Naturcenter Norddjurs forslag til Skoletjeneste - Fjordcentret

fjordcentret.dk

Naturcenter Norddjurs forslag til Skoletjeneste - Fjordcentret

Varighed

Beskrivelse af aktiviteterne Turen foregår på cykel. Stop undervejs for at se forskellige landskabstyper fra

istidens til nutiden (processen). Eks. som kysten, moræneskrænter og –flader,

tunneldal og smeltevandsdal.

Forberedelse Være bekendt med istiden i Danmark

Efterbehandling

Kontaktdata (kontaktperson, e mail – tlf.) Kai Hansen, info@naturcenternorddjurs.dk, Tlf.: 2445 2108

Bemærkninger Praktisk påklædning – hele året

Undervisning / titel Geografi - historie: Danske råstoffer set med lokale briller

Målgruppe og max. antal besøgende 8. klasse. Max 1 klasse

Undervisningen tilgodeser flg. trinmål At beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft og markeder

Varighed

Beskrivelse af aktiviteterne Cykeltur for at se lokaliteter og naturtyper , hvor der findes råstoffer. Sten og grus,

kalk og flint. Hvordan det er udnyttet gennem tiderne og i nutiden.

Vægten kan lægges på det historiske (kalk og flint)eller moderne industri (sten og

grus)

Forberedelse

Efterbehandling Sæt det sete i sammenhæng med lokale arbejdspladser, eksport mv.

Kontaktdata (kontaktperson, e mail – tlf.) Kai Hansen, info@naturcenternorddjurs.dk, Tlf.: 2445 2108

Bemærkninger Praktisk påklædning – hele året

Undervisning / titel Natur- teknik: Geologi for en dag

Målgruppe og max. antal besøgende 4. klasse. Max 1 klasse

Undervisningen tilgodeser flg. trinmål At sortere materialer

At undersøge stoffer

At undersøge stedets dyreliv (her fossiler)

Varighed

Beskrivelse af aktiviteterne Turen foregår på cykel eller med bus til lokaliteten (eks. Sangstrup Klint)

Similar magazines