Euroskilt avsperring - Euroskilt AS

euroskilt.no

Euroskilt avsperring - Euroskilt AS

Euroskilt

avsperring


Avsperring

Hensikten med å sperre av et område er først og

fremst å skape sikkerhet. En bilsperre som hindrer

bilene i å ta snarveien over sykkelstien, skaper

trygghet for barna som sykler på den.

Euroskilt har et bredt sortiment av kvalitetsprodukter

når det gjelder avsperring. Vi har egenproduksjon

av selvlukkende bilsperrer og aluminiumsbommer,

i tillegg til at vi fører bommer, rekkverk, bilsperrer

og gjerder fra Smekab i Sverige. Våre fagansvarlige

jobber tett opp mot kundene våre for å finne optimale

løsninger.

Denne avsperringskatalog viser deler av vårt totale

sortiment.

Mer informasjon om alle avsperrings-produktene

finner du på internett. For bestilling, informasjon om

produkter og avtale om befaring, ta kontakt med oss

på telefon eller e-post.

www.euroskilt.no

telefon: 800 35 325

e-post: post@euroskilt.no

Se også våre brosjyrer for

andre fagområder:

Skilting og Merking

Varsling og Sikring

Innhold

Bilsperrer ………………………………………………………… 6

Områdesikring …………………………………………………… 16

Gjerder og grinder ……………………………………………… 28

Plasseringsforslag og veiledning ……………………………… 42

Miljø og overflatebehandling …………………………………… 46

Leveringstider …………………………………………………… 51

2 EuroSkiLt AVSPErrinG

3

Utemiljø

ProduktindEkS

Bilsperrer

BG ................................... side 6

BIX ................................... side 7

TRIX ................................. side 8

BIR ................................... side 9

COMBIX .......................... side 10

T & V ................................ side 12

Autogate .......................... side 13

Elektriske bommer

Magnetics ........................ side 16

Beninca ........................... side 17

Fjernstyring

Ansonic ............................ side 19

GSM styring

Cyber-Key ........................ side 18

Løftebom

LBT .................................. side 22

Pullerter

Elektriske pullerter ........... side 20

Fleksible pullerter ............ side 21

rekkverk

Adapter ............................ side 28

Flexi ................................. side 29

Pryd ................................. side 30

Vegmester ....................... side 31

Opti .................................. side 34

City .................................. side 35

Seksjonsrekkverk ............ side 36

Stengselsrekkverk ........... side 37

Beskyttelsesrekkverk ....... side 38

rotasjonsport ................ side 25

Svingbom

VB1, VB2, VB3 ................. side 23

Skyveport ....................... side 24


BiLSPErrEr

4 BiLSPErrEr

5


BG

BG og BGH er bilsperrer med

tradisjonelt design. Hensikten

med disse er i første omgang

å hindre uautorisert trafikk.

Sperrene fungerer også som

utkjøringsbeskyttelse og fartsdemper

for sykler og mopeder.

trekantnøkkel er standard lås,

men den kan også leveres med

andre låsealternativer. Bilsperren

BG er barnesikker, og leveres i

lengdene 1,15, 1,65 og 2 meter.

H är traditionellt

lspärrar med uppgift

and hindra obehörig

rna fungerar också

ngsskydd ring oss for och befaring fart- og

pristilbud.

cykel- och mopedkan

beställas med

ativ.

mycket prisvärd

dd för hänglås. Denna

r i alla 90 graders

kan leveres i alle standard rALfarger.

BGH

6

52210200000 Bilsperre BG 1,15 m

galvanisert Ø48mm komplett.

52210200000 Bilsperre BG 1,65 m

galvanisert Ø48mm komplett.

52210200000 Bilsperre BG 2 m

galvanisert Ø48mm komplett.

BGH

BG bilsperre BiX bilsperre

BG Bilspärr

BG

l l 1150/1650/2000 1150 / 1650 mm / 2000 mm

h 1000 mm h 1000 mm

l 1150 / 1650 / 2000 mm

h 1000 mm

BIX

Bix Bilspärr

BIX är en robust bilspärr i en design som ger ett stabilt och säkert

intryck. En flexibel lösning som kan väljas i flera utföranden. Spärren

kan öppnas i valfri riktning men levereras alltid vänsterhängd. BIX

utrustas med ett eller två lås, med eller utan ”hålla nyckel”-funktion

och kan som tillval beställas låsbar i öppet läge. BIX kan även utrustas

med monterat lås till utryckningsfordon.

