Views
3 years ago

INNHØSTING

Filadelfia Kristiansand gir ut FiladelfiaMagazinet 4 ganger pr. år. Bladet finnes også i digital utgave med interaktive elementer på AppStore og Google Play

TEKST / s. 4 #3 2014 #1 2015 TEKST / s. 8 TEKST / s. 10 TEKST / s. 18 + TEKST / s. 22 INNHØSTING REPORTASJE S. 4: SANDIE MØTTE JESUS GJENNOM MOREN TEMAARTIKKEL S. 8: ET ÅR AV INNHØSTING 2015 AKTUELT S. 14: OMSORG FOR INNVANDRERE HOS SHELTER

JESUS BRØT NED GJERDET