Views
3 years ago

2010 nr 2.pdf

Gitarfabrikk på

Gitarfabrikk på Romerike av Jan Erik Horgen Industriproduksjonen på Romerike har vært mangfoldig og omfattende. Mange mindre bedrifter startet av ivrige og kunnskapsrike gründere utviklet produkter med høg standard. En slik bedrift var Hasle og Heders gitarfabrikk på Lundermoen i Sørum. Grannene Oddvar Hasle og Alf Henry Heder hadde arbeidet på Hagstrøms fabrikk på Grorud. De hadde i ungdommen gått på snekkerskolen på Sørvald i Sørum, og lærte å bygge gitarer hos Hagstrøm. Med denne bakgrunnen startet de i 1951 sin egen gitarfabrikk i et lite hus på Lundermoen. Gitarene deres fikk navnet Skau-gitarer, med navn etter den kjente gitaristen Oscar Skau, som de samarbeidet nært med. De hadde blitt kjent med Skau hos Hagstrøm. Det var høge kvalitetskrav til både materialer og utforming av gitarene fra Hasle og Heder. Materialene ble dels levert lokalt, dels fra Aug. Isene A/S og andre leverandører i Oslo. Det ble brukt kvistfri gran i lokket, bjørk i halsen, og gripebrettet var av nøttetre. Oscar Skau leverte strengene. De brukte maler til utforming av gitarene, og disse ble også levert fra Oslo. Hasle og Heder var de eneste som produserte Skau-gitarer. I alt produserte de mellom 10 000 og 11 000 gitarer. Disse gitarene var viktige for framveksten av den første rockemusikken i 1950-åra. Den vesle fabrikken på Lundermoen har derfor en viktig plass i norsk musikkhistorie. Den hadde også betydning som lokal arbeidsplass. Utover gjennom 1950-åra var minst ti mann ansatt på gitarfabrik- ken, noen i mange år, andre for en kortere periode. De som arbeidet der i lengre tid, fikk etter hvert spesialiserte oppgaver, som f.eks. polering. Lakkering foregikk i et eget skjul ved sida av huset der produksjonen fant sted. I tillegg til gitarer Ikke alle kan stille med egenprodusert gitar når de frir. Gitaren på bildet ble gitt av Alf Heder til sin utkårede Inger-Johanne i 1958. Foto: Eivind Heder. 14 Skytilen nr 2 2010

le det også produsert noen få ukuleler i Sørum. Ferdige gitarer ble pakket inn i fint papir og kjørt til Oskar Skau, som stemte dem. Han var også grossist for Hasle og Heder. Firmaet kjøpte i 1954 en Opel Record varevogn, som de kjørte gitarene til Oslo med. I 1956 ble det bygd ny fabrikkbygning til fabrikken på ei tomt på Lundermoen like vest for de første lokalene. Dette huset står fortsatt og er nå lokaler for motorsykkelklubben 1 %-ers. Firmaet Hasle og Heder ble delt i løpet av 1956. Både Hasle og Heder fortsatte å produsere gitarer. Hasle fortsatte i den nye gitarfabrikken til tidlig i 1960- åra og produserte vesentlig Skau-gitarer. Fabrikkbygningen ble deretter leid ut til annen virksomhet og er nå solgt. Alf Heder innredet produksjonslokaler i underetasjen i sitt nybygde bolighus på Lundermoen og fortsatte å bygge gitarer til 1963. Han laget også en del spesielle gitarer. Det ble etter hvert fri import av gitarer, og japanske gitarer overtok markedet og gjorde slutt på gitarproduksjonen i Sørum. Heder begynte også annen virksomhet i sine lokaler. Han spesialiserte seg på kasser til forsterkere og høyttalere for firmaet Telrad Radiofabrikk i Oslo, og etter hvert på taner til strekking av reveog minkskinn – det siste på oppdrag fra Oslo Skinnauksjoner. Dette var også spesialiserte produksjoner, som Heder dreiv til 1975. En av de ansatte, Bjarne Moen, fortsatte produksjonen av forsterker- og høyttalerkasser, først i lokalene hos Heder, men flyttet ca 1979 virksomheten til sin egen eiendom på Lundermoen. Han fortsatte produksjonen til han døde i 1995. Dermed opphørte en spesialisert industriproduksjon på Lundermoen i Sørum med røtter i gitarproduksjon fra 1950-åra. Spiller du? Vi oppfordrer igjen alle som spiller Lotto, Vikinglotto, Joker, Oddsen, Tipping eller Keno til å oppgi Romerike Historielag når det spilles. I 2009 var det kun 19 medlemmer som oppga at Grasrotandelen skulle gå til Romerike Historielag. Det er for dårlig! Organisasjonsnummer: 971266899 GRASROTANDELEN 5% til Romerike Historielag uten ekstra kostnad for deg! Støtt oss når du spiller Oppgi org.-nummeret til Romerike Historielag eller la kommisjonæren skanne strekkoden. Du gir dermed bort 5% av din tippeinnsats. Skytilen nr 2 2010 15

Nr. 2 - 2010 (Last ned) - Statkraft
Utdanning nr 10 – 2010 [pdf] - Utdanningsnytt.no
Nr. 2 2010 (PDF 4 MB)
Glimt fra New Life Foundation nr. 2 - 2011
Rett på sak 2009 nr 2.pdf - Domstol.no
Stetoskopet nr. 2 2010 - Sykehuset Østfold
Fagbilag nr. 2 - Camphill Norge
Landbrukern nr. 2 2012.pdf - Ringsaker kommune
Styrets sammensetning i 2010 - Klæbu Historielag
Utdanning nummer 17 2010 - Utdanningsnytt.no
Partner nr 2 - 2010 - YIT
ROMERIKE — eventyrlige opplevelser. Last ned PDF - Øystein Søbye
Nr 2 2010.pdf - Mölnlycke Health Care
Nr 2 2010.pdf - Mölnlycke Health Care
Last ned KULT nr 2 / 2004 - opPslaget.no