BIx

l 1150/2000/2500 mm

h 1000 mm

l 1500 / 2000 / 2500 mm

h 1000 mm

BiX er en robust bilsperre med et

design som gir et stabilt og solid

inntrykk. En fleksibel løsning som

finnes i flere varianter. Sperren

kan åpnes i valgfri retning.

BiX leveres med en eller to låser,

med eller uten ”hold nøkkelen”funksjon

og kan i tillegg bestilles

som låsbar når den er åpen.

BiX kan også leveres med egen

lås til utrykningskjøretøy.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

52230150000 Bilsperre BIX l= 1,5 m

enlås galv. Ø60 mm, kompl.

52230150100 Bilsperre BIX l= 1,5 m

enlås galv. (lås åpen still.) Ø60 mm

52230200000 Bilsperre BIX l= 2,0 m

enlås galv. Ø60 mm, kompl.

52230200100 Bilsperre BIX l= 2,0 m

enlås galv. (lås åpen still.) Ø60 mm

52230250000 Bilsperre BIX l= 2,5 m

enlås galv. Ø60 mm, kompl.

52230250100 Bilsperre BIX l= 2,5 m

enlås galv. (lås åpen still.) Ø60 mm

52230300000 Bilsperre BIX l= 3,0 m

enlås galv. Ø60 mm, kompl.

52230300100 Bilsperre BIX l= 3,0 m

enlås galv. (lås åpen still.) Ø60 mm

52240150000 Bilsperre BIX l= 1,5 m

tolås galv. Ø60 mm, kompl.

52240150100 Bilsperre BIX l= 1,5 m

tolås galv. (lås åpen still.) Ø60 m

52240200000 Bilsperre BIX l= 2,0 m

tolås galv. Ø60 mm, kompl.

52240200100 Bilsperre BIX l= 2,0 m

tolås galv. (lås åpen still.) Ø60 mm

52240250000 Bilsperre BIX l= 2,5 m

tolås galv. Ø60 mm, kompl.

52240250100 Bilsperre BIX l= 2,5 m

tolås galv. (lås åpen still.) Ø60 mm

52240300000 Bilsperre BIX l= 3,0 m

tolås galv. Ø60 mm, kompl.

52240300100 Bilsperre BIX l= 3,0 m

tolås galv. (lås åpen still.) Ø60 mm

BiLSPErrEr

7


8

triX er en bilsperre som er

spesielt utformet med tanke på

synshemmede. Brukere av hvit

stokk foretrekker denne typen

port. triX er utstyrt med ”hold

nøkkelen”-funksjon og har tre

separate låssylindere. dette gir

fleksibilitet med hensyn til hvem

som kan åpne hvilke sperrer.

utrykningskjøretøy, vaktmester

og beboere TRIXfår

nøkler kun til de

sperrene de har behov for å åpne.

kan leveres i alle standard rALfarger.

trix Bilspärr

TRIX är en bilspärr med grindblad i tillgänglighetsanpassad design.

ring oss for befaring og

Synskadade med ledkäpp har lättare att känna av den här typen av spärr.

pristilbud.

TRIX är försedd med ”hålla nyckel”-funktion och har tre separata

låscylindrar. Detta ger möjlighet till flera behörighetsnivåer för att låsa

upp spärren. Räddningstjänsten, fastighetsskötaren och de boende

tilldelas nycklar till de spärrar de kan behöva öppna.

TRIx

52245150000 Bilsperre Trix l= 1,5 enlås

52245200000 Bilsperre Trix l= 2,0 enlås

52245250000 Bilsperre Trix l= 2,5 enlås

52246150000 Bilsperre Trix l= 1,5 tolås

52246200000 Bilsperre Trix l= 2,0 tolås

52246250000 Bilsperre Trix l= 2,5 tolås

triX bilsperre Bir bilsperre

220

l 1500 / 2000 / 2500 mm

h 1000 mm

l 1500/2000/2500 mm

h 1000 mm

8

BIR

BIR är en påkörningsbar bilspärr med självstängande funktion. Spiral-

fjäderpaketet och stoppklackarna är inbyggda i grindstolpen vilket gör

spärren barnsäker utan risk för klämskador. BIR fungerar som

utkörningsskydd och fartdämpare där man samtidigt vill underlätta

passagen för arbetsfordon vid snöröjning och annan nödvändig trafik.

Grindbladet med tät polyetenkåpa finns i färgerna rött, grönt, svart

och grått.

BIR

l 1500/2000 mm

h 1000 mm

l 1500 / 2000 mm

h 1000 mm

Bir er en selvlukkende, påkjørbar

bilsperre. Spiralfjær- og

stoppemekanisme er bygd inne

i portstolpen. dette gjør at Bir

er barnesikker uten risiko for

klemmeskader.

