Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter høsten 2012

kirken.no

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter høsten 2012

Barn og ungdom i

Tanum og

Kjose menigheter

høsten 2012

Tanum og Kjose

menigheter

Tanum KFUK-KFUM


0–7 år

■ Miniklubben

På Tunheim.

For gutter og jenter fra 4-8 år.

Mandager kl 17.15 til 18.30.

Oppstart: mandag 3. september.

Sang. Lage-aktivitet. Samling med liten bibel -

fortelling. Pause med litt å bite i.

Kontaktperson:

Vigdis Espolin Rosenberg, 924 23 764.

Foto: Fred Isaksen

■ Tvedalen Barnelag

På Tvedalen skole.

For gutter og jenter fra 3 år og oppover.

Annenhver mandag fra kl 18.00-19.30.

«Søndagsskole til hverdags», kveldsmat, andakt,

utlodning, lek og sang.

Kontaktpersoner:

Marit Bårnes, 992 31 001.

Betsy Lykken, 975 86 120.

■ RAsprellen

På menighetslokalet til St. Frans, Ulfsbakveien 38.

Datoer: 26. august, 12. sept., 26. sept., 10. okt.,

24. okt., 14. nov., 28. nov. Kl 17.00-18.30.

Enkel middagsservering, en hverdagssøndagsskole

«sprell levende», leker kaffe og prat for

voksne, felles avslutning for hele familien.

Velkommen til dåp!

Ønsker du at barnet ditt skal bli døpt?

Ta kontakt med kirkekontoret tlf. 33 17 30 00.


Helt førsteklasses –

skolestartgudstjeneste

Onsdag 22. august i Tanum kirke.

«I samme båt» blir tema.

Barna tar med seg skolesekk og skolebrød/frukt,

som vi koser oss med etter gudstjenesten.

Egen invitasjon kommer i posten.

Familiegudstjeneste

m/utdeling av 4-årsbok

Søndag 9. september kl 10.00 i Kjose kirke.

Lørdag 8. september kl 12.00-14.00 inviteres alle

barn i alderen 4-12 år til gudstjeneste-verksted

med taco.

Kontaktperson:

Birgitte Bugaard Ørnes, 470 14 124.

Gudstjeneste for små og store

m/utdeling av 4-årsbok

Søndag 18. november kl 17.00 i Tanum kirke.

Gospelino og miniklubben lager gudstjeneste

med verksted på Tunheim kl. 14.00.

4-åringer som fyller 4 år i løpet av juli-desember

inviteres spesielt til kirken denne dagen for å få

«Min egen kirkebok». Eget brev sendes i posten

når det nærmere seg.

Kontaktperson:

Birgitte Bugaard Ørnes,470 14 124.

Tryllekveld m/Hartvig Kloster

Mandag 19. november kl 17.00 på Tunheim.

Vi starter med familiemiddag.

4-åringer og 11-åringer inviteres spesielt til denne

samlingen, men også andre barn er hjertelig

velkommen.

De som ikke går i

Gospelino eller

miniklubben

sender påmelding

til Birgitte

Bugaard Ørnes,

470 14 124.


8–12 år

■ Gospelino

På Tunheim.

For gutter og jenter fra 8 år til og med 7. klasse.

Mandager kl 17.15 til 18.30.

Oppstart: mandag 3. september.

Sangkor, turer, opptredener og aktiviteter inni -

mellom.

Kontaktperson: Solfrid Monsen, 986 07 028.

Tanum KFUK-KFUM-speidere

På Tunheim.

Gutter og jenter fra 3. klasse og oppover.

Torsdager: kl 18-20. (etter høstferien 18.00-19.30)

Oppstart: 6. september.

Aktiviteter og moro i skog og mark. Med knuter,

kniv, bål, klatring, kanopadling og overnattingsturer.

Kontaktpersoner:

Bernt Malme, 915 18 089 (fra 3. til 5. kl.)

