Referat 6, 2010 - OSI Fjell

osifjell.no

Referat 6, 2010 - OSI Fjell

Saksliste styremøte OSI Fjell 22.11.2010

Tid: 19.00

Sted: hos Lukas

1. Innkalling og referat

Innsigelser på innkalling - litt for lite kjærlighet i innkallingen.

Godkjenning av forrige referat - Godkjent.

Valg av ordstyrer og referent - Ida og Vegard.

2. Post

3. Turer og kurs

Siden sist - Aktivitetsrapport v/Ida

- Høstblot: bra, Kikki spøy, prøver å skylde på Hans Olav. Det samme gjorde Adde. Sykepleieren og legen.

Lots of love!


7. Neste fjellmøte

Bestemme datoer for våren:

- 20. januar, 10. mars, 28. april. Alle våren 2011.

Foredragsholdere:

- Johannes skal på Aconcagua, antar det blir noe å fortelle om.

8. Neste styremøte

- 10. eller 17. januar. Settes endelig etter årsmøtet.

9. Eventuelt

Nye styremedlemmer

- Håvard, som møtte opp på vårt "åpne" styremøte i kveld.

Turer:

- vi er generelt fornøyd med nivået på turprogrammene.

- vi bør prøve å forfordele nordmenn, for å få inn nye medlemmer. Et innspill er å ha en "utvekslingsstudentkvote"

- markedsføring: Kjøpe banner som henges opp på veggen på Blinderen, og sende SMS til universitasspalten før turene.

Utstyrslise:

-

More magazines by this user
Similar magazines