Bir er særlig egnet der man

ønsker utkjøringsbeskyttelse og

fartsdemping samtidig som man

vil gjøre det enkelt å passere for

utrykningskjøretøy, snørydding

og annen nødvendig trafikk.

Portbladet i tett polyeten finnes

i fargene rødt, grønt, svart og

grått.

ring oss for befaring og

pristilbud.

52260150000 Bilsperre Return,

selvlukkende, l=1,5 m, kompl.

52260200000 Bilsperre Return,

selvlukkende, l=2,0 m, kompl.

BiLSPErrEr

9


Bilsperren CoMBiX er bilsperren

som er utviklet for å imøtekomme

alle krav til brukervennlighet.

CoMBiX leveres alltid med

elektrisk åpning. Bommen

kan leveres med fjernkontroll,

GSM Cyber-key for åpning med

mobiltelefon (se side 18), kodelås,

trykknapp, magnetkort osv. i

tillegg kan den utstyres med

manuell lås for trekantnøkkel

eller systemnøkkel. Bilsperren

kan også låses i åpen posisjon.

CoMBiX leveres i lengdene 1,5

og 2 meter.

52265150000 Bilsperre Combix

elektrisk l= 1,5 m kompl.

52265200000 Bilsperre Combix

elektrisk l= 2,0 m kompl.

10

COMBIX

CoMBiX bilsperre

comBix Bilspärr

kan leveres i alle standard rAL- COMBIX är bilspärren som utvecklats för att tillmötesgå alla tänkbara

farger.

önskemål om användarvänliga funktioner. COMBIX levereras alltid med

ring oss for befaring og

pristilbud.

elektrisk öppning. Bommen kan öppnas med fjärrkontroll, kodlås,

tryckknapp m.m. COMBIX bygger på de flexibla varianterna hos BIX,

med öppning i valfri riktning, ett eller två lås, med eller utan

”hålla nyckel”-funktion och möjlighet att låsas i öppet läge.

10

COMBIx

l 1500 / 2000 mm

h 1000 mm

l 1500/2000 mm

h 1000 mm

Combix Combix placering placering

comBix comBix Placeringsförslag Placeringsförslag

5

5

9

9

6 Combix placering

6

5

1

Combix placering

6

9

5

6

9

4

4

3

3

1

2

comBix Fundamentering

comBix Fundamentering

4

4

3

3

1

8

8

2

1

8

0,8 -1 m

8

2

2

0,8 -1 m

0,8 -1 m

7

0,8 -1 m

7

7

7

Alternativ

1. COMBIX vridenhet

Alternativ 2. COMBIX bilspärr

1. COMBIX 3. Styrskåp vridenhet

2. COMBIX 4. Radiomottagare

bilspärr

3. Styrskåp 5. Radiosändare

4. Radiomottagare

6. Stolpe med fotocell

7. Stolpe m. nyckel- / kod- / tagöppning

Alternativ 5. Radiosändare

8. Blixtljus

1. COMBIX 6. Stolpe vridenhet med fotocell

9. Huvudströmbrytare

2. COMBIX 7. Stolpe bilspärrm.

nyckel- / kod- / tagöppning

Alternativ 3. Styrskåp 8. Blixtljus

1. COMBIX 4. vridenhet Radiomottagare

5. Radiosändare 9. Huvudströmbrytare

2. COMBIX bilspärr

3. Styrskåp6.

Stolpe med fotocell

4. Radiomottagare 7. Stolpe m. nyckel- / kod- / tagöppning

5. Radiosändare 8. Blixtljus

6. Stolpe med

9. Huvudströmbrytare

fotocell

7. Stolpe m. nyckel- / kod- / tagöppning

8. Blixtljus

9. Huvudströmbrytare

min 0,8 m

min 0,8 m

min 0,8 m

min 0,8 m

Plasseringsforslag

1. COMBIX hengsle

2. COMBIX bilsperre

3. Styreskap

4. Radiomottaker

5. Radiosender

6. Stolpe med fotocelle

7. Stolpe for åpning med nøkkel,

kode, magnetkort eller tale.

(Kan også leveres med

GSM Cyber-key. Se side18.)

8. Lys

9. Hovedstrømbryter

Fundamentering

11

11

BiLSPErrEr

11


Anvendelig bilsperre for

hengelås, trekant- eller

oslolås. kan leveres

pulverlakkert. Leveres med

nedstøpningsfundament og

markeringsskilt.

