Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

polsak.ivest.no

Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

2.5 Kjøremønster på og rundt terminalen

bybane

Buss til sentrum

buss frA sentrum

Figur 2.6 Forslag til kjøremønster på og rundt terminalområdet

bybane

Buss til sentrum

buss fra sentrum

Figur 2.7 Alternativt forslag til kjøremønster på og rundt terminalområdet

Nonneseter/Bystasjonen - plangrunnlag for utvikling av terminalområdet 20

More magazines by this user
Similar magazines