22.06.2015 Views

Danske planter Danska växter - Floradania.dk

Danske planter Danska växter - Floradania.dk

Danske planter Danska växter - Floradania.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Messekatalog og guide<br />

over danske gartnerier<br />

<strong>Floradania</strong> Mässkatalog<br />

<strong>Danske</strong><br />

<strong>planter</strong><br />

til det globale marked<br />

<strong>Danska</strong><br />

växter<br />

till den globala marknaden<br />

Mød danske gartnere<br />

Möt danska trädgårdsmästare


<strong>Danske</strong> <strong>planter</strong> på verdenskortet<br />

<strong>Danska</strong> växter på världskartan<br />

DK<br />

SE<br />

Direktør / VD<br />

Peter Larsen-Ledet<br />

Oplev det danske sortiment og de mange spændende<br />

plantenyheder fra de danske gartnere. Brug<br />

kataloget som din guide til at sætte <strong>planter</strong> fra Danmark<br />

på verdenskortet. God fornøjelse!<br />

Upptäck det danska sortimentet och de många<br />

spännande växtsorterna från de danska handelsträdgårdarna.<br />

Använd katalogen som din guide om du<br />

vill sätta växter från Danmark på världskartan. Mycket<br />

nöje!<br />

Modtag nyhedsbrevet hver 14. dag gratis ved<br />

tilmelding på www.floradania.<strong>dk</strong><br />

Du kan få nyhetsbrevet gratis var 14:e dag<br />

genom att anmäla dig på www.floradania.<strong>dk</strong><br />

Danish<br />

Favourites<br />

2013<br />

Nyhedsbrevet floradania.<strong>dk</strong><br />

– et værktøj<br />

fra den danske plantebranche<br />

til dig<br />

Nyhetsbrevet floradania.<strong>dk</strong>,<br />

ett verktyg<br />

från den danska växtbranschen<br />

till dig<br />

Europamester<br />

i plantenyheder<br />

Verdensmester<br />

i mini<strong>planter</strong><br />

DK<br />

DK<br />

SE<br />

Nyhedsbrevet floradania.<strong>dk</strong> samler information<br />

og inspiration fra hele den danske<br />

plantebranche og<br />

• sætter fokus på nye sorter fra danske<br />

producenter<br />

• præsenterer nye added-value løsninger<br />

• giver indsigt i europæiske designertrends<br />

• informerer om aktuelt pressestof<br />

floradania.<strong>dk</strong> er udarbejdet af <strong>Floradania</strong> Marketing A/S,<br />

der er den danske plantebranches fælles markedsføringsselskab.<br />

Selskabet er ejet af de danske gartnere og<br />

salgsselskaber. Sammen arbejder vi for at skabe størst<br />

mulig værdi i plantebranchen.<br />

floradania.<strong>dk</strong> skapas av <strong>Floradania</strong> Marketing A/S, som är<br />