Ved forespørsel/bestilling: oppgi

ønsket type lås og lengde på

bommen. t&V bilsperre leveres i

lengdene 1,5 og 2 meter.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

52252150000 Bilsperre T&V l= 1,5 m

galv. Ø60 mm, kompl.

52252200000 Bilsperre T&V l= 2,0 m

galv. Ø60 mm, kompl.

12

t&V bilsperre Autogate bilsperre

Autogate er en selvlukkende bom

som står oppe i ca 40 sekunder

før den lukker seg automatisk.

den er ideell for områder der

det er nødvendig å slippe inn

taxier, renovasjonsbiler o.l., men

er nødt til å regulere biltrafikken

av hensyn til mennesker som

ferdes der, f.eks. inne i borettslag,

gågater o.l.

når bommen lukker seg, går den

sakte tilbake slik at den ikke kan

skade kjøretøy eller personer

som er i ferd med å passere når

den lukker.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

51320000200 Bom, Autogate 2,0 m

51325000250 Bom, Autogate 2,5 m

51330000300 Bom, Autogate 3,0 m

51335000250 Bom, Autogate 2,5 m

buss

51335000300 Bom, Autogate 3,0 m

buss

BiLSPErrEr

13


oMrådESikrinG

14 oMrådESikrinG

15


Vi leverer bommer for sikring av

veier, parkeringsplasser og hus.

Bomsystemene benyttes ofte i

anlegg hvor det kreves begrenset

adgang som til for eksempel

veier, parkeringsplasser

og hytteområder. Alle

bommene er utstyrt med

frikoblingsmekanisme som tillater

bommen å bli hevet/senket i

tilfelle strømbrudd ol.

MAGnEtiC AutoControL

fra tyskland er en av Europas

største produsenter av utstyr

for regulering av kjøretøy- og

persontrafikk. trafikkbommene

er moduloppbygd for tilpassing

til de fleste applikasjoner på

bommer for passasje opp

til 10 meter. Microprosessor

styring og en egen patentert

torque motor gir myk og rask

gange. åpningstider 1,5- 8 sek

avhenging av lengde og utførelse

på bomarm. Bom automatikken

leveres komplett med bomarm.

Bomsøylen er bygget opp

av solide stålplater med en

værbestandig lakk.

ring oss for befaring og

pristilbud.

51030001035 Magnetic bom 3,5 m

komplett

51030001050 Magnetic bom 5,0 m

komplett

51030000080 Magnetic bom 8 m

komplett

16

Magnetics elektrisk hevebom Beninca elektrisk hevebom

Vi leverer bommer for sikring av

veier, parkeringsplasser og hus.

Beninca leverer rimelige og

drift sikre bomautomatikker for

bommer inntil 6,5 meter

Bomsystemene benyttes ofte i

anlegg hvor det kreves begrenset

adgang som til for eksempel

veier, parkeringsplasser

og hytteområder. Alle

bommene er utstyrt med

frikoblingsmekanisme som tillater

bommen å bli hevet/senket i

tilfelle strømbrudd ol.

Bomsøylen er bygget opp

av solide stålplater med en

værbestandig lakk.

Ønsker du ikke orange bommer

kan vi levere EVA 5 og EVA7 som

er mere designvennlig og leveres

i to grå farger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

oMrådESikrinG

17


Cyber-key er siste generasjon av

utstyr for å åpne dører og porter

ved hjelp av mobiltelefonen.

Cyber-key kan kontrolleres

både ved hjelp av SMS eller

key control program. kontroll

via SMS er i stor grad basert

på bruk av nøkkelord. det vil si

at operatøren sender et enkelt

nøkkelord til Cyber-key, og

Cyber-key svarer med en SMS

tilbake til operatøren. operatøren

retter den SMS han får som svar

og returnerer denne til Cyberkey.

kan leveres med 3 innganger og

4 utganger.ring oss for befaring og

pristilbud.

• Kostnadsfri åpning via mobil

• 1-750 brukere

• Enkel inn og utmelding av brukere

• Full adgangsbegrensing

• Komplett årsur med bevegelige

helligdager

• Alarminnganger for varsling av feil,

brann og lignende.

• Enkel administrering via mobil og SMS

eller Key-control

18

GSM styring Fjernstyringer

Velkommen

til

Cyber-Key


Ansonic er produsent av quartz

styrte radiofjernstyringer for

åpning av porter, bommer,

grinder ol. utstyret leveres

med inntil 5 trykknapper.

Ved fl erkanals sendere kan

trykknappene kodes hver for seg.

dette øker sikkerheten og utvider

bruksområdet.

