14. februar 2013 - Norsk Sentrumsutvikling

vitaminw.no

14. februar 2013 - Norsk Sentrumsutvikling

MEDLEMMER I NSU

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) har som formål å

initiere og stimulere til fakta- og kunnskapsbasert

sentrumsutvikling i Norge. Et hovedmål er å bidra

til at sentrum i norske byer og tettsteder kan utvikle

seg til både økonomisk bærekraftige sentra og til

funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting,

kultur og opplevelser, med tjenlig infrastruktur og

boligetablering. Arbeidet skal skje innen et omforent

krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og

sikkerhet.

NSUs har en klar visjon om at sentrum skal være

byens hovedarena for handel, offentlig- og privat

tjenesteyting, kultur og opplevelser. Det gis mange

«sentre, men bare ett sentrum.

NSU arbeider for at berørte myndigheter og forvaltningsorganer

skal tilrettelegge og optimalisere

rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk

bærekraftig sentrumspolitikk, samtidig som NSUs

visjon blir implementert hos tilsluttede medlemsorganisasjoner.

Et særskilt fokusområde for NSU er å utrede og

utprøve en modell for styrket næringssamarbeid i

norske bysentrum. Med økonomisk tilskudd fra

Miljøvern-departementet, vil den såkalte BIDmodellen

bli avklart juridisk og deretter utprøvd i

fire norske bykommuner.

Medlemmer i NSU er 40 norske sentrumsorganisasjoner,

samt representanter for større næringsorganisasjoner

i Norge.

NYHETSBREV FRA NSU

Norsk Sentrumsutviklings Nyhetsbrev er et bindeledd

mellom ledelsen i NSU og organisasjonens medlemmer

og samarbeidspartnere. Nyhetsbrevet gir

oppdatert informasjon om aktuelle saker som NSUs

styre og administrasjon arbeider med.

NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Østre Nesttunvei 6 – 5221 Nesttun

Telefon 55 130 130

post@norsk-sentrumsutvikling.no

Arendal By AS

Askimbyen AS

Bergen Sentrum AS

Bremnes Sentrum AS

Brynebyen

Byen Vår Drammen AS

Byen vår Gjøvik

Byen Vår Kongsvinger

Byen vår Kopervik

By'n oss Kristiansund AS

Driftig Sentrum (Tromsø)

Egersund Sentrumsforening

Grimstad Min By AS

Hamar Sentrumsforening

Handel i Halden

Haugesund Sentrum Næringsdrift AS

Hovedorganisasjonen Virke

Jørpeland Handelsforening AS

Kongsberg Næringsforening

Kvadraturen i Kristiansand AS

Leirvik sentrumsforening

Lillehammer Sentrum Drift AS

Lyngdal Markedsforening

Markedsplassen Levanger AS

Molde Sentrum AS

Nesttun Sentrum

Næringsforeningen Kjøp i Vennesla

Odda Handelsstand Forening

Oslo Handelsstands Forening

Otta Handels og Næringsforening

Porsgrunn Min By AS

Samarbeidsgruppen Midtby'n

Sandefjord Byen Vår AS

Sandnes Sentrum AS

Sarpsborg Sentrum AL

Sauda Handelsforening

Sokndal Næringsforening

Stavanger Sentrum AS

Tvedestrand Næringsforening

Tønsberg Sentrumsutvikling AS

Ålesund Sentrumsforening

More magazines by this user
Similar magazines