den danska växtbranschens gemensamma marknadsföringsorgan.<br />

Bolaget ägs av danska handelsträdgårdar<br />

och försäljningsbolag. Tillsammans arbetar vi för att<br />

skapa största möjliga värde i växtbranschen.<br />

SE<br />

<strong>Floradania</strong>.<strong>dk</strong> bjuder på information och<br />

inspiration från hela den danska växtbranschen<br />

och<br />

• sätter fokus på nya sorter från danska<br />

producenter<br />

• presenterar nya mervärdeslösningar<br />

• ger oss information om europeiska<br />

designtrender<br />

• informerar om aktuellt pressmaterial<br />

Europamästare<br />

i växtnyheter<br />

Världsmästare<br />

i miniväxter


Gartneriet Tingdal<br />

NEWS<br />

2013<br />

DK<br />

Gartneriet Tingdal tilbyder Grøn boligindretning<br />

ude og inde ... - og vi kalder det<br />

Green Interior.<br />

Green Interior er et sælgende koncept med<br />

stærke produkter, der holder i handlen og<br />

hos konsumenten.<br />

Planterne er produceret af et team af erfarne<br />

gartnere, der sætter en ære i at levere<br />

et ordentligt produkt.<br />

SE<br />

Gartneriet Tingdal erbjuder Grön inredning,<br />

både ute och inne... Vi kallar det Green<br />

Interior.<br />

Green Interior är ett säljande koncept med<br />

starka produkter som är hållbara både i<br />

handeln och hos slutkunden.<br />

Krukväxterna produceras av ett team av<br />

erfarna trädgårdsmästare som sätter en ära<br />

i att leverera en bra produkt.<br />

DK<br />

Green Interior<br />

OutDoor<br />

Green Interior OutDoor består<br />

primært af en serie af Pelargonium<br />

Tip Top, som vi gennem mange års<br />

forædlingsarbejde har tilført flere nye<br />

sorter. Af andre spændende ting til<br />

boligens uderum tilbyder vi Cosmos<br />

bipinnatus, Cosmos Chocamocha,<br />

Cleome Senorita, Petunia og Dahlia<br />

Dreamy.<br />

Candy Floss ®<br />

Pink Floss®<br />

Pilea Peperomioides<br />

DK<br />

Green Interior InDoor<br />

Green Interior InDoor er et koncept af dekorative<br />

og holdbare grønne <strong>planter</strong>. De skal<br />

være tidssvarende i form og farve, og de skal<br />

give florister og forbrugere mange og lette<br />

anvendelsesmuligheder.<br />

Per Christensen<br />

SE<br />

Green Interior OutDoor består i första<br />

hand av en serie av Pelargonium<br />

Tip Top, som vi under många års<br />

förädlingsarbete har tillfört flera nya<br />

sorter. Andra spännande växter till<br />

bostadens uterum är till exempel<br />

Cosmos bipinnatus, Cosmos Chocamocha,<br />

Cleome Senorita, Petunia och<br />

Dahlia Dreamy.<br />

SE<br />

Green Interior InDoor är ett koncept bestående<br />

av dekorativa och hållbara gröna växter.<br />

De ska motsvara tidens krav i fråga om form<br />

och färg, och ge såväl florister som slutkunder<br />

många och enkla användningsmöjligheter.<br />

• Peperomia<br />

• Sedum<br />

• Pilea<br />

• Homalomena ’Home Alone’<br />

• Asplenium nidus ’Crispy Wave’®<br />

• Senecio<br />

• Philodendron<br />

• Pelargonium Tip Top<br />

• Cosmos bipinnatus<br />

• Cosmos Chocamocha<br />

• Cleome Senorita<br />

• Petunia<br />

• Dahlia Dreamy<br />

Peperomia Obtusifolia Lime<br />

Peperomia Pixie Lime<br />

News 2013<br />

Red Floss®<br />

Peperomia Argyreia<br />

Philodendron Super Atom<br />

Asplenium nidus ’Crispy Wave’®<br />

DK<br />

Sidste nyt fra os er en lille serie på<br />

3 sorter ved navn ’Floss’. De har lidt<br />

større blade og blomster end de fleste<br />

Tip Top sorter. Farverne er meget<br />

sarte, nærmest pastelagtige.<br />

Meget attraktive i havens krukker,<br />

hvor de blomstrer flittigt hele sommeren.<br />

SE<br />

Senaste nytt från oss är en liten serie<br />

på tre sorter, vid namn ”Floss”. Den<br />

kännetecknas av något större blad och<br />

blommor än Tip Top-sorterna i allmänhet.<br />

Färgerna är mycket skira, närmast<br />

pastellaktiga.<br />

Mycket attraktiva i trädgårdens krukor,<br />

där de blommar flitigt hela sommaren.<br />

BOUTIQUE concept Til alle vores produkter findes et flot skilt, som kan<br />

downloades fra vores hjemmeside. Findes p.t. på dansk og svensk og kommer<br />

senere på flere sprog. Din hjælp til flot præsentation af produkterne.<br />

BOUTIQUE-konceptet Till alla våra produkter finns en elegant skylt som<br />

kan laddas ned från vår hemsida. Den finns för närvarande på danska och<br />

svenska, och kommer så småningom att finnas på flera språk. En utmärkt<br />

hjälp för att presentera produkterna på ett elegant sätt.<br />

www.tingdal.<strong>dk</strong>


Rosa ApS<br />

DK<br />

Rosa ApS producerer potteroser af høj kvalitet under<br />

de to varemærker Roses Forever® og Infinity Rose®.<br />

Gartneriet ejes af ægteparret Rosa og Harley Eskelund<br />

og kan i 2013 fejre 25 års jubilæum.<br />

SE<br />

Rosa ApS producerar krukrosor av hög kvalitet under<br />

de två varumärkena Roses Forever® och Infinity Rose®.<br />

Handelsträdgården ägs av det äkta paret Rosa och<br />

Harley Eskelund, och firar under 2013 sitt 25-årsjubileum.<br />

Harley & Rosa Eskelund<br />

DK<br />

Roses Forever®<br />

Roses Forever® er smukke roser, der er specielt udviklet til boligen, men på<br />

samme tid særdeles velegnet til udplantning i havens krukker og bede.<br />

Roses Forever® fås i et utal af farver og i flere forskellige pottestørrelser.<br />

Roses Forever®<br />

Pink Roma<br />

Roses Forever®<br />

Cameroon<br />

SE<br />

Roses Forever®<br />

Molde<br />

Roses Forever® är vackra rosor, speciellt utvecklade för bostaden, men de går<br />

också utmärkt att <strong>planter</strong>a ut i trädgårdskrukor och rabatter. Roses Forever®<br />