Med en 5-kanals sender kan

man for eksempel åpne/lukke

2 porter, åpne/lukke villagrind,

tenne/slukke utelys og skru av og

på alarmen. Alt dette kan styres

fra bilen, både bekvemt og med

større personlig sikkerhet.

ring oss for befaring og

pristilbud.

Utstyret fåes i forskjellige frekvenser.

SA 868 er et rimelig utstyr med

rekkevidde på ca. 50-100 meter. SF 433

er en frekvensmodulert sender som har

lang rekkevidde og egner seg til bruk

på steder med mye industriell støy eller

andre ting som gjør at det blir dårlig

rekkevidde.

Fjernkontrollen kan leveres i forskjellige

størrelser.

oMrådESikrinG

19


Pullerter som hindrer uønsket

trafi kk, og kan styres via Cyber

key, håndsendere og eller andre

adgangskontroller.

ring oss for befaring og

pristilbud.

20

Elektriske pullerter ro-Cycle fl eksible pullerter

Dissuasore di sosta e passaggio elettromeccanico,

Facile da installare, richiede pochissima

manutenzione ed offre una comoda ed

affidabilissima soluzione alla necessità di

VIGILANT_automatico

per utilizzo privato, commerciale, industriale e pubblico/

VIGILANT_AUTOMATIC

for private, commercial, industrial or public use.

• Alimentazione centrale 230Vac /

Power supply 230Vac

• Alimentazione motore 24Vdc /

Motor supply 24Vdc

• Uso intensivo /

Intensive use

• Dimensioni diam. 200x500 Spessore 8 mm,

altre misure vengono prodotte su richiesta /

Dimensions of cylinder 200x500 thickness 8 mm,

different dimensions can be produced on demand

• Resistenza all’impatto 11.000 J /

Impact resistance 11.000 J

• Resistenza alla rottura 150.000 J /

Breakout resistance 150.000 J

• Tempo di salita 4” /

Rising time 4”

• Tempo di discesa 2,5” /

Lowering time 2,5”

• Cilindro in acciaio verniciato a polveri antigraffio /

Steel cylinder anti-scratch paint finishing

• Facile da installare-richiede pochissima manutenzione /

Easy to install, very low maintenance needed

• Cassa di fondazione assemblabile sul posto senza saldature /

Easy to assemble foundation case, weld-free

• Fascia rifrangente omologata /

Omologated hight visibility reflective band

• Coperchio con luci ad alta luminosità /

Cap with long distance visibility lights

det elegante alternativ til betong,

granitt, stål og tre.

ring oss for befaring og

pristilbud.

Modell universal

Universal er utformet enkel, funksjonell

og tidløs. Benyttes overalt hvor det er

behov for å begrense trafi kken og beholde

maksimal trafi kksikkerhet.

Påkjøringskraften som skal til for å bøye

pullerten 45°, er 200 kg.

oMrådESikrinG

I dissuasori Ris

soddisfare tutte

e tutela degli sp

21

sia nei contesti

aree di parchegg


LBt er en enkel og rimelig

vippebom som finnes i to

størrelser med variabel lengde.

LBt fungerer utmerket for å

sperre inn- og utkjørsler fra 3 til 7

meter. Bommen kan låses både

i stengt og åpen posisjon.

LBt kan også levereres med

nedfellbart støtteben.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

52275550000 Vippebom LBT

teleskopisk 3,5 – 5,5 m m/hvilestolpe

52275700000 Vippebom LBTS

teleskopisk 5 – 7 m m/hvilestolpe

22

LBt Lyftbom

LBt manuell løftebom VB manuell svingbom

Lyftbom LBT

LBT är en enkel och prisvärd lyftbom som finns i två storlekar med

variabel längd. LBT fungerar utmärkt för att stänga in- och utfarter

från 3,0 till 7,0 meter. Bommen kan låsas i både stängt och öppet läge.

Som alternativ kan LBT levereras med ledat stödben.

LBT

LBt Lyftbom

Lyftbom LBT

LBT är en enkel och prisvärd lyftbom som finns i två storlekar med

variabel längd. LBT fungerar utmärkt för att stänga in- och VButfarter

från 3,0 till 7,0 meter. Bommen kan låsas i både stängt och öppet läge.

Som alternativ kan LBT levereras med ledat stödben.

