SYKKEL HÅNDBOK - Sportpartner

sportpartner.no

SYKKEL HÅNDBOK - Sportpartner

SYKKEL HÅNDBOK

SPORTPARTNER AS


1 Girhendler, høyre for bakre gir 6 Dekk 12 Ventil 17 Pedal 23 Bakre gir 28 Sadel

venstre for krankskifter foran 7 Felg 13 Skjermstiver 18 Krankgir 24 Frikrans 29 Overrør

2 Styre 8 Forbrems 14 Diagonalrør 19 Quick release for setepinn 25 Bagasjebærer

3 Bremsehåndtak 9 Forgaffel 15 Krankhjul 20 Seterør 26 Bakbrems

4 Styrestamme 10 Fornav 16 Krankarm 21 Kjede 27 Sadelpinne

5 Gaffelrør 11 Hjulaksel (med quick release) 22 Girtrinse

25

26

28

19

27

20

2

17

4

29

14

5

6

8

7

3

1

24

9

13

10

11

23

21

22

12

GRATULERER

Gratulerer med ny sykkel.Vi bruker mye tid på produktutvikling

og testing, og er derfor overbevist om at du har kjøpt en sykkel

som du vil få mye glede av.

Sykkelen din er et teknisk fremkomstmiddel og trenger derfor,

som en bil, vedlikehold og service.Alle justerbare innreninger må

justeres til brukeren. Lykke til med din nye sykkel.Ta godt vare

på den

RAMMENUMMER

Rammenummeret er sykkelens eget registreringsnummer.

Nummeret er inngravert under krankhuset, eller på bakgaffelen

ved girrøret.

Merke: Modell:

Størrelse: Farge:

Rammenr.: Låsnr.:

Tilleggsutstyr:

Kjøpsdato: Verdi:

Forhandlerstempel:


VEDLIKEHOLD

Etterstram skruer og mutrer etter 2-5 dagers bruk.Videre bør

de sjekkes ca. 1 gang pr. måned. Først og fremst for din egen

sikkerhet, men også for at deler ikke skal bli ødelagt.

Kjedet

Kjedet bør renses og smøres regelmessig. Overflødig olje tørkes

bort slik at ikke sand og støv setter seg fast.

NB! Dersom du har en sykkel med kjedegir (18 -27 gir), bør du

unngå å kombinere ytterste tannhjul foran med innerste tannhjul

bak, eller omvendt. Disse kombinasjonene vinkler kjeden for

mye, og sliter ekstra på drivverket.

Bremser/gir

Må ettersees og justeres med jevne mellomrom for å virke tilfredsstillende.

Når det samler seg fuktighet inni wirestrømpene,

kan dette føre til at wirene begynner å gå tregt. Unngå dette ved

å dryppe litt olje mellom wiren og hylsen, eller trekke wiren ut

av hylsen og sette den inn med fett.

Rens og rengjør felgene og bremseklossene, sand og skitt på

klossene kan ødelegge felgene.

Frikrans

Rengjør og drypp litt olje med sykkelen liggende, med frikransen

opp.

Kranklager

Din sykkel er utstyrt med kompaktkrank. Det gjør at kranken er

lett å skifte og vedlikeholdsfri. Dersom du skulle høre en metall

"klikkelyd" fra kranken når du trår kraftig til, er det på tide å

stramme krankarmene.

Nav

Alle våre nav er meget driftsikre. Skulle det likevel oppstå feil i

navet, bør du snarest kontakte din forhandler. Manglende

justering i dag, kan bli reparasjon i morgen. Selv om våre nav er

nesten vedlikeholdsfri, er det en god investering å levere sykkelen

inn tilservice én gang i året.

Hvis sykkelen din er utstyrt med hurtigkobling (quick release)

for justering av setehøyde eller festing av hjul, er følgende

informasjon viktig for korrekt bruk;

Hurtigkoblingen opereres ved at hendelen vippes ut, mutter på

motsatt side strammes inn med hendelen i åpen stilling og hendelen

føres tilbake til utgangspunktet (vippes inn). Når hendelen

vippes fra åpen til lukket stilling, bør en møte motstand når hendelen

er kommet ca. halvveis til lukket stilling for at den skal

være festet ordentlig.

LUKKET

stilling

Dekk

Bruk riktig lufttrykk i dekket. Riktig trykk står angitt på

dekkets side.

justeringsmutter

hendel for

hurtiglkobling

(quick release)


TILPASNING AV SYKKEL

Sete

Sitt på setet.

Løsne setet og trekk det oppover til du har foten utstrakt og

hælen på pedalen (når denne er i nedre posisjon). Fest setet.

Når du nå plasserer fotbladet på pedalen, skal foten nesten

være utstrakt. (fig. 1 og 2).

Styre

For racing bør styrets høyde være på linje med setets underkant.

For MTB ca. 3-5 cm under. Max merket på styrestammen bør

ikke være synlig. Styret kan justeres ved å heve eller senke

styrestammen, vri styret og i noen tilfeller skifte ut styret eller

styrestammen. (fig. 3,4 og 5).

Tips ved lapping av dekk

Slipp ut litt luft, skru av ventilmutteren og trykk ventilen litt ut.

Klem dekket sammen slik at det løsner fra felgkanten og press

inn dekkspaken.

Bruk dekkspaker til å vippe dekket over den ene kanten

på felgen.

NB! Bruk aldri skrujern.

Husk å sjekke ventilen for lekkasje også.

Sjekk om det er kommet spiker, glass eller andre ting inni

dekket før du monterer

slangen igjen. (fig. 6).

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4

fig. 5

fig.6


BREMSER

Når du bremser er det både sikrest og mest behagelig å bruke

begge bremsene samtidig. På glatt føre og på løs grus må du

imidlertid være forsiktig ved bruk av forbremsen.

Navbremser

Navbremser som betjenes med pedalene, trenger normalt ingen

justering. Hvis slike bremser begynner å "lugge" eller lage ulyder,

bør du oppsøke en forhandler.

Felgbremser

Kontrollèr bremseklosser og bremswire regelmessig. Kjør aldri

med slitte klosser. For å sikre maksimal bremseeffekt bør en ha

så liten avstand som mulig (1-2mm) mellom felg og bremseklosser.

Pass på at bremseklossen løper parallelt med felgen slik

at hele bremseklossen treffer felgen ved oppbremsing. Dermed

skulle du være sikret at bremseklossen hverken treffe dekket

eller eikene på hjulet.

Pass på at klossen får en svak vinkling (se bildet).Ved bremsing

skal bremseklossens fremre del berøre felgen først. Dette for å

gi best mulig bremseeffekt og

for å unngå "pipelyder" ved

oppbremsing. En må skifte

wirene hvis disse skulle bli fliset

eller på annen måte komme i

fare for å ryke ved stor belastning.

Vær oppmerksom på at

bremseeffekten i regnvær er

noe mindre enn under helt

tørre forhold.

Ved bytting av bremseklosser, pass på at klossene får en svak vinkling

V-bremser

Hvis sykkelen din er utstyrt med V-bremser, vær oppmerksom

på at det er mye lettere å “låse” hjulene enn med tradisjonelle

felgbremser. Det skal med andre ord mye mindre håndkraft til

for å oppnå full bremseeffekt.

Dersom man er vant med de tradisjonelle felgbremsene, bør

man derfor ha dette i tankene for å unngå situasjoner hvor man

låser hjulene, og dermed mister kontrollen over sykkelen. Dette

er spesielt viktig å huske på når det gjelder forbremsen, fordiman

ved låsing av forhjulet kan tippe forover.

GIRJUSTERING

Navgir (Shimano 4 og 7-girs)

Sett girhendelen i fjerde gir og se etter de røde merkene på baknavets

girarm. Justèr wiren til de røde merkene står rett ove

for hverandre.

Kjedegir og krankgir

Kjedegir og krankgir har to skruer hver som bestemmer girvekslerens

arbeidsområde. Disse skal være forhåndsinnstilt og

justert når du får sykkelen.

Det eneste du skal behøve å gjøre er å etterstramme selve

wiren, slik at kjeden flytter seg ett tannhjul for hvert klikk på

girhendelen. Dette er avhengig av strammingen på wiren. Riktig

stramming i dag kan være for slakk om en måned. Hvis wiren er

blitt for slakk, merkes det best ved at giret ikke lenger er presist

i skiftingen.

Et utvalg av gir-merkene som Sportpartner fører.


Stramming av wiren til bakgiret

Gjøres enten på selve giret, eller på girhendelen på styret. Begynn

med girhendelen i posisjon for minste tannhjul bak. Stram girwiren

ved å skru strammeskruen en halv omdreining utover

(mot klokken) og prøv giret. Dersom giret fortsatt er upresist,

gjentas strammingen til giret fungerer perfekt.

Stramming av wiren på krankgiret

Gjøres på girhendelen. Hjelper ikke dette, bør du ta en tur

til forhandleren.

Skifting av gir

Bruk kjede- og krankgir riktig for rask og riktig girskift.

Kjedegir: Ikke belast pedalene! Beveg pedalene lett fremover.

Krankgir: Trå fremover uten belastning. Trå aldri bakover. Skift

aldri gir når hjulene står i ro.


SPORTPARTNER AS

Postboks 555 N-5884 BERGEN

www.sportpartner.no

Forhandler:

More magazines by this user
Similar magazines