finns i ett otal färger och i flera olika krukstorlekar.<br />

ParfumÉ<br />

Roses Forever®<br />

Sunny Beach<br />

Roses Forever®<br />

Cabo San Vito<br />

Roses Forever®<br />

Roma<br />

DK<br />

Infinity Rose®<br />

Infinity® er en ny serie af ekstravagante<br />

og langtidsholdbare roser. De store<br />

velformede blomster har en ekstrem lang<br />

holdbarhed, og de tykke blade forhindrer<br />

høj fordampning af vand og derved<br />

udtørring.<br />

Den helt nye lyserøde Princess of Infinity®<br />

er navngivet af HKH Kronprinsesse Mary<br />

og har de samme fantastiske kvaliteter<br />

som den originale hvide Infinity® rose.<br />

Roses Forever støtter Hjerteforeningens<br />

kampagne, Elsk Hjertet, med 25 øre for<br />

hver solgt rose i Danmark.<br />

3<br />

Nominated - <strong>Floradania</strong><br />

Innovation Award: ”Indoor”<br />

New<br />

SE<br />

Infinity® är en ny serie extravaganta<br />

och långtidshållbara rosor. De stora<br />

välformade blommorna har en extremt<br />

lång hållbarhet, och de tjocka bladen<br />

förhindrar alltför hög avdunstning och<br />

åtföljande uttorkning.<br />

Roses Forever®<br />

Bergamo<br />

Roses Forever®<br />

Maasland<br />

Roses Forever®<br />

Estoril<br />

ParfumÉ Winner New<br />

Roses Forever®<br />

Moscow<br />

Roses Forever®<br />

Portus Cale<br />

Roses Forever®<br />

Monte Cristella<br />

Den helt nya rosafärgade Princess of<br />

Infinity® har fått sitt namn efter den<br />

danska kronprinsessan Mary och den har<br />

samma fantastiska kvaliteter som den<br />

ursprungliga vita Infinity®-rosen. Roses<br />

Forever stöder danska Hjerteforeningens<br />

kampanj Elsk Hjertet med 25 öre för varje<br />

såld ros i Danmark.<br />

winner<br />

Roses Forever®<br />

El Paso<br />

Roses Forever®<br />

Greenland<br />

Roses Forever®<br />

Luxembourg<br />

Roses Forever®<br />

Toulouse<br />

Roses Forever®<br />

Bari<br />

Roses Forever®<br />

Hot Yellow<br />

www.rosa.<strong>dk</strong>


Long Life<br />

Make Life Beautiful<br />

Surf<br />

Pink Dream<br />

Wela Red<br />

Luna<br />

Tivoli<br />

Special<br />

Collection<br />

DK<br />

Classic: Den flotte dobbelte<br />

Hibiscussen med de fyldige blomster er imponerende, når de<br />

mange krøllede kronblade åbner i blomsten og folder sig ud<br />

imellem hinanden.<br />

SE<br />

Classic: Den eleganta dubbla<br />

hibiskusen<br />

Hibiskusen med de fylliga blommorna är en imponerande<br />

syn när alla de veckade kronbladen inne i blomman öppnar<br />

sig och slår ut!<br />

Passion<br />

Vi er stolte af at introducere to farver mere på paletten: hvid<br />

og lyserød, så der nu er 6 farver i denne linje.<br />

Classic er meget eftertragtet af kunderne, og den er et sikkert<br />

hit i alle blomsterbutikker.<br />

Vi är stolta över att kunna introducera ytterligare två färger på<br />

paletten: vit och rosa. Det innebär att det nu finns sex färger i<br />

denna linje.<br />

Classic är mycket eftertraktad av kunderna, och en säker hit i<br />

alla blomsterbutiker.<br />

NEW<br />

NEW<br />

Stefan Lund<br />

Find us on Facebook: Make Life Beautiful with Hibiscus from Hawaii<br />

Thorsten Lund<br />

Classic Apricot<br />

Classic Rosa<br />

Classic White Classic Pink Classic Salmon Classic Red<br />

www.50298.<strong>dk</strong>


Little Rock<br />

Durango<br />

Mount Vernon<br />

Artistic Armin<br />

Gartneri med<br />

personlighed<br />

Handelsträdgård<br />

med personlighet<br />

DK<br />

Gartneriet Fuglebjerglund blev grundlagt<br />

helt tilbage i år 1885. I dag drives<br />

gartneriet af Henrik Juul Larsen, som<br />

er 4. generation efter grundlæggeren<br />

Mads Larsen.<br />

SE<br />

Gartneriet Fuglebjerglund grundades<br />

redan år 1885. Idag drivs handelsträdgården<br />

av Henrik Juul Larsen, som är<br />

fjärde generationen efter grundaren<br />

Mads Larsen.<br />

Mens der op gennem tiden har været<br />

talrige kulturer på programmet, har<br />

produktion og udvikling af Chrysanthemum<br />

siden 1964 været en af<br />

gartneriets styrker.<br />

Ett stort antal odlingskulturer har<br />

under årens lopp stått på programmet,<br />

men sedan 1964 är det framför<br />

allt utveckling och produktion av<br />

krysantemum som står i fokus för<br />

verksamheten.<br />

Henrik Juul Larsen<br />

New York<br />

Little Rock Festive<br />

Kingston<br />

Mount Lanin<br />

Breeze Yellow<br />

Crystal Fresh White<br />

Mount Verde<br />

Breeze Orange<br />

Hot Topic Purple Celosia<br />

Intenz Nirvana<br />

DK<br />

Gartneriet producerer også<br />

Chrysanthemum frutescens Dana og<br />

My Daisy samt Euphorbia pulcherrima i<br />

6 cm og 10,5 cm potter. Celosia produceres<br />

i 10,5 cm.<br />

Crystal Regal<br />

Breeze Cassis<br />

Crystal Red<br />

SE<br />

Handelsträdgården producerar också<br />

Chrysanthemum frutescens Dana och<br />

Celosia venezuela i 6 cm- och 10,5 cmkrukor.<br />

Vi producerar även Euphorbia<br />

pulcherrima i 6 cm-krukor.<br />

DK<br />

Fuglebjerglund producerer Chrysanthemum året<br />

rundt. For at kunne matche kundernes ønsker og<br />

for at kunne give forbrugerne den bedst mulige<br />

oplevelse, udvælger vi de bedste sorter fra førende<br />

forædlere. Derfor producerer vi et bredt sortiment<br />

i 10,5 cm.<br />

Hot Topic Pink Celosia<br />

Hot Topic Yellow Celosia<br />

SE<br />

Fuglebjerglund producerar krysantemum året runt.<br />

För att kunna leva upp till kundernas önskemål och<br />

bjuda dem på en optimal upplevelse väljer vi de<br />

bästa sorterna från ledande förädlare. Vi producerar<br />

ett brett sortiment i krukstorleken 10,5 cm.<br />

www.50080.<strong>dk</strong>


DK<br />

SE<br />

Fairytale Flowers®<br />

Gartneriet PKM A/S<br />

Facts om Gartneriet PKM A/S:<br />

• 197.000 m 2 drivhusareal<br />

• 60.000 m 2 frilandsareal<br />

• 200 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Danmark<br />

• Årlig produktion på 22 millioner potte<strong>planter</strong><br />

• Hove<strong>dk</strong>ulturer: Campanula (klokkeblomster), Schlumbergera<br />

