BYGGFAGBLADET

byggfag.org

BYGGFAGBLADET

ARTIKKEL

SANDNESSJØEN:

I Byggfagbladet nr.1-2006 skrev vi om den kondemnerte brakkeriggen på “Slipen”’ i Snadnessjøen. En rigg som

var kondemnert på 80-tallet, blir tilbudt utenlandske arbeidstakere, med Fellesforbundets tilsynelatende aksept.

Saken er ikke løst ennå, som det vil fremgå av vedlagte presseklipp. Den har imidlertid utviklet seg til å bli et politisk

bikkjeslagsmål i kommunestyret, - særlig mellom Høyre og Arbeiderpartiet. AP er blitt beskyldt for “kameraderi”

og for å trenere at riggen blir sanert. De av dere som vil lese mer om denne striden, - og om hvordan lov- og

avtaleverk praktiseres på et ensidig industristed som Sandnessjøen, kan gå inn på: www.helgeland-arbeiderblad.no,

og lese mer. Er dette uttrykk for de moderne “Nessekongenes” makt over lokalpolitikere, eller?

Fagforeningsleder Ole Broch Pedersen har sendt oss noen klipp fra en viktig strid på Helgelandskysten.

4

More magazines by this user
Similar magazines