Jens M. Stensrød, 478 63 991 (6. kl. +)

10-årsmarkering for dåp

Søndag 14. oktober kl 10.00 i Tanum kirke

inviterer vi deg som fyller 10 år i 2012 til

høsttakkefest, sammen med speideren.

Egen invitasjon kommer i posten.

Foto: Fred Isaksen

Tunheim er KFUK-M sine lokaler rett ved Tanum kirke.


Foto: Tor Johnsen

■ Legoklubben

I Kjose kirke.

For gutter og jenter 4-10 år.

Tirsdager kl 17.30-19.00.

18. september, 16. oktober m/besøk av Juniors

i Østre Halsen og Ragnhild Nærland,

20. november, 11. desember, 24. desember

synge/julespill på gudstjenesten.

Bibelfortellinger, legobygging og mat.

Kontaktperson:

Birgitte Bugaard Ørnes, 470 14 124 eller

Torill Nøsterud, 911 87 333.

■ Juniors

I Kjose kirke.

For gutter og jenter 10-13 år.

Denne høsten samles vi én gang: 16. oktober

sammen med Legoklubben og Juniors fra

Østre Halsen.

Kontaktperson:

Birgitte Bugaard Ørnes, 470 14 124.

Tryllekveld m/Hartvig Kloster

Mandag 19. november kl 17.00 på Tunheim.

Vi starter med familiemiddag. 4-åringer og

11-åringer inviteres spesielt til denne samlingen,

men også andre barn er hjertelig velkommen.

De som ikke går i Gospelino eller miniklubben

sender påmelding til

Birgitte Bugaard Ørnes, 470 14 124.


13-18 år

■ Ten Sing

På Tunheim.

For gutter og jenter 13-18 år.

Mandager kl 18.45-21.15.

Oppstart: mandag 3. september.

Kor med bandgruppe, dansegruppe, dramagruppe,

solister. På øvelsene er det alltid godt

miljø, «Ord for livet» og kveldsmat. Ten Sing er

styrt av ungdommer selv, med voksent nærvær

og omsorg.

Kontaktperson: Anders Grimstad, 400 47 365.

■ Styrk – ungdomsklubb

På Tunheim.

For gutter og jenter fra 13-18 år.

En lørdag i måneden.

15. september, 13. oktober, 10. november,

8. desember er det juleball.

Leker, film, god mat, samtale og egenstyrt

aktivitet.

Kontaktpersoner:

Are L. Otterdal, 901 68 301 og

Marit Kobro, 909 78 711.

Foto: Britt Mari O. Zakariassen

■ Begeistret lederskap

Lederoppfølging for alle mellom 15-19 år som er

ledere i Styrk, Ten Sing, konfirmantleder,

speiderleder, KRIK m.m.

Begeistret lederskap er et program som handler

om å se, høre og følge opp unges ledere i deres

lederoppgaver.

Kick-off: 24.-25. august. Eget brev kommer.

Kontaktperson:

Britt Mari O. Zakariassen, 975 75 107.

Trosopplæring:

Alle barn som er døpt har rett til å lære hva de er

døpt til. Trosopplæringen er møtepunktene med

barn og ungdom hver dag, gjennom hele året .

Vi tror at undervisning i kristen tro skjer best i et


■ KRIK (Kristen Idrettskontakt)

Hver torsdag i gymsalen på Fredtun folke -

høyskole kl 20.00-21.30.

Oppstart: 30. august med invitasjon spesielt til

nye 8. klassinger.

Eget brev kommer i posten.

Hver samling har med oppvarming, aktivitet,

«min tro» og mye lek.

Kontaktperson: Audun Kristiansen, 990 41 603.

Presentasjonsgudstjeneste

for konfirmanter i Kjose

Søndag 23. september kl 10.00 i Kjose kirke.

Konfirmantene deltar og får bibel.

Kontaktperson:

Britt Mari O. Zakariassen, 975 75 107.

Presentasjonsgudstjeneste

for konfirmanter i Tanum

Søndag 16. septemberl kl 10.00 i Tanum kirke.

Konfirmantene deltar og får bibel.

Kontaktperson:

Britt Mari O. Zakariassen, 975 75 107.

Lysmesse i Tanum

Søndag 9. desember kl 17.00 i Tanum kirke.

Konfirmantene deltar. Levende lys, advent og

julesanger, tekstlesning, drama og andakt.

Gudstjenesteleder:

Britt Mari O. Zakariassen, 975 75 107.

Lysmesse i Kjose

Søndag 2. desember kl 18.00 i Kjose kirke.

Konfirmantene deltar. Levende lys,

advent og julesanger og andakt.

Gudstjenesteleder:

Asle Zimmermann, 928 25 209.

aktivt miljø der man kan være med hele seg.

Vi ønsker at Tanum og Kjose menigheter skal

være et sted der vi deler: tro og undring, kristne

tradisjoner og verdier, opplevelser og felleskap,

håp og kjærlighet.


For hele familien

Familiemiddag på Tunheim

8. oktober og 19. november blir det servert en enkel middag på

Tunheim fra kl 17.00-18.30. Middag koster kr 140,- for hele

familien. Kr 75,- for enkeltpersoner.

Kontaktperson: Sigrid Kobro Stensrød, 982 31 305.

Sammen for Soweto

Tanum gård, søndag 16. september kl 13.00.

Barn, ungdom og voksne på Tunheim lager familie aktivitetsdag

Tanum gård. Mange 10 kr-aktiviteter: ponnyridning,

bestefarkjøring i trillebår, hønebingo, svampkasting og mye

mer. Salg av grillmat. Ingen værforbehold! Inntektene går til

ungdomsarbeid i Soweto. Kontaktpersoner:

Hege Sæter, 452 93 254 og Lars U. Kobro, 909 42 561.

Basar

Lørdag 3. november kl 17.00 på Tunheim. Gammeldags og god

basar med åresalg, andakt og sang av miniklubben og

Gospelino. Arrangør: Huskomitéen på Tunheim.

For voksne

Møtestedet

For Tanum menighet og Tanum KFUK-M, på Tunheim

Temakvelder for tro og tanke. (egne tema for hver samling følg

med i ØP) Kveldsmat - Fellesskap - Tema.

Datoer for høsten: 9. oktober, 23. oktober, 6. november,

20. november. Kl 19.00-21.30.

Kontaktperson: Kjartan Almås, 406 20 461.

Tunklang

Kor for voksne. Synger mye ulik musikk.

Korøvelse hver torsdag på Tunheim kl 19.30-22.00

Oppstart: 16. august

Dirigent: Jens Peter Mikkelsen og leder Bernt Erik Berntsen

Turmisjonsjentene

Har du lyst til å bli med i en vandrende misjonsforening?

Vi møtes hver siste mandag i mnd, på parkeringsplassen ved

Tanum kirke kl 18.00. (ikke i desember)

Ta med mat og drikke og noe å sitte på.

Ta kontakt med: Kari Espelid, 984 03 344,

Randi Malme, 993 78 891, Ragni Haga, 907 85 731 eller

Karen Signe Zimmermann, 975 08 180.

Design: Akela grafisk design

Kjose og Tanum menigheter, Larvik kirkekontor

Telefon: 33 13 17 00 • www.larvik.kirken.no

Kateket: Britt Mari O. Zakariassen, tlf. 975 75 107.

Trosopplærer: Birgitte Bugaard Ørnes tlf. 470 14 124.

Tanum kfuk-kfum

www.tunheim.org

Hovedleder: Sigrid Kobro Stensrød, tlf. 982 31 305,

sigrid.kobro.stensrod@larvik.kommune.no

More magazines by this user
Similar magazines