(efterårskaktus), Rhipsalidopsis (forårskaktus), Lavandula stoechas<br />

(sommerfuglelavendler), Helleborus (juleroser)<br />

• Vores produkter er sortsregistrerede og markedsføres under<br />

”paraply-brandet” FAIRYTALE FLOWERS®<br />

• Der anvendes følgende registrerede varemærker til navngivning<br />

af produkterne: GET MEE®, MARY MEE®, Sweet Mee®, Pretty MEE®,<br />

WONDER®, FAIRYTALE FLAME®, FAIRYTALE FIRE®<br />

• 5 % af omsætningen bruges årligt på produktudvikling.<br />

• Udenlandske aktiviteter: Licensproduktion i USA og Canada, klip<br />

af stiklinger i Polen og stiklingeproduktion i Kenya.<br />

Fakta om Gartneriet PKM A/S:<br />

• 197 000 m 2 växthusareal<br />

• 60 000 m 2 frilandsareal<br />

• 200 heltidsanställda i Danmark<br />

• Årlig produktion på 22 miljoner krukväxter<br />

• Huvu<strong>dk</strong>ulturer: Campanula (klockväxter), Schlumbergera<br />

(höstkaktus), Rhipsalidopsis (påskkaktus), Lavandula stoechas<br />

(skärmlavendel), Helleborus (julros)<br />

• Våra produkter är sortregistrerade och marknadsförs under<br />

”paraplymärket” FAIRYTALE FLOWERS®<br />

• Följande registrerade varumärken används för namngivning av<br />

produkterna: GET MEE®, MARY MEE®, Sweet Mee®, Pretty MEE®,<br />

WONDER®, FAIRYTALE FLAME®, FAIRYTALE FIRE®<br />

• 5 % av omsättningen går varje år till produktutveckling<br />

• Utländska aktiviteter: Licensproduktion i USA och Canada samt<br />

sticklingsproduktion i Polen och Kenya<br />

Gartnerkone Anett Madsen<br />

Anett Madsen, trädgårdsmästarfru<br />

DK<br />

Charming MEE®<br />

Et nyt og unikt produkt fra FAIRYTALE<br />

FLOWERS®<br />

Elegant og enestående vækstform<br />

Flot opret vækst som giver god synlighed i<br />

krukker og havebede<br />

Søde klokkeformede blomster, der<br />

præsenterer sig godt<br />

Bringer naturen ind i din have/bolig<br />

Skaber associationer til grøftekantens<br />

klokkeblomst, som er kendt over hele<br />

Europa<br />

DK<br />

Magic MEE®<br />

Et nyt og unikt produkt fra FAIRYTALE FLOWERS®<br />

Bæredygtig, det vil sige at planten er naturligt kompakt uden<br />

brug af kemikalier<br />

Flotte blå blomster, der præsenterer sig godt<br />

Holder den intense blomsterfarve længe<br />

Pollenfri, det vil sige at blomsterne ikke tiltrækker bier og<br />

hvepse<br />

Ca. 450 knopper i en 10½ cm Magic MEE®<br />

Nye farver på vej<br />

Nomineret til <strong>Floradania</strong> Award 2013 i kategorien Outdoor<br />

Plants<br />

Nominated - <strong>Floradania</strong><br />

Innovation Award: ”Outdoor”<br />

SE<br />

DK<br />

SE<br />

Lovely MEE®<br />

Velkendt plante, men nu med kontrolleret<br />

vækst<br />

Producerer ikke lange løbere, det vil sige at<br />

planten ikke ”overgror” hele krukken eller<br />

havebedet<br />

Flot opret vækst, som giver god synlighed i<br />

krukker og havebede<br />

Søde stjerneformede blomster, der præsenterer<br />

sig godt<br />

Ca. 450 knopper i en 10½ cm Lovely MEE®<br />

Blomstrer 2 til 3 gange i løbet af forår og<br />

sommer<br />

Välkänd växt, nu med kontrollerad tillväxt<br />

Producerar inte längre utlöpare, och breder<br />

därmed inte heller ut sig över hela krukan eller<br />

rabatten<br />

Vackert upprätt växtsätt, vilket ger god<br />

synlighet i krukor och rabatter<br />

Söta stjärnformiga blommor som pryder sin<br />

plats<br />

Ca. 450 knoppar i en 10½ cm Lovely MEE®<br />

Blommar två till tre gånger under vår och<br />

sommar<br />

En ny och unik produkt från FAIRYTALE FLOWERS®<br />

Hållbar – vilket innebär att växten är naturligt kompakt utan<br />

användning av kemikalier<br />

Vackra blå blommor som pryder sin plats.<br />

Behåller sin intensiva blå färg under lång tid.<br />

Pollenfri, och lockar därmed varken till sig bin eller getingar<br />

Ca. 450 knoppar i en 10½ cm Magic MEE®<br />

Nya färger på väg<br />

Nominerad till <strong>Floradania</strong> Award 2013 i kategorin Outdoor<br />

Plants<br />

SE<br />

En ny och unik produkt från FAIRYTALE<br />

FLOWERS®<br />

Elegant och enastående växtform<br />

Elegant upprätt växtsätt, vilket ger god<br />

synlighet i krukor och rabatter<br />

Söta klockformiga blommor som pryder<br />

sin plats<br />

Tar in naturen i din trädgård/bostad<br />

Ger associationer till dikeskantens<br />

blåklockor, som är kända över hela Europa<br />

3<br />

www.pkm.<strong>dk</strong>


Gartneriet<br />

Tvillingegaarden<br />

3<br />

Nominated - <strong>Floradania</strong><br />

Innovation Award: ”Outdoor”<br />

DK<br />

Gartneriet Tvillingegaarden har specialiseret sig i<br />

Campanula produktion i dels flere sorter (haylodgensis<br />

og portenschlagiana) dels i flere farver.<br />

DK<br />

Målrettet forædlingsarbejde har resulteret i<br />

dette års nyhed fra Tvillingegaarden.<br />

SE<br />

Gartneriet Tvillingegaarden har specialiserat<br />

sig på campanulaproduktion, dels flera sorter<br />

(haylodgensis och portenschlagiana), dels i flera<br />

färger.<br />

Lavendula stoechas<br />

’White Giant Summer’<br />

SE<br />

Målinriktat förädlingsarbete har resulterat i<br />

detta års nyhet från Tvillingegaarden.<br />

Lavendlen er meget<br />

populær med sin flotte<br />

hvide farve.<br />

Lavendeln är mycket<br />

populär med sin vackra<br />

vita färg.<br />

Udviklet ny farvekombination<br />

i tråd med tidens<br />

trend.<br />

Utvecklat ny färgkombination<br />

i linje med tidens<br />

trend.<br />

Salget varetages af hhv,<br />

Annie Nibe og Annie<br />

Agger.<br />

Annie Nibe och Annie Agger<br />

sköter försäljningen.<br />

Alexandra<br />

Bali Multi<br />

Violet Royal<br />

I 2013 produceres Buddleja<br />

Buzz og flere typer<br />

græsser.<br />

Under 2013 produceras<br />

Buddleja Buzz och flera<br />

typer av gräs.<br />

”Rubrum”<br />

Pennisetum Rubrum og<br />

Hamln i 17 cm potter.<br />

Pennisetum Rubrum och<br />

Hameln i 17 cm krukor.<br />

White Royal<br />

I tæt samspil med kunden<br />

udvikles individuelle Added<br />

Value løsninger.<br />

I kommende sæson er<br />

sortimentet udvidet med<br />

lavendlen angustifolia.<br />

Der produceres i pottestørrelserne<br />

fra 6 cm til<br />

22 cm.<br />

Udendørs produktionen<br />

omfatter Hebe og lavendlen<br />

Butterfly.<br />

I nära samspel med kunden<br />

utvecklas individuella<br />

mervärdeslösningar.<br />

Under kommande säsong<br />

utvidgas sortimentet med<br />

Lavendel angustifolia.<br />

Blue Royal<br />

Produktionen sker i<br />

krukstorlekarna 6 cm till<br />

22 cm.<br />

Paula<br />

Utomhusproduktionen<br />

omfattar Hebe och Butterfly<br />

Lavendel.<br />

Blue Bali<br />

Campanula markedsføres<br />

under navnene ’Royal’ og<br />

’Bali’.<br />

Campanula marknadsförs<br />

under namnen ”Royal”<br />

och ”Bali”.<br />

White Bali<br />

Cyclamen micro og<br />

Helleborus produceres i<br />

efteråret.<br />

Cyklamen micro och Helleborus<br />

produceras under<br />

hösten.<br />

Helleborus niger Christmas Darling<br />

Produktudvikling og bred<br />

produktpalette er vigtige<br />

parameter i det daglige<br />

arbejde.<br />

Produktutveckling och<br />

en bred produktpalett är<br />

viktiga parametrar i det<br />

dagliga arbetet.<br />

Selaginella<br />

Selaginella variegata er<br />

en del af efterårs sortimentet.<br />

Selaginella variegata är en<br />

del av höstsortimentet.<br />

Cyclamen<br />

www.50015.<strong>dk</strong>


Kalanchoe og Latin Lover, 6 cm<br />

DK<br />

Kraftige <strong>planter</strong> med smukke mørke blade og et udvalg af de<br />

flotteste og hotteste farver.<br />

Kalanchoe och Latin Lover, 6 cm<br />

Mix & Mini<br />

SE<br />

Kraftiga växter med blommor i de allra vackraste och hetaste<br />

färgerna och ett fint, mörkt bladverk.<br />

DK<br />

SE<br />

Euro Star – en verden af mini’s<br />

Hos Euro Star er <strong>planter</strong>ne dyrket med omhu og stor omtanke<br />

for miljøet. Kunden er i centrum. Vi håndterer dagligt<br />

store mængder i høj kvalitet. Vi har en stor vifte af forskellige<br />

kunder, der får opfyldt deres behov for gode ensartede,<br />

kraftige og holdbare <strong>planter</strong>. Både de store og de små ordrer<br />

