14. februar 2013 - Norsk Sentrumsutvikling

vitaminw.no

14. februar 2013 - Norsk Sentrumsutvikling

Kandidater til arbeidsutvalget i Norsk Sentrumslederforum

STYRET OPPNEVNER NYTT AU 19. MARS

Norsk Sentrumslederforum (NSF) er en sentral og integrert del av NSUs arbeid og NSUs vedtekter

forutsetter at forumet skal være en aktiv og attraktiv møteplass for norske sentrumsledere – både

faglig og kollegialt. Til å lede NSFs virksomhet oppnevner styret i NSU et rådgivende samarbeidsutvalg,

bestående daglige ledere i tre tilsluttede sentrumsorganisasjoner.

I 2012 har arbeidsutvalget i NSF bestått

av Uno Arnesen (Byen Vår Kongsvinger),

Irene Hagen (Kongsberg Næringsforening)

og Inger Elisabeth Teien

(Sandefjord Byen Vår AS). Oppnevning

av medlemmer i utvalget foretas etter

forslag fra møte i Norsk Sentrumslederforum

i tilknytning til ordinært årsmøte

i NSU.

Norsk Sentrumsutvikling oppfordrer medlemmene om å forberede forslag på aktuelle kandidater til

arbeidsutvalget for NSF. Forslag kan sendes til NSU, som vil fremlegge disse på møtet i NSF 18. mars

sammen med forslag som eventuelt fremsettes i møtet. Det er anledning gjenvalg av nåværende

utvalgsmedlemmer.

NSUs styremøte 19. mars:

SAKER TIL STYREBEHANDLING

Saker som ønskes styrebehandlet, må være fremsendt og foreligge hos Norsk Sentrumsutvikling

innen fredag 8. mars.

Flere byer forbereder søknad:

VERTSKAP FOR SENTRUMSKONFERANSEN I 2014

Flere byer har så langt anmeldt sin interesse for å være arrangør av Sentrumskonferansen i 2014, og

de respektive kommuner er nå involvert i søknadsprosessen. På nåværende tidspunkt er saken åpen,

og styret vil fastsette arrangørby 4. juni.

Illustrasjonsfoto

Søknadskriterier fås ved henvendelse til NSU, og

frist for å søke er 1. april. NSU vil ved tildeling vektlegge

at konferansen skal kunne sette sitt preg på

og markeres i vertskapsbyen og at kommunikasjonsmulighetene

til vertskapsbyen er tilfredsstillende.

Ved siden av selve søknaden om vertskapsrollen,

er det ønskelig at det også fremlegges et

konseptforslag for selve gjennomføringen av konferansen.

Vertskapsbyen bør kunne tilby sentrumsnære

og attraktive byvandringsmuligheter, med

vekt på næring, bymiljø, boliger tjenestetilbud.

More magazines by this user
Similar magazines