LBT

l 3000 - 5500 mm

l 3000 – 5500 mm

h 1000 mm

h 1000 mm

l l 5000 - 7000 – 7000 mm mm

h 1000 mm

h 1000 mm

VB 1

l 3000 - 5500 mm

h 1000 mm

VB 2

l 5000 - 7000 mm

h 1000 mm

VB 3

VB

56%

VB Vridbom

VB är den mest robusta och stabila vridbom som finns på marknaden.

VB finns i tre modeller som kan 56% ställas i variabla längder. Vid breda

VB

infarter får man en bra lösning genom att montera två bommar mot

varandra. Bommarna låses enkelt med ett överfallslås. Som tillbehör

kan VB kompletteras med en mottagarstolpe för cylinderlås.

l 3200 - 5200 mm

h 1000 mm

VB 2

l 4700 VB - 6600 3 mm

h 1000 mm

1

14

VB

AVSPÄRRNING 2009

VB 1

VB1

VB2

VB3

VB Vridbom

VB är den mest robusta och stabila vridbom som finns på marknaden.

VB finns i tre modeller som kan ställas i variabla längder. Vid breda

infarter får man en bra lösning genom att montera två bommar mot

varandra. Bommarna låses enkelt med ett överfallslås. Som tillbehör

kan VB kompletteras med en mottagarstolpe för cylinderlås.

l 3200 – - 5200 mm

h 1000 1000 mm

l 4700 – - 6600 6600 mm

h 1000 1000 mm mm

l 6100 – - 8000 8000 mm

h 1000 mm

VB1, VB2 og VB3 benyttes ofte

ved skogsveier og liknende

plasseringer. Bommen kappes

enkelt til passende lengde.

der bommen skal kunne låses

i åpen posisjon benyttes den

ekstra mottakerstolpen VBEM.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

52272590000 Veibom sving VB1 galv.

Teleskopisk. 3,2 – 5,2 m m/hvilestolpe.

52272970000 Veibom sving VB2 galv.

Teleskopisk. 4,7 – 6,6 m m/hvilestolpe.

52272990000 Veibom sving VB3 galv.

Teleskopisk. 6,1 – 8,0 m m/hvilestolpe.

oMrådESikrinG

23


Skyvegrinder kan leveres både

til industrielt bruk og privat bruk.

Grindene kan leveres i både

stål og aluminium, med og uten

motor.

Leveres for lysåpning 3 – 14m.

kan utstyres med fjernkontroll og

GSM Cyber-key.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

24

Skyveport rotasjonsport

Sett fra

undersiden

rotasjonsgrinder brukes i

personalinnganger for å sikre og

kontrollere inn- og utpasseringer.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

oMrådESikrinG

25


GJErdEr

oG GrindEr

26 GJErdEr oG GrindEr

27


Adapter er et stabilt gjerde som

gir god beskyttelse samtidig som

det smelter inn som en naturlig

del av utemiljøet.

den gjennomgående overliggeren

gir et solid uttrykk. Adapter

er konstruert med tanke på at

monteringsarbeidet skal gå så

kjapt og smidig som mulig.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

28

Adapter rekkverk Flexi rekkverk

Rekkverk, 2, 3 og 4-meters lengder.

Rekkverkstapp og rekkverks-kule

Sett ovenfra

Stolpe Ø76 mm med

toppkule Ø100 mm

Stolpe Ø48 mm med

toppkule Ø70 mm

Avrundet avslutning

Holder for veggmontasje

og holder for stolpe

Overgang til slett mark.

26° til standard trapp og 4,8° til

standard handikaptilpasset rampe.

Spesialstole for doble rekkverk

Flexi er gjerdet som kan tilpasses

til og anvendes i de forskjelligste

miljøer. i områder med store

høydeforskjeller og skarpe vinkler

er Flexi et takknemlig system å

jobbe med. Fleksibiliteten gir en

naturlig innramming til trapper

og gangveier i variert terreng.

En populær problemløser for

hageentusiaster og landskapsarkitekter.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

GJErdEr oG GrindEr

29


Pryd er et gjerde som både

er funksjonelt og dekorativt.

den genuine smijernsfølelsen

gir harmoni og karakter.

Pryd har en sterk og robust

konstruksjon, med moduler i

firkantrør. dette svarer til krav

der sikkerhetsaspektet spiller en

viktig rolle. Et antall varianter gir

rom for individuell tilpasning av

systemet som også er utformet

for å forenkle monteringen.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

30

Pryd rekkverk Vegmester rekkverk

Vegmesteren passer særlig bra

der man ønsker en avgrensning

til et område som samtidig

skal føles åpent og inviterende.