effektueres professionelt. I samarbejde med vore kunder<br />

formår vi at skræddersy totalløsninger, der modsvarer de<br />

enkeltes behov.<br />

Euro Star – en värld av<br />

miniväxter<br />

Hos Euro Star satsar vi på omsorgsfull och miljövänlig odling,<br />

med kunden i centrum. Vi hanterar dagligen stora mängder<br />

växter i hög kvalitet, och våra många kunder av vitt skilda slag<br />

får sina önskemål uppfyllda vad gäller hållbarhet och jämn<br />

och kraftig kvalitet. Både små och stora order effektueras<br />

professionellt. Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi<br />

totallösningar som motsvarar vars och ens behov.<br />

Henriette Christensen Lene Berendtsen Kim Bjørnekær<br />

www.eurostar.<strong>dk</strong><br />

DK<br />

SE<br />

Roser, 6 cm<br />

Super kraftige, har flot mørkt løv og smukke blomster i<br />

aktuelle farver. Alle vores sorter udvælges nøje efter kvalitet,<br />

holdbarhed og farver.<br />

Rosor, 6 cm<br />

Mycket kraftiga, har ett elegant mörkt lövverk och vackra<br />

blommor i aktuella färger. Alla våra sorter väljs noggrant ut<br />

efter kvalitet, hållbarhet och färg.<br />

DK<br />

SE<br />

Chrysanthemum, 6 cm<br />

Kraftige <strong>planter</strong> med god holdbarhed, mørkt løv samt klare<br />

og flotte aktuelle farver.<br />

Krysantemum, 6 cm<br />

Hållbar och kraftig växt med ett mörkt lövverk. Finns i vackra,<br />

aktuella färger.<br />

DK<br />

Euro Star mini mix og<br />

Box Bouquet<br />

En verden af muligheder. Vi tilbyder flotte mix<br />

med vores 4 mini kulturer og 1x4 stk. boxe.<br />

Leveres i blandede farver og varianter samt<br />

i klare rene farver i kassen. Alt sammen efter<br />

kundens valg.<br />

SE<br />

Euro Star mini mix och<br />

Box Bouquet<br />

En rikedom av möjligheter. Vi erbjuder en<br />

elegant mix av våra fyra minikulturer i 1x4-<br />

lådor. Levereras i blandade färger och<br />

varianter – eller i klara och rena färger, allt<br />

efter kundens val.<br />

DENMARK<br />

Tel: +45 63 96 33 00


Born to be a star<br />

DK<br />

Hos Gartneriet Råhøj arbejder vi hårdt og fokuseret på at<br />

være de allerbedste inden for vores felt. Vi lægger stor vægt<br />

på vores forædling og arbejder hele tiden på at udvikle og<br />

forbedre vort sortiment. Det er en af grundene til, at vores<br />

sorter produceres i hele Europa af dygtige gartnere.<br />

SE<br />

På Gartneriet Råhøj arbetar vi hårt och fokuserat på att vara<br />

allra bäst inom vårt område. Vi lägger stor vikt vid vår förädling<br />

och arbetar hela tiden på att utveckla och förbättra vårt<br />

sortiment. Det är en av förklaringarna till att duktiga trädgårdsmästare<br />

runtom i hela Europa producerar våra sorter.<br />

DK<br />

Mystery Lady® er en af de nyeste Asters-serier på markedet<br />

og udviklet med henblik på sorter af høj kvalitet. Sorten er<br />

kendetegnet af fyldte blomster i stærke, varme farver og<br />

gode kraftige, robuste <strong>planter</strong> med lang holdbarhed.<br />

SE<br />

Mystery Lady® är en av de nyaste asterserierna på marknaden,<br />

utvecklad för att hålla hög kvalitet. Sorten kännetecknas<br />

av fyllda blommor i starka, varma färger samt bra,<br />

kraftiga och robusta växter med lång hållbarhet.<br />

Bent Juhl Jensen<br />

Malene Juhl Jensen<br />

Grace<br />

Maggie<br />

Jessica<br />

Kvalitet frem for alt<br />

Kvalitet framför allt<br />

DK<br />

Med Mystery Lady® ønsker vi at tilføre kvalitet. For kvalitet<br />

betaler sig og giver forbrugeren en god oplevelse.<br />

SE<br />

Vår ambition med Mystery Lady® är att tillföra kvalitet.<br />

Kvalitet lönar sig nämligen, och ger kunden en god upplevelse.<br />

Julie Birgitte Demi<br />

Scarlett<br />

DK<br />

Mystery Lady TRIO® er Asters’ svar<br />

på den trend, der bølger hen over<br />

Europa og går på at mixe farverne. Den<br />

mulighed for forskellige farvesammensætninger<br />

i potten giver Mystery Lady<br />

TRIO® netop.<br />

SE<br />

Mystery Lady TRIO® är astrarnas svar<br />

på den trend som nu sveper som en<br />

våg över Europa, och som går ut på<br />

att blanda färgerna. Med Mystery Lady<br />

TRIO® har man just möjligheten att<br />

kombinera olika färger i krukorna.<br />

www.mysterylady.<strong>dk</strong>


Salgsteamet i Green Product A/S<br />

Försäljningsteamet hos Green Product A/S<br />

Green Product A/S<br />

DK<br />

Green Product A/S er ejet af de 7 danske skovdyrkerforeninger.<br />

Selskabet blev grundlagt i 1995 og har hove<strong>dk</strong>ontor i Ry<br />

i Danmark.<br />

SE<br />

Green Product A/S ägs av sju danska skogsodlarföreningar.<br />

Bolaget grundades år 1995 och har sitt huvu<strong>dk</strong>ontor i Ry i<br />

Danmark.<br />

Vores mission er produktion og eksport af juletræer og<br />

klippegrønt for de 7 skovdyrkerforeninger. Skovdyrkerforeningerne,<br />

der er spredt over hele landet, fungerer som<br />

rådgivningsorgan for deres medlemmer.<br />

Vi satsar på produktion och export av julgranar och klippgrönt<br />

för de sju skogsodlarföreningarna. Föreningarna, som är<br />

spridda över hela landet, fungerar som rådgivande organ för<br />

sina medlemmar.<br />

DK<br />

Fokus på kvalitet<br />

Hos Green Product A/S har ensartethed og kvalitet topprioritet. Derfor<br />

handler vi kun med dansk producerede varer.<br />

Flere af vores medlemmer er Global GAP certificerede. Certificeringen<br />

sikrer, at lovgivningen omkring miljøpåvirkning og arbejdsforhold overholdes<br />

og kan dokumenteres. Derudover sikrer certificeringen sporbarhed<br />

mellem producent og kunde.<br />

DK<br />

En af Danmarks største aktører<br />

på markedet<br />

Green Product A/S er i dag én af de største eksportører af<br />

dansk producerede juletræer og klippegrønt. Der produceres<br />

omkring 1 mio. juletræer og 5.000 tons klippegrønt årligt,<br />

som eksporteres til mere end 15 lande i Europa.<br />

SE<br />

En av Danmarks största aktörer<br />

på marknaden<br />

Green Product A/S är idag en av de största exportörer av<br />

danskproducerade julgranar och klippgrönt. Varje år produceras<br />

ca 1 miljon julgranar och 5 000 ton klippgrönt, som<br />

exporteras till mer än 15 länder i Europa.<br />

SE<br />

Høj kvalitet, gennemsigtighed og troværdighed er vores styrker.<br />

Fokus på kvalitet<br />

Hos Green Product A/S har jämn och hög kvalitet högsta prioritet. Därför<br />

handlar vi enbart med danskproducerade varor.<br />

Flera av våra medlemmar är Global GAP-certifierade. Certifieringen säkerställer<br />

att lagstiftningen om miljöpåverkan och arbetsförhållanden följs<br />

och kan dokumenteras. Dessutom säkerställer certifieringen spårbarhet<br />

mellan producent och kund.<br />

Hög kvalitet, transparens och trovärdighet är vår styrka.<br />

green@green-product.<strong>dk</strong> · Tel. +45 86 89 09 77<br />

www.green-product.<strong>dk</strong>


Gartneriet Broløkke<br />

Elvira® Rose<br />

DK<br />

Elvira® Rose er det navn og varemærke, der hvert år pryder 2,2<br />

mio. potteroser fra Gartneriet Broløkke. Gartneriet drives af Michael<br />

Larsen og omfatter 11.000 m 2 væksthuse til potteroser.<br />

Vi producerer, under stor hensyntagen til miljøet, udelukkende<br />

stiklinger af egne sorter til eget forbrug og har i dag 15-20 sorter<br />

i 6, 10 og 12 cm potter. Forædlingen, som varetages af Frode<br />

Larsen, er et afgørende parameter for os, og næsten alle de<br />

roser, der fylder gartneriet, er forædlet her.<br />

SE<br />

Elvira® Rose är det namn och varumärke som varje år pryder 2,2<br />

miljoner krukrosor från Gartneriet Broløkke. Handelsträdgården<br />

drivs av Michael Larsen och omfattar 11 000 m2 växthus för<br />

krukrosor.<br />

Vi producerar, med stor hänsyn tagen till miljön, enbart sticklingar<br />

av egna sorter och för egen användning, och vi har idag<br />

15-20 sorter i 6, 10 och 12 cm krukor. Förädlingen, som sköts av<br />

Frode Larsen, är en avgörande parameter för oss, och nästan alla<br />

de rosor som finns i vår handelsträdgård har förädlats här.<br />

Michael Larsen<br />

DK<br />

Vi vil ikke være de største, men vi vil gerne være<br />

de mest fleksible. Vi vil producere et produkt,<br />

der er sorteret, poset og pakket af menneskehånd,<br />

så vi ved præcist, at vi leverer det, kunden<br />

vil have.<br />

SE<br />

Vår ambition är inte att vara störst, men att vara<br />

en av de mest flexibla handelsträdgårdarna. Vi<br />

vill producera en produkt som är sorterad och<br />

paketerad av människohand, så att vi är säkra<br />

på att vi levererar precis det kunden vill ha.<br />

Vi er stolte over kvaliteten af Elvira® Rose, men drømmen<br />

om den fuldendte rose lever videre, så derfor<br />

har forædlingsarbejdet høj prioritet.<br />

www.brolykke.<strong>dk</strong><br />

Vi är stolta över kvaliteten hos Elvira® Rose, men<br />

drömmen om den fulländade rosen lever vidare, och<br />

därför har förädlingsarbetet hög prioritet.


