: 50108025376, DnB Bank ASA

Serielån, 12 terminer per år.

Rentesats per 02.11.2012: 4.35% pa.

Antall terminer til innfrielse: 26

Saldo per 02.11.2012: 315 984

Andel av saldo: 4 318

Første termin/avdrag: 14.01.2005 ( siste termin

14.12.2014 )

ABBL Eiendomsmegling, tlf: 67 57 40 50, faks: 67 54 73 55

www.abbl.no


Selskapet er ikke tilknyttet en sikringsordning som

dekker manglende innbetaling av felleskostnader. Dette

vil kunne medføre økte felleskostnader for de øvrige

eiere.

Det er ikke mulighet for individuell nedbetaling av

fellesgjeld (IN-ordning).

DIVERSE

Diverse:

- Husdyrhold i borettslaget er forbudt, med unntak av

politihund og førerhund. Hunder på besøk skal føres i

bånd, og ikke luftes på borettslagets område. Det kan

søkes styret om å ha innedyr som ikke er til sjenanse.

- Grilling på verandaene er forbudt.

Hvitevarer:

Hvitevarer medfølger IKKE i handelen.

FORKJØPSRETT:

Internt i borettslaget samt for boligbyggelagets

medlemmer. Kjøpere må tegne medlemskap i

boligbyggelaget. Skal du benytte forkjøpsretten, må du

ha finansieringen klar. Denne må kunne dokumenteres

gjennom bank, forsikring eller lignende

finansieringskilder. Medlemmer som ønsker å benytte

forkjøpsretten, må melde sin interesse til vårt kontor

senest:

Tirsdag 13.11.12 kl. 12.00.

Meldingen skal skje på eget skjema for Bud/forkjøpsrett

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtagelse:

Etter nærmere avtale med selger.

Visning:

Som annonsert eller etter avtale med megler/selger.

Forretningsfører:

Asker og Bærum Boligbyggelag AL, tlf: 67 57 40 00.

Styreleder:

Helgerud Borettslag v/ Hilde Eriksen

Annet:

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter,

husordensregler, regnskap og referat fra siste

generalforsamling, dette oppbevares hos megler og

utleveres ved henvendelse til meglers kontor. Med

mindre annet er opplyst må kjøper påberegne

trappevask og dugnadsplikt.

Det er en forutsetning for handelen at kjøper blir

godkjent av styret i borettslaget. Dersom kjøper ikke blir

godkjent som ny eier, og dette er forhold som ligger hos

kjøper, vil kjøper kunne belastes med videre

salgsomkostninger.

Kun fysiske personer kan være kjøper/borettshavere.

Ingen kan eie mer enn en andel.

Pliktig medlemskap i ABBL for andelseiere.

Meglers vederlag ovenfor selger:

Selger betaler kr. 42.000,- inkl. mva. som vederlag til

megler. 1 visning inngår i provisjonen, øvrige visninger

belastes med kr. 1500,- inkl. mva.

Oppgjør:

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling en

virkedag før overtagelse. Renter på innbetaling tilfaller

selger.

Utleie/overlating av bruken:

Etter lov om burettslag nr. 39, 06.06.2003, § 5-3 til 5-10

har andelseier anledning til å fremleie boligen inntil 3 år

med godkjenning fra styret, dersom andelseier har bodd

i boligen minst ett av de siste to årene.

Eierskifteforsikring:

Selger har tegnet eierskifteforsikring og har i den

forbindelse utarbeidet egenerklæring. Kjøper plikter å

gjøre seg kjent med denne før budgivning /kjøp.

Erklæringen er vedlagt i salgsoppgaven.

Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter

avhendingsloven. Det er med andre ord selger som er

forsikret, og ikke eiendommen slik som er tilfelle ved

tradisjonell skadeforsikring (villa/boligforsikring). En

eierskifteforsikring dekker altså det mulige økonomiske

ansvaret selger kan bli pålagt basert på skjulte feil og

mangler på eiendommen, slik at kjøper i det tilfelle får

det han har krav på etter loven.”

Kjøpsforsikring:

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å

tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper

bistand etter avhendingsloven og dekker all

advokatbistand, skadetakst og utgifter til rettsapparatet.

Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes

senest på kontraktsmøtet.

ABBL Eiendomsmegling, tlf: 67 57 40 50, faks: 67 54 73 55

www.abbl.no


Budgivning:

Dersom De er interessert i å kjøpe boligen, må De

snarest inngi skriftlig bud til ABBL Eiendomsmegling.

Grunnet kontroll av finansiering må alle bud være

megler i hende i god tid før kl. 16:00.

Budet må inneholde en finansieringsplan og er bindende

for budgiver dersom ikke spesielle forbehold er tatt.

Megler har rett til å avvise bud gitt på SMS og E-post.

Første bud skal være skriftlig og må ha en akseptfrist

minimum kl. 12 neste virkedag etter siste annonserte

visning. Forøvrig vises til forbrukerinformasjon om

budgivning.

Som budgiver hos ABBL Eiendomsmegling kan De

kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette betyr at

De som budgiver må akseptere at deler av budet kan bli

fremlagt for øvrige budgivere.

Oppdragstaker:

ABBL Eiendomsmegling

Adresse: Kinoveien 3 A, Sandvika, 1301 SANDVIKA

Telefon: 67 57 40 50

Organisasjonsnummer: 940007801

Ansvarlig megler for oppdraget:

Rune Tretterud

Eiendomsmegler MNEF

Annen viktig informasjon:

Eiendomsmegler er underlagt Lov om tiltak mot

hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).

Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å

melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg,

som er en del av salgsdokumentene. Hvis

salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også

selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med megler for å

få disse.

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis

interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av

skjøte, må det tas forbehold om dette i bud.

Særskilte forhold:

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har

bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har

derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i

begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere

opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne

sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen

som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å

foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand

av teknisk sakkyndig.

Telefon: 67 57 40 71

Mobil: 41 55 00 92

E-mail: rt@abbl.no

Salgsbetingelse:

Eiendommen selges i den forfatning den er under

visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

”Endå eigedomen er selt «som han er» eller med

liknande allment atterhald, har eigedomen likevel

mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen

har også mangel dersom han er i vesentleg ringare

stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå

kjøpesummen og tilhøva elles.” Kjøper kan derfor ikke

påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl.

Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til

takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra

kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige

kilder. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av

selger.

ABBL Eiendomsmegling, tlf: 67 57 40 50, faks: 67 54 73 55

www.abbl.no


Verdi- og lånetakst over

andel i Helgerud Borettslag

Dønskiveien 27 B

1346 GJETTUM

Gnr. 80 Bnr. 29

Leilighet nr. 26/201 Andelsnr.: 31

BÆRUM KOMMUNE

Forutsetninger

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til

andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har

NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt.

supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets

tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til

takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi

som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes

for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg.

Andre forutsetninger/ opplysninger

Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha

oppdaget, etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn.

Takstkonklusjonen baserer seg på objektet i den stand og slik det presenterte seg på takseringsdagen.

Sammenfattet beskrivelse

Andelsleilighet med attraktiv beliggenhet på Dønski.

Leilighet med god planløsning, beliggende i 3. etasje (2. etasje fra inngangen). Stue med utgang til

terrasse på ca. 10 m². Pent utsyn. Ettermiddag/kveldssol.

Det er behov for oppussing/rehabilitering av hele leiligheten. Kjøkkeninnredningen er fjernet. Videre er

tapet og gulvbelegg i hovedsak fjernet.

Pent opparbeidede fellesarealer med plen og beplantning. Felles biloppstillingsplass. Mulighet for å leie

garasjeplass. Garasjeplasser fordeles/leies ut av styret etter venteliste.

Borettslaget består av 74 andeler.

Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.

Les for øvrig vedtekter, husordensregler og styrets årsberetning for mer informasjon om borettslaget.

Markeds- og låneverdi

Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr 1 590 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr 1 350 000

Bekkestua, 06.11.2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christian Dahl

Takstmann/Murmester

Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Bef.dato: Side:

Takstsenteret AS Org.nr. 950 716 290 CD 01.11.2012 1 av 5


Eiendom: Gnr. 80 Bnr. 29 Leil.nr.: 26/201 KOMMUNE BÆRUM

Adresse: Dønskiveien 27 B, 1346 GJETTUM

Rekvirent

Rekvirert av: ABBL Eiendomsmegling

Besiktigelse, tilstede

Dato: 01.11.2012 - Anne Karin Slettheim

- Christian Dahl Takstmann Tlf.: 90 12 67 80

Dokumentkontroll

Dokumenter fremvist: EDR Opplysninger fra Infoland

Andre dok./kilder: Forretningsfører

Eiendomsdata

Matrikkeldata: Gnr. 80 Bnr. 29

Leilighet nr.: Leilighet nr. 26/201 Etasje 3

Eier adkomstdok.: Kjell Flattum

Selskap/borettslag: Helgerud Borettslag

Leilighetstype: Andelsleilighet

Andelsnr.: 31 Pålydende: Kr 100

Felleskostn. pr. mnd.: Kr 1 931

Kommentar: -inkl. forsikring, kommunale avgifter og kapitalkostnader mm.