Vegmesteren gir et solid inntrykk

med sin smijernsfølelse.

den estetiske formen kan utvikles

ved å montere belysningsbuer

mellom seksjonene. Buene er

forberedt for armatur og kabling.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

GJErdEr oG GrindEr

31


32

Pryd rekkverk

GJErdEr oG GrindEr

33


opti (d) er passende for områder

hvor det er ønskelig med en klart

beskyttende funksjon.

Variantene (a) og (b) er best der

det er flere vinkler og større

høydeforskjeller.

Modellen med glass (c) gir

fullt innsyn, kombinert med

full beskyttelse. opti er

konstruert med gjennomgående

toppgelender.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

34

opti rekkverk

City rekkverk

City preges av enkel, ren

eleganse. designet for å passe

inn i et moderne bymiljø. det

sentrerte toppgelenderet,

stolpenes pyramideform og ulik

dimensjon

på de liggende rekkene gir et

robust og stabilt inntrykk.

konstruksjonen gjør at City er lett

og smidig å montere.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

GJErdEr oG GrindEr

35


Seksjonsrekkverket passer

utmerket til å lede gang og

sykkeltrafikk. Meget enkelt å

bytte ut ved skader. dette kan

også nyttes sammen med våre

bilsperrer for å gjøre vegen

smalere.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

NB! Rekkverket leveres også i en

forsterket utgave. Seksjonsrekkverk X.

Denne leveres i dim. Ø = 76mm.

52030481000 Seksjonsrekkverk galv.

1 m Ø48 mm

52030482000 Seksjonsrekkverk galv.

2 m Ø48 mm

52030483000 Seksjonsrekkverk galv.

3 m Ø48 mm

52031483000 Seksjonsrekkverk galv.

Avslutn. 3 m Ø48 mm

52052761000 Seksjonsrekkverk galv.

1 m Ø76 mm

52052762000 Seksjonsrekkverk galv.

2 m Ø76 mm

52052763000 Seksjonsrekkverk galv.

3 m Ø76 mm

Seksjonsrekkverkene kan monteres

med fundamenter for nedgraving/

støping (EF/DF, eller for bolting i gulv/

vegg, (EFG/EFV). Se eget produktark

36

Seksjonsrekkverk Stengselsrekkverk

Sr-rekkverk

For montering i nedgravingsfundament

eller nedstøping.

Endeseksjon SRE 3,0 m

Hele seksjonsrekkverkserien er produsert i en kraftig helsveiset rørkonstruksjon som til slutt er varmforzinket

for lang levetid. Rørdimensjon Ø48 mm (godstykkelse 3,25 mm)

St-rekkverk

For montering i nedgravings -

fundament eller nedstøping.

Stengselsrekkverket er

en enklere utgave av

beskyttelsesrekkverket.

det er lettvint å montere, og kan

raskt skiftes ut ved påkjørsel.

rekkverket kan monteres i

nedgravingsfundament EF eller

for bolting i gulv/vegg EFG/EFV.

kan leveres i alle standard rALfarger.

ring oss for befaring og

pristilbud.

52026481000 Stengselsrekkverk galv.

1 m Ø48 mm

52026482000 Stengselsrekkverk galv.

2 m Ø48 mm

52026483000 Stengselsrekkverk galv.

3 m Ø48 mm

GJErdEr oG GrindEr

37


det perfekte beskyttelsesrekkverk

i alle miljøer.

• Øker sikkerheten ved av- og

påstigning ved skoler og

bussholdeplasser

• Order passasjerkø

• Hindrer personer i å løpe ut

i kjørebanen

• Bedrer oversikten for

bussjåføren

• Laget og tilpasset barns

aktivitet

Eksempler på bruk

Øverst: Parkeringsdekk

Midten: Sikring av nedkjørsel

Nederst: Sikring av arbeidsområde

38

Beskyttelsesrekkverk

S-rekkverk

For montering i nedgravingsfundament

eller nedstøping.

kjøretøygrind

Leveres i 3 m og 4 m bredde.

Lås for trekant-nøkkel,

alternativt grindhåndtak.

Persongrind

Leveres i 1 m og 2 m bredde.

Lås for trekant-nøkkel,

alternativt grindhåndtak.

Fas-stolpe

Ekstra stolpe

Ø76 mm for låsbeslag.

kan leveres i alle standard rALfarger.