Gartneriet 4kløver<br />

DK<br />

Siden 1998 har 4kløver produceret hortensia af højeste<br />

kvalitet til de skandinaviske og nordeuropæiske forbrugere.<br />

Produktionen drives fra et drivhusareal på mere end 70.000<br />

m 2 samt et frilandsareal på 175.000 m 2 fordelt på 4 gartnerier i<br />

hhv. Danmark og Portugal<br />

4kløver producerer årligt mere end 3,0 mio. kvalitetshortensia<br />

fordelt på 3 pottestørrelser.<br />

I 2005 startede vi eget forædlingsprogram. Et selekteringsarbejde<br />

af de bedste sorter, valgt blandt mere end 20.000<br />

forædlingskryds. Vi er stolte over nu at kunne præsentere:<br />

Candyfloss og Deep Purple.<br />

SE<br />

Sedan 1998 har 4kløver producerat hortensia av högsta kvalitet<br />

till de skandinaviska och nordeuropeiska marknaderna.<br />

Produktionen bedrivs från ett växthusområde på mer än<br />

70 000 m2 samt frilandsytor på 175 000 m 2 , fördelade på fyra<br />

handelsträdgårdar i Danmark och Portugal.<br />

4kløver producerar varje år mer än 3 miljoner kvalitetshortensior<br />

i tre olika krukstorlekar.<br />

År 2005 startade vi vårt eget förädlingsprogram, med<br />

selektering av de bästa sorterna, valda bland mer än 20 000<br />

korsförädlingar. Vi är stolta över att nu kunna presentera<br />

Candyfloss och Deep Purple.<br />

Stine Schroll<br />

Nominated - <strong>Floradania</strong><br />

Innovation Award: ”Indoor”<br />

DK<br />

For 4kløver er forbrugerens oplevelse<br />

vigtig! Vores hortensia testes derfor<br />

grundigt mht. farve, holdbarhed og<br />

anvendelighed, inden de udvælges til<br />

produktion.<br />

Deep Purple<br />

3<br />

SE<br />

För 4kløver är kundens upplevelse viktig!<br />

Våra hortensior testas därför noga med<br />

avseende på färg, hållbarhet och användbarhet<br />

innan de väljs ut till produktion.<br />

DK<br />

Deep Purple har en blomsterfarve, der er usædvanlig dyb<br />

mørk lilla. Med sin naturlige stærke struktur kan den bruges til<br />

både snit og potteplante.<br />

SE<br />

Deep Purple har blommor i en ovanligt mörk djuplila färg.<br />

Med sin naturliga starka struktur kan den användas till både<br />

snitt och krukväxter.<br />

Candyfloss<br />

3<br />

DK<br />

Candyfloss er hel unik med sin sarte<br />

rosa farve. Med stærke stængler og faste<br />

blomsterhoveder gør den sig anvendelig<br />

inde såvel som ude.<br />

Nominated - <strong>Floradania</strong><br />

Innovation Award: ”Indoor”<br />

SE<br />

Candyfloss är helt unik med sin milda<br />

rosa färg. Med starka stänglar och fasta<br />

blomhuvuden är den användbar både<br />

inom- och utomhus.<br />

www.50044.<strong>dk</strong>


NEW<br />

NEW<br />

• Our quality<br />

• Your business<br />

• Our future<br />

Neon Kordana®<br />

Rosanna Kordana®<br />

NEW<br />

NEW<br />

NEW<br />

Inge Andersen<br />

Torben Ryg<br />

Signe M. Jørgensen<br />

Birgitte T. Andersen<br />

Produktion med ansvar<br />

DK<br />

Hos Rosa Danica har vi og vore uundværlige medarbejdere<br />

stor fokus på miljø og bæredygtighed fra det øjeblik en<br />

produktion sættes i gang til det færdige produkt sendes ud til<br />

vore kunder. Vi recirkulerer det vand, som anvendes i de forskellige<br />

processer, skifter løbende vore vækstlamper til typer<br />

med lavere energiforbrug og investerer betydelige midler i<br />

isolerende gardiner.<br />

I dagligdagen sorterer vi vort affald og øger fortsat forbruget<br />

af biologiske ”rovdyr” til opretholdelse af et sundt plantemiljø.<br />

Vi følger således tæt vort forbrug af energi og andre råvarer<br />

og har nedbragt dette væsentligt de seneste år.<br />

DK<br />

Alaska Kordana® Friesia Kordana® Safari Kordana®<br />

For sæsonen 2013 har vi fornøjelsen af at kunne præsentere<br />

5 nye sorter i Kordana® sortimentet. Den gyldne Safari<br />

Kordana®, den pink Neon Kordana®, den klargule Friesia<br />

Kordana®, den kridhvide Alaska Kordana® og den laksefarvede<br />

Rosanna Kordana®.<br />

SE<br />

För säsongen 2013 har vi nöjet att presentera fem nya sorter<br />

i Kordana®-sortimentet: Den gyllene Safari Kordana®, den<br />

rosafärgade Neon Kordana®, en klargul Fresia Kordana®, en<br />

kritvit Alaska Kordana® och en laxfärgad Rosanna Kordana®.<br />

Produktion med ansvar<br />

SE<br />

Hos Rosa Danica lägger vi och våra ovärderliga medarbetare<br />

stor vikt vid miljö och hållbarhet från det ögonblick produktionen<br />

inleds och fram till det att de färdiga produkterna skickas<br />

ut till våra kunder. Vi recirkulerar det vatten som används i<br />

de olika processerna, vi byter löpande ut våra växtlampor mot<br />

lampor med lägre energiförbrukning och vi gör omfattande<br />

investeringar i energigardiner.<br />

Vi sorterar vårt avfall och satsar alltmer på biologisk bekämpning,<br />

allt för att upprätthålla en sund växtmiljö. Vi kontrollerar<br />

noggrant vår förbrukning av energi och andra råvaror, och<br />

har under de senaste åren kunnat minska användningen<br />

väsentligt.<br />

www.rosa-danica.<strong>dk</strong>


<strong>Danske</strong> gartnerier /<br />

<strong>Danska</strong> handelsträdgårdar<br />

Gartneriet 3Kanten A/S · 50121<br />

+45 65955313 · www.3kanten.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Fashion Flowers · 50001<br />

88204849 · www.fashionflowers.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Jenni · 50037<br />

+45 40834066 · www.jenni-k.webbyen.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet 4Kløver · 50044<br />

+45 65994444 · www.4kloever.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Feldborg Tropical Plants A/S · 50060<br />

+45 65972500 · www.feldborg.com<br />

Gartneriet Jens Andersen · 50255<br />

+45 62691959<br />

Gartneriet 7’eren · 50379<br />

+45 64441115 · www.eren.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Filippa · 60910<br />

+45 62244747 · www.filippaflowers.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Jens Nørgaard Poulsen A/S · 80004<br />

+45 40167177 · www.begonia-jnp.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Abildgaard · 50950<br />

+45 65951161 · www.danish-evergreen.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Fiore · 50505<br />

+45 23436881<br />

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus · 80709<br />

+45 87475700 · www.ju.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Als · 64225<br />

+45 30698220<br />

Gartneriet Flemming Kofoed ApS · 51201<br />

+45 65973018 · www.flemmingkofoed.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Jørgen Lund · 50428<br />

+45 65962503 · www.50428.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Anderuplund ApS · 50188<br />

+45 66189738 · www.anderuplund.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Florado Flowers ApS · 50144<br />

+45 64831908 · www.50144.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Jørgen Petersen Egholt A/S · 60607<br />

+45 75556196 · www.jp-egholt.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Ankjær · 80005<br />

+45 86560718 · www.80005.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Fohlmann ApS · 50018<br />

+45 65951434 · www.50018.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet K. og V. Olsen · 50443<br />

+45 66189015<br />

Gartneriet Arndal · 50132<br />

+45 65957060 · www.arndal.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Frydenslund I/S · 80001<br />

+45 86282755<br />

Gartneriet Karl Larsen · 50374<br />

+45 65981131<br />

DK<br />

SE<br />

Tendenza Campanula<br />

Portenschlagiana ”blueOne”<br />

Den velkendte Campanula Port. ”blueOne” TM har fået<br />

følgeskab af den nye ”blueTwo” TM , som er særdeles<br />

velegnet til produktion i 6 cm potte.<br />

Den välkända Campanula Port. ”blueOne” TM har fått<br />

sällskap av den nya ”blueTwo” TM , som lämpar sig synnerligen<br />

väl för produktion i 6 cm kruka.<br />

Gartneriet Ballesgaard · 51072<br />

+45 65961522<br />

Gartneriet Beijers Gave<br />

+45 44975222<br />

Gartneriet Brdr. Boll · 50751<br />

+45 65978267 · www.bbb-boll.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Broløkke ApS · 50081<br />

