BYGGFAGBLADET

byggfag.org

BYGGFAGBLADET

BYGGFAGBLADET 4/2006

Kapittel 10

FAGFORENINGSKAMERATER

PRACE PRZY BUDOWIE W BÆK

W poprzednim wydaniu naszego pisma

zamieÊcilismy reporta˝ o pracach prowadzonych

przy placu nale˝àcym do fundacji

Siftelsen Byggfag w Bæk.To nowobudowane

centrum szkoleniowo-konferencyjne roÊnie

w szybkim tempie dzi´ki dobrej wspólpracy

pomi´dzy polskimi, a norweskimi cieÊlami.

Kierownikiem budowy jest Kåre Christoffersen

i wi´kszoÊç prac jest wykonywana przez

czterech polskich cieÊli - Tomasza Dàbrowe,

Paw a Motyk´, Mariusza Kozie i Andrzeja

Hymosa.

Wesolych swiat i

szczesliwego nowego

roku

F.v. Tomasz Dabrowa, Pawel Motyka, Mariusz Koziel og Andrzej Hymos.

“Drengestua” på Bæk reiser seg, bygd av polske og norske håndverkere i godt

samarbeide.

7

More magazines by this user
Similar magazines