52022481000 Beskyttelsesrekkverk

galv. 1 m Ø48 mm

52022481500 Beskyttelsesrekkverk

galv. 1,5 m Ø48 mm

52022482000 Beskyttelsesrekkverk

galv. 2 m Ø48 mm

52022483000 Beskyttelsesrekkverk

galv. 3 m Ø48 mm

GJErdEr oG GrindEr

39


PLASSErinGS-

ForSLAG

oG VEiLEdninG

40 40 PLASSErinG oG tiPS

41


Vårt produktprogram Vårt produktprogram for för

bilsperrer tilbyr bilspärrar en stor erbjuder bredde en stor

av fleksible løsninger. bredd av flexibla lösningar.

ulike funksjoner Olika Vårt produktprogram kan funktioner kombineres kan kombi- för

for å passe overalt neras bilspärrar för der att erbjuder passa man överallt en

vil

stor där

skape rolige,

man bredd

trygge

vill av skapa flexibla

og bilfrie

lugna, lösningar. trygga

och Olika bilfria funktioner miljöer. kan kombimiljøer.

neras för att passa överallt där

der du vil ha Där en du sperre vill ha som en spärr som

man vill skapa lugna, trygga

alltid er låst er alltid «hold är låst nøkkelen» är ”hålla nyckel”- en

och bilfria miljöer.

praktisk funksjon. funktionen nøkkelen ett praktiskt kan

kun fjernes når alternativ. Där sperren du vill Nyckeln ha en er spärr låst. kan som bara

du kan velge tas alltid flere ur är då låst låsesylindere

spärren är ”hålla är låst. nyckel”-

for å fordele

funktionen

Du muligheten

ett praktiskt

kan välja flera til låscylindrar å

alternativ. Nyckeln kan bara

åpne bilsperrene. för att fördela For eksempel behörigheter till

tas ur då spärren är låst.

kan utrykningskjøretøy bilspärrarna. Utrycknings- åpne

alle sperrer, personal Du vaktmesteren kan välja kan öppna flera låscylindrar i sitt alla spärrar,

område og beboerne fastighetsskötaren för att fördela der behörigheter de kan har öppna till

behov. For å i bilspärrarna. sikre sitt område låsehusene Utrycknings-

och de boende

er de montert kan personal med till exempel kan spesielle öppna få möjlighet alla spärrar,

Smekab-skruer. att fastighetsskötaren öppna til disse vid sin brukes bostad kan öppna för

en spesialnøkkel

viktiga i sitt område

(tilbehør).

transporter. och de boende

kan till exempel få möjlighet

Skruene passer För att også säkra til låshusen eldre är de

att öppna vid sin bostad för

bilsperrer. monterade med speciella

viktiga transporter.

Smekab-skruvar. Till dessa

används För att säkra en specialnyckel låshusen är de

(tillbehör). monterade Skruvarna med speciella passar

även Smekab-skruvar. till äldre bilspärrar. Till dessa

används en specialnyckel

(tillbehör). Skruvarna passar

även till äldre bilspärrar.

42

4

4

AVSPÄRRNING 2009

BILSPÄRRAR Plassering Bilspärrar placeringsförslag og fundamentering

Placeringsförslag

Bilspärrar placeringsförslag

Bilspärrar placeringsförslag

BILSPÄRRAR Placeringsförslag

1,2 - 1,5 m

1,2 - 1,2 1,5 - m 1,5 m

0 - 1,5 m 1,1 - 2,6 m

Helst inte mindre än 1,2 m

1,2 - 1,5 m

(för att möjliggöra bekväm

passage för rullstolsburna)

Maximal Maksimal öppning åpning = 1,5 mm

(för (for att å hindre hindra bilder bilar å att passere) passera)

0 - 1,5 m 1,1 - 2,6 m 1,2 - 1,5 m

0 - 1,5 m 1,1 - 2,6 m 1,2 - 1,5 m

Maximal öppning = 1,5 m

(för att hindra bilar att passera)

Bilspärrar placeringsförslag

1,2 - 1,5 m

0 - 1,5 m 1,1 - 2,6 m 1,2 - 1,5 m

0,3 - 0,8 m

0,3 - 0,8 m

0,3 - 0,8 m

0,3 - 0,8 m

Helst

Helst

inte

ikke

mindre

mindre enn

än 1,2

1,2 m

(för (slik att at möjliggöra det blir enkelt bekväm å passere

passage for rullestolbrukere) för rullstolsburna)

Maksimal åpning = 1,5 m

(for å hindre bilder å passere)

OBS!

Bilspärrarnas inbördes placering.

De ska öppnas ”från” varandra

= mest naturliga (bekväma) rörelsen

genom fållan.

OBS!

Större överlappning och förskjutning

OBS! Bilspärrarnas inbördes placering.

rekommenderas.

Bilsperrenes De ska öppnas innbyrdes ”från” plasering. varandra

De = mