Views
3 years ago

Hjelp til bolig - HivNorge

Hjelp til bolig - HivNorge

Bolig t I dette heftet

Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte i forhold til bolig. De fleste kommuner har et boligkontor, noen som en del av sosialkontoret, som tar seg av disse spørsmålene. Etter Nav-reformen er sosialkontorene en del av et samlet Nav-kontor. Mer informasjon om den kommunale delen av Nav finner du på www.kommune. nav.no. t Hvorvidt hivdiagnosen vil ha betydning for innvilgelse av de forskjellige ordningene, vil avhenge av hvilke følger diagnosen har for deg. Som kjent er det store individuelle variasjoner i forhold til hvordan diagnosen påvirker den enkelte, både fysisk og psykisk. Etter smittevernloven 1) har hivpositive rett til nødvendig smittevernhjelp. Hvis boligen er nødvendig/ viktig for at du skal holde deg symptomfri eller ikke smitte andre, kan dette benyttes som et argument i søknaden. Men husk at det vil kun være i unntakstilfeller at denne bestemmelsen gir deg en selvstendig rett på bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-1. 2

t Kjøp av bolig 4 Startlån, boligtilskudd, klage og utfyllende informasjon t Leie av bolig 7 Midlertidig husvære, kommunal bolig t Økonomisk støtte til å bo 9 Statlig bostøtte, kommunale bostøtteordninger, kommunalt lån og garanti, særskilte boligtiltak 3

Hjelp til bolig - HivNorge
Pasientrettigheter - HivNorge
familien har stort sett tatt det bra, selv om ikke alle liker - HivNorge
Kongler i russelua - HivNorge
Bolig - utfordringer og mulige veier videre? adm.dir. BÃ¥rd ... - insam
hjelper deg å være kledd for arbeidsglede – både ute og inne - FHL
VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG - Husbanken
22/10 201005060 husleienivå i kommunale boliger og husbankens
veiledning om vaksiner for pasienter med nedsatt ... - HivNorge
Søknad om bolig - Sarpsborg kommune
Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig - Husbanken
NKF Tilbygg til bolig 2011 - Frosta kommune
Søknad om kommunal bolig - Stjørdal kommune
regulativ husleie komm. boliger 2013 - Hemne kommune
Salg av bolig og fritidsbolig, - med eller uten eiendomsmegler
Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune
og smartere boliger - Schneider Electric
10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og ... - Sintef
SØRUM KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG
Høring - krav til utlån med pant i bolig
BYEN OG BOLIGEN - EMU Tilgængelighed til uddannelse
Ulike perspektiver på sorg og følger for omsorg og hjelp - Michael
Servicetorgets informasjonshefte "Finn fram i Stavanger kommune".
Energiberegninger i boliger ved bruk av åpen BIM - buildingSMART