Tomt:

Eiet tomt. Areal 6 487,7 m² Hele borettslaget. Areal i hht. opplysninger fra

Infoland

Adkomst:

Offentlig. Private internveier.

Årsregnskap

Forretningsfører: ABBL Telefon 67 57 40 00

Regnskapsår: 2011

Årsregnskap: Samlet andelskapital: 7 400

Samlet obligasjons-/innskuddskapital: 466 040

Omløpsmidler: 1 115 136

Kortsiktig gjeld: 76 519

Sum disponible midler: 1 038 617

Langsiktig gjeld (eks. innskuddskapital): 1 046 232

Andel av disponible midler/formue: 14 901

Andel av langsiktig fellesgjeld: 11 970

Andre opplysninger: Andel formue pr. 31.12.2011. Andel gjeld ajourført.

Forsikringsforhold

Forsikringsselskap: Tryg Forsikring. Avtalenummer: 5160713

Kommentar: Fellespolise for hele eiendommen.

Bygninger på eiendommen

Boliggård/leilighet

Byggeår:

1970. Byggeår ihht. opplysninger fra Infoland

Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Bef.dato: Side:

Takstsenteret AS Org.nr. 950 716 290 CD 01.11.2012 2 av 5


Eiendom: Gnr. 80 Bnr. 29 Leil.nr.: 26/201 KOMMUNE BÆRUM

Adresse: Dønskiveien 27 B, 1346 GJETTUM

Arealer og anvendelse

AREALBEREGNING

Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger”. Retningslinjene har

NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning

og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” eller annen

tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. ”Takstbransjens retningslinjer for

arealmåling av boliger” utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no.

De viktigste presiseringene er:

- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

- Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til

annen bruksenhet og/eller fellesareal.

- Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige AREALER

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i

åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med

byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

MARKEDSFØRING

Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis.

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM)

Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn.

En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.

Boliggård/leilighet - arealer

Etasje

Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse

BTA m² Totalt Primær Sekundær

P-rom S-rom

3. etasje 59 55 51 4 Entre, bod, dusjbad/wc, stue/spisestue med

utgang til terrasse, dels åpen kjøkkenløsning,

soverom.

Overbygget terrasse på ca. 10 m².

Kjellerbod.

Felles tørkerom.

Arealene er målt innvendig (BRA), tillagt

veggtykkelse for beregning av BTA. Avvik kan

forekomme.

Sum bygning 59 55 51 4

Boliggård/leilighet - romfordeling

Etasje Primærrom Sekundærrom

3. etasje Entré, dusjbad/wc, stue, soverom, kjøkken Bod

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Boliggård/leilighet

Lokalisering

Bygningsdel/beskrivelse

Boliggård/leilighet

200 Bygning generelt

Gården: Fundamentert på antatt fast grunn, betong grunnmur,

yttervegger i bærende betongkonstruksjon med teglstensforblending på

gavler, betong etasjeskillere, flatt oppforet betongtak med antatt

papptekking.

Flislagt inngangsparti.

Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Bef.dato: Side:

Takstsenteret AS Org.nr. 950 716 290 CD 01.11.2012 3 av 5


Eiendom: Gnr. 80 Bnr. 29 Leil.nr.: 26/201 KOMMUNE BÆRUM

Adresse: Dønskiveien 27 B, 1346 GJETTUM

3. etasje

Påkostninger:

Nyere callinganlegg i gården.

Nyere el-anlegg i fellesarealer inkludert sikringer.

Nyere belegg i korridorer.

Vedlikehold ol:

Informasjon om vedlikeholdsoppgaver i kommende 5-års periode er

beskrevet i styrets årsberetning for 2011.

For mer informasjon om borettslaget henvises det til borettslagets

vedtekter, husordensregler og årsberetning samt meglerinformasjon fra

forretningsfører i forbindelse salg.

Eventuelle planlagte/utførte vedlikeholds- og oppussingsarbeider i

borettslaget som kan medføre økt andel gjeld/husleie, dersom ikke annet

er nevnt, er ukjent for takstmannen.

233 Yttervegger - vinduer, dører m.m.

Vinduer fra 1989 med isolerglass.

Terrassedør fra 1987 med isolerglass.

Laminat dørblad til bad.

Vedlikehold ol:

Isolerglass generelt har begrenset levetid.

240 Innervegger

Tapet på overflatene er i hovedsak fjernet. Malt glassfiberstrie + fliser i

dusjhjørnet på badet.

254 Dekker - gulv og overflate

Gulvbelegg er i hovedsak fjernet. Belegg på bad og soverom.

Vedlikehold ol:

Det anbefales også fjerning av gulvbelegg på bad og soverom.

255 Dekker - himling og overflate

Pusset og malt betong.

271 Kjøkkeninnredning

Innredningen er fjernet.

Påkostninger:

Ny stoppekran.

315 Sanitær - utstyr

Dusjbad/wc med dusjhjørne, servant og toalett.

Opplegg for vaskemaskin.

Varmtvannsbereder er fjernet (tidligere plassert i kjøkkenet).

Vedlikehold ol:

Eldre bad med behov for rehabilitering/oppussing.

320 Varme

Basert på elektrisk oppvarming.

Stråleovn på bad.

400 Elkraft

Sikringsskap i oppgangen med nyere automatsikringer.

Ny kurs til kjøkken/bereder.

900 Annet

Dørtelefon.

Kabel-tv.

Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Bef.dato: Side:

Takstsenteret AS Org.nr. 950 716 290 CD 01.11.2012 4 av 5


Eiendom: Gnr. 80 Bnr. 29 Leil.nr.: 26/201 KOMMUNE BÆRUM

Adresse: Dønskiveien 27 B, 1346 GJETTUM

VERDIBEREGNING

Årlige kostnader

Årlige kostnader Felleskostnader pr. år Kr: 23 172

Sum kostnader Kr: 23 172

Teknisk verdi bygninger

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):

Boliggård/leilighet 1 300 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): 450 000

Teknisk verdi bygninger: 850 000

Verdi adkomstdokument

Beregnet verdi adkomstdokument består av verdielementene teknisk verdi bygning, boenhetens andel av

normal tomtekostnad, vurdert verdi av tomtens og boenhetens beliggenhet, andel disponible midler og

fradrag for andel fellesgjeld. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt,

tilknytning, infrastruktur på tomten, opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc.

Teknisk verdi bygninger: 850 000

Normal tomteverdi: 750 000

Andel disponible midler: 14 901

- Andel fellesgjeld: 11 970

Verdi adkomstdokument: 1 602 931

Markeds- og låneverdi

Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: 1 590 000

Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: 1 350 000

Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Bef.dato: Side:

Takstsenteret AS Org.nr. 950 716 290 CD 01.11.2012 5 av 5


FINNE R DE N B E S TE B ANK E N

FOR DE G!

Eiendomsfinans er en frittstående

låneformidler som sjekker markedets

muligheter for deg. Vi finner den

banken som blir best akkurat

for DEG.

Tjenesten er gratis og

uforpliktende!

Vi kan hjelpe deg med:

- Boligkreditt

- Boliglån UNG

- Rammelån

- Seniorlån

- Mellomfinansiering

- Avdragsfrihet

- Økonomisk trygghet

Hvorfor bruke

tid på dette selv?

Eiendomsfinans

gjør jobben

for deg!

TE NK NYTT. VE LG S MART.

Lars-Erik Hermansen

Finansrådgiver

Mobil: 47 30 03 69

E-post: hermansen@eiendomsfinans.no

Camilla Østerud

Finansrådgiver

Mobil: 47 29 57 21

E-post: osterud@eiendomsfinans.no

Njål Kjellesvik Norheim

Områdeleder / Partner

Mobil: 934 66 086

E-post: njaal@eiendomsfinans.no

Kontakt en av oss for bedre råd!

R askt, enkelt og gratis!

Gjetergata 12 - 3015 Drammen

drammen@eiendomsfinans.no


Kontakt oss for en uforpliktende

markesprisvurdering.

Vi har kontakt med flere interessenter,

som leter etter ny bolig.

Erik Kvam Johansen

Tlf. 977 27 222

Jan Erik Reenskaug

Tlf. 481 42 802

Rune Tretterud

Tlf. 415 50 092

Vi har oversikten!

Ole Kvigne

Tlf. 932 17 603


NOTATER


Budet gjelder følgene:

Kjøpetilbud på bolig:

Melding om forkjøpsrett:

Melding om intern forkjøpsrett

Medlems nr.: i ABBL:

BUD PÅ EIENDOM

Eiendommen:

Adresse: Dønskiveien 27 B, 1346 GJETTUM

Andel nr. 31 i Helgerud Borettslag med org. nr.: 854875612 med tilknyttet borett til leilighet nr. 205

med gnr. 80 og bnr. 29 i Bærum kommune.

Oppdragsnr: 1-0252/12. Oppdragsansvarlig: Rune Tretterud

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpsesum kr. ........................................................................................................................

+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon

Egenkapital:

Totalt

Referanse & tlf nr.

kr.

kr.

kr.

kr.

EGENKAPITAL BESTÅR AV:

Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Ønsket overtagelse :

Nærværende bud er bindende for

undertegnede frem til og med den :

(Budet er bindende til kl. 16.00 denne dag, hvis ikke budgiver har angitt annet klokkeslett,

dog ikke tidligere enn kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning). Bud hvor akseptfrist

er kortere enn 30 minutter vil automatisk bli forlenget slik at frist blir 30 minutter.

EVENTUELLE FORBEHOLD

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede

klar over at budet er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk

bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud

kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.

Navn:

Personnr:

Adr:

Navn:

Personnr:

Adr:

Tlf: Mobil: Tlf: Mobil:

E-mail:

E-mail:

Dato:

Dato:

Sign:

___________________________________

Sign:

___________________________________

Faks: 67 54 73 55

Postadresse:

Postboks 405

1302 Sandvika

Besøksadresse:

Kinoveien 3 A

1337 Sandvika

Telefon: 67 57 40 50

Telefaks: 67 54 73 55

ABBL Eiendomsmegling

Org. nr.:

NO 940 007 801 MVA


Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved

Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag

av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og §

6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som

forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler

benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis

gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene

tilknyttet budgivning.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på

eiendommen, herunder om relevante forbehold.

Bud inngis til megler, som formidler disse videre til

oppdragsgiver. Budets innhold: I tillegg til eiendommens

adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn,

adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud

inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,

overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker

finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil

ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er

avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av

budrunden.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av

budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er

forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere

akseptfrist enn kl 12.00 første virkedag etter siste

annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere

ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har

mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere

oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud

og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller

utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en

frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle

budrunden på en forsvarlig måte som sikrer

oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille

slik frist. Normalt kreves at budgivers første bud inngis

skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis

imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per

e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for

at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er

større enn ellers. Megleren vil uoppfordret gi sin

vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren,

når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde

budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle

forbehold. Etter at handel har kommet i stand, eller

dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet

i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i

anonymisert form. Kopi av budjournal skal gis til kjøper

og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er

kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å

bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom

fullmektig. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere

til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli

gitt aktuelle interessenter.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast

eiendom.

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet

innholdet i budet til selger (slik at selger har fått

kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet

er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp,

med mindre budet før denne tid avslås av selger eller

budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en

annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer

samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en

eiendom).

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,

og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste

bud.

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver

innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende

avtale.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper

(såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud

som medfører at det foreligger en avtale om salg av

eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av

kjøper.

Ansiennitetsregler ved bruk av forkjøpsrett til andelsleiligheter tilknyttet Asker og

Bærum Boligbyggelag AL

Når en andel overdras har de øvrige andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i

boligbyggelaget forkjøpsrett.

Dersom flere forkjøpsrettsberettigede melder seg innen den angitte frist for å gjøre forkjøpsretten gjeldende,

fordeles boligen etter ansiennitet blant de innkomne søkere etter følgende ansiennitetsregler:

1. På intern forkjøpsrett i borettslaget fordeles boligene etter følgende poengsystem:

- Husstandsmedlem over 18 år - 4 poeng

- Husstandsmedlem fra 7 til 18 år - 3 poeng

- Husstandsmedlem fra 0 til 7 år - 2 poeng

- Botid i borettslaget - 1 poeng pr. kalenderår

Ved poenglikhet vil avgjørelsen skje ved loddtrekning.

2. Dersom ingen andelseiere i borettslaget benytter seg av sin interne forkjøpsrett, fordeles boligen etter

ansiennitetsdato blant medlemmer i boligbyggelaget.

Postadresse:

Postboks 405

1302 Sandvika

Besøksadresse:

Kinoveien 3 A

1337 Sandvika

Telefon: 67 57 40 50

Telefaks: 67 54 73 55

ABBL Eiendomsmegling

Org. nr.:

NO 940 007 801 MVA


Rune Tretterud

Eiendomsmegler MNEF

Mobil: 41 55 00 92

ABBL Eiendomsmegling

Kinoveien 3 A, Sandvika, Postboks 385

1301 Sandvika

Telefon: 67 57 40 50

Telefax: 67 54 73 55

E-post: rt@abbl.no

www.abbl.no

More magazines by this user
Similar magazines