+45 65961649 · www.brolykke.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Chr. Christensen · 60548<br />

+45 74561575<br />

Gartneriet Chresten Larsen · 50079<br />

+45 65961561 · www.50079.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Claus Christensen · 40077<br />

+45 56871900<br />

Gartneriet Fuglebjerglund ApS · 50080<br />

+45 65961072 · www.chrysanthemum-<strong>dk</strong>.com<br />

Gartneriet Gedeholm · 50041<br />

+45 65961405<br />

Gartneriet Graff Kristensen A/S · 80517<br />

+45 87453333 · www.graff.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Gårslev A/S · 55750<br />

+45 75861100 · www.55750.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Hanse af 2005 · 50350<br />

+45 66188245 · www.gartneriet-hanse.<strong>dk</strong><br />

Hawaii Gartneriet I/S · 50298<br />

+45 63635900 · www.50298.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Herluf Pedersen · 51175<br />

+45 65951197<br />

Kildegårdens Gartneri · 52391<br />

+45 65901365 · www.kildegaardensgartneri.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Kirsten Pedersen · 50181<br />

+45 64881454<br />

Gartneriet Kjeld Hansen ApS · 50806<br />

+45 66157217<br />

Gartneriet Kjærgårdsminde ApS · 50524<br />

+45 65361771 · www.kjaergaardsminde.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Knoppen · 50558<br />

+45 66185856 · www.50558.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Knud Jepsen A/S · 80010<br />

+45 86986166 · www.queen.<strong>dk</strong><br />

Kold Kollege · 50004<br />

+45 63132043 · www.koldcollege.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Colibri · 50460<br />

+45 62691041<br />

Gartneriet Hjortebjerg · 50694<br />

+45 64831362 · www.hjortebjerg.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Krebs · 50440<br />

+45 64821342 · www.gartneriet-krebs.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Damholt · 51176<br />

+45 64851432 · www.51176.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Holger Boll · 50866<br />

+45 65978102 · www.bbb-boll.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Kærby · 50280<br />

+45 65951134 · www.livingcolours.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Danblomst · 50352<br />

+45 40405198 · www.danblomst.<strong>dk</strong><br />

Hortiq Sourcing ApS · 50060<br />

+45 63108850 · www.hortiq.com<br />

Gartneriet Lammehave · 50825<br />

+45 62621091 · www.lammehave.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Dommerby · 88029<br />

+45 97535482<br />

Gartneriet Ib Arvin · 51173<br />

+45 58264344 · www.hjem.get2net.<strong>dk</strong>/gartneri<br />

Gartneriet Landstedet · 52019<br />

+45 51340853 · www.gartneriet-landstedet.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Donbæk · 80220<br />

+45 86243339 · www.donbaek.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Ib Nygaard · 50230<br />

+45 65934000 · www.ib-nygaard.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Lars Adler Jensen · 42008<br />

+45 56870658 · www.lajbegonia.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Ellelund I/S · 51139<br />

+45 65381445 · www.ellelund.<strong>dk</strong><br />

J. H. Planter ApS · 25041<br />

+45 43995066 · www.jh-<strong>planter</strong>.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Lars Kristensen · 80616<br />

+45 86720177<br />

Gartneriet Ex-Plant ApS · 52539<br />

+45 66189622<br />

Gartneriet Jacob Jensen · 52009<br />

+45 66169365<br />

Gartneriet Topia by Roll · 50300<br />

+45 66188310 · www.topiabyroll<br />

Gartneriet Family Plants · 51487<br />

+45 66189932 · www.51487.<strong>dk</strong><br />

Jebjerg Gartneri A/S · 80739<br />

+45 97574021 · www.80739.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Larsen A/S · 50185<br />

+45 65982223 · www.larsen<strong>dk</strong>.<strong>dk</strong><br />

www.rosa-danica.<strong>dk</strong><br />

>>


Oplev det danske<br />

plantesortiment<br />

Gartneriet LHP · 50749<br />

+45 65962511 · www.gartneriet-lhp.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Lindvig Greenhouse · 75007<br />

+45 97131866 · www.lindvig.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Pilevang A/S · 50467<br />

+45 65962252<br />

Gartneriet PKM · 50174<br />

+45 66189074 · www.pkm.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Svalen · 80081<br />

+45 86999911<br />

Gartneriet Svend Nielsen · 50732<br />

+45 64751223 · www.svend-nielsen.<strong>dk</strong><br />

Uptäck det danska<br />

växtsortimentet<br />

Gartneriet Linnemann · 80076<br />

+45 86241200 · www.80076.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Lundager · 75012<br />

+45 65961859 · www.75012.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Lundegaard ApS · 50488<br />

+45 21225488 · www.50488.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Poul Holm · 50033<br />

+45 66188021<br />

Gartneriet Poul Riber · 50272<br />

+45 66188054<br />

Gartneriet Preben Rousing · 80821<br />

+45 86571076 · www.80821.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Søren B. Nielsen · 42062<br />

+45 59595909<br />

Gartneriet Søren Kjeldgaard · 90094<br />

+45 98466003<br />

Gartneriet Thoruplund A/S · 50859<br />

+45 65972203 · www.livingcolours.<strong>dk</strong><br />

Handelspladsen<br />

• Forår 06.03.2013 - 07.03.2013<br />

• Sommer 05.06.2013 - 06.06.2013<br />

• Sensommer 14.08.2013 - 15.08.2013<br />

Handelspladsen<br />

• Vår 06.03.2013 - 07.03.2013<br />

• Sommar 05.06.2013 - 06.06.2013<br />

• Sensommar 14.08.2013 - 15.08.2013<br />

Gartneriet Lyneborg · 50341<br />

+45 62691190 · www.lyneborg.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Mogens Bøg · 50422<br />

+45 65972197 · www.mogensboeg.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Mogens Eriksen · 50007<br />

+45 65978509 · www.danpot.<strong>dk</strong>/50007<br />

Gartneriet Rath Gartneri · 50013<br />

+45 65362190<br />

Gartneriet Rosa Danica A/S · 50094<br />

+45 65951433 · www.rosa-danica.<strong>dk</strong><br />

Rosa ApS · 80734<br />

+45 86948988 · www.rosa.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Timmermann A/S · 50471<br />

+45 64821938 · www.timmermann.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Tingdal ApS · 50873<br />

+45 65961940 · www.tingdal.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Toftly · 50625<br />

+45 66187658 · www.toftly.<strong>dk</strong><br />

• Vinter/jul 23.10.2013 - 24.10.2013<br />

Besøg Handelspladsen og se det aktuelle plantesortiment fra<br />

de danske gartnerier. På hver Handelsplads præsenteres et<br />

spændende inspirationsområde med salgsidéer og nye anvendelsesmuligheder<br />

med danske <strong>planter</strong>.<br />

Se liste over danske salgsselskaber på www.floradania.<strong>dk</strong><br />

• Vinter/jul 23.10.2013 - 24.10.2013<br />

Besök Handelspladsen och få en överblick över det aktuella<br />

växtsortimentet från danska handelsträdgårdar. På varje Handelsplads<br />

presenteras ett spännande inspirationsområde med<br />

säljidéer och nya användningsmöjligheter för danska växter.<br />

Se förteckning över danska försäljare på www.floradania.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Multigreen.<strong>dk</strong> · 50914<br />

+45 65961576 · www.multigreen.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Rosborg - Bellinge A/S · 50148<br />

+45 63963300 · www.eurostar.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Torben Uffe Henriksen · 50325<br />

+45 61461071<br />

Gartneriet Munk anno 09 · 50052<br />

+45 64751252 · www.50052.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Møllerhøj A/S · 50008<br />

+45 66189513 · www.50008.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet NIDO ApS · 50777<br />

+45 64824717<br />

Roses Forever ApS<br />

+45 51571990 · www.roses-forever.com<br />

Gartneriet Roslil · 52250<br />

+45 64761250 · www.roslil.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Rønbæk A/S · 80747<br />

+45 86985333 · www.roenbaek.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Tove og Jørgen Hansen · 51123<br />

+45 65391153<br />

Gartneriet Tre Lærke · 50682<br />

+45 62661282<br />

Gartneriet Troels Krogh Larsen · 50166<br />

+45 65902713 · www.50166.<strong>dk</strong><br />

Concept 2013<br />

Nominees<br />

Gartneriet Niels Fruekilde · 90227<br />

+45 98551105<br />

Gartneriet Rønnevang · 80138<br />

+45 75665047 · www.sitecenter.<strong>dk</strong>/ronnevang.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Tvillingegården A/S · 50015<br />

+45 66189296 · www.50015.<strong>dk</strong><br />

3<br />

Gartneriet Niels Nielsen · 42269<br />

+45 57600030 · www.42269.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Råhøj · 80062<br />

+45 86280063 · www.rahoj.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Unica Flowers/Søsted ApS · 50208<br />

+45 65991611 · www.50208.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Nordfyn ApS · 50303<br />

+45 64851181 · www.gn-nordfyn.<strong>dk</strong><br />

Sakata Ornamentals Europe A/S<br />

+45 65951700 · www.sakata.com<br />

Gartneriet Unique Flowers aps · 51041<br />

+45 40939200 · www.danflora.<strong>dk</strong><br />

Ceramic Magnetic Pot<br />

Exclusive Choice<br />

by LUNDAGER<br />

Garden Symphony®<br />

Green Interior<br />

BOUTIQUE Koncept<br />

Nyheder<br />

Nordic Ornamentals ApS · 85001<br />

+45 87950421<br />

Gartneriet Nordplant Jebjerg A/S · 80981<br />

+45 97574699 · www.3kloveret.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Nældebakken · 50066<br />

+45 66188166 · www.naeldebakken.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Offer Madsen ApS · 51153<br />

+45 64721176 · www.offermadsen.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Pedersen · 80171<br />

+45 86927718 · www.80171.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Per Kortegaard A/S · 50551<br />

+45 65901587 · www.symphoni.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Sandagerhus · 50262<br />

+45 66188071<br />

Gartneriet Skjørringbro · 80112<br />

+45 86946011 · www.80112.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Skovbrynet I/S · 50171<br />

+45 65961229 · www.skovbrynet.com<br />

Gartneriet Skovlunden · 50999<br />

+45 65391551 · www.50917.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Sogo Team ApS · 50085<br />

+45 66188866 · www.sogo-orchids.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Solhøj · 90023<br />

+45 98371534<br />

Gartneriet Vagn Larsen · 40073<br />

+45 56870475<br />

Gartneriet Henning Nielsen · 40035<br />

+45 20324806<br />

Gartneriet Vestdal · 50566<br />

+45 66102461 · www.vestdal.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Vester-Bryndum-Gartneri · 60095<br />

+45 75167077 · ck@60095.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Vesterled I/S · 60031<br />

+45 75173089<br />

Gartneriet Vestervang · 80396<br />

+45 86936067 · www.gartneriet-vestervang.<strong>dk</strong><br />

Indoor 2013<br />

Hydrangea macrophylla<br />

'Deep Purple'<br />

Outdoor 2013<br />

Princess of Infinity®<br />

Hydrangea macrophylla<br />

'Candyfloss'<br />

Campanula longistyla<br />

'Isabella'<br />

DK<br />

SE<br />

Innovationslysten blomstrer hos de danske<br />

gartnere, der hvert år præsenter et væld af nye<br />

<strong>planter</strong>. Nyhedsprisen dækker over kategorierne,<br />

”Indoor Plants”, ”Outdoor Plants”, ”Concepts”.<br />

Se mere under ”Nyheder” på www.floradania.<strong>dk</strong><br />

Nyheter<br />

Innovationslusten är stor hos de danska handelsträdgårdarna,<br />

som varje år presenterar en<br />

rikedom av nya växter. Nyhetspriset omfattar<br />

kategorierna ”Indoor Plants”, ”Outdoor Plants”<br />

och ”Concepts”.<br />

Gartneriet Per Ulrich A/S · 80300<br />

+45 86295522 · www.80300.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Spigro ApS · 50142<br />

+45 65943020 · www.spigro.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet · Viggo Nielsen · 42240<br />

+45 58545203<br />

Se mer under ”Nyheter” på www.floradania.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Peter Jeppesen ApS · 50268<br />

+45 65391617 · www.50268.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Staudegården · 50101<br />

+45 62624878 · www.staudegaarden.<strong>dk</strong><br />

Vilvorde RTS<br />

+45 46300400 · www.rts.<strong>dk</strong>/vilvorde<br />

Gartneriet Peter Sørensen · 50618<br />

+45 64881860<br />

Gartneriet Stesi · 51132<br />

+45 65978070 · www.stesi.<strong>dk</strong><br />

Gartneriet Vornæs · 51030<br />

+45 62541014 · www.voernaes.<strong>dk</strong><br />

Hibiscus rosa-sinensis<br />

'Papa-nui'<br />

Hebe hybrid 'Zeastar'<br />

Campanula x hybrid<br />

'Magic Mee®'<br />

Lavandula stoechas<br />

'White Giant Summer'


Merværdi og mersalg Få inspiration til mersalg!<br />

Mervärde och merförsäljning Hämta inspiration till merförsäljning!<br />

Sales Platform<br />

– et mobilt og fleksibelt udstillingskoncept<br />

udviklet af <strong>Floradania</strong> Marketing. Udlejes.<br />

– ett mobilt och flexibelt utställningskoncept,<br />

utvecklat av <strong>Floradania</strong> Marketing. För uthyrning.<br />

Lav selv flotte skilte med gratis<br />

skiltemodul.<br />

Skapa själv eleganta skyltar med<br />

vår kostnadsfria skyltmodul.<br />

Gratis billedbank med over<br />

4.000 billeder!<br />

Gratis bildbank med över<br />

4000 bilder<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Botanical ORNAMENTAL renaissance BALANCE<br />

Botanical BOTANICAL renaissance RENAISSANCE<br />

Botanical TIMELESS renaissance BLOOM<br />

Botanical TALES OF renaissance<br />

FLOWERS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Planter PLANTER<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Planter PLANTER<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PLANTER<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PLANTER<br />

Planter<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DK<br />

Trends<br />

SE<br />

Trender<br />

<strong>Floradania</strong> samarbejder med internationalt anerkendte analyse-<br />

og trendinstitutter, som kortlægger forbrugeradfærd og<br />

fremtidigt planteforbrug.<br />

<strong>Floradania</strong> samarbetar med internationellt erkända analysoch<br />

trendinstitut som kartlägger slutkundernas beteenden<br />

och framtidens användning av växter.<br />

www.floradania.<strong>dk</strong> – nem adgang til inspiration og viden.<br />

www.floradania.<strong>dk</strong> – för kunskap och inspiration.<br />

<strong>Floradania</strong> Marketing A/S<br />

Hvi<strong>dk</strong>ærvej 29<br />

DK-5250 Odense SV<br />

T: +45 6592 6266<br />

F: +45 6592 6263<br />

E: marketing@floradania.<strong>dk</strong><br />

www.floradania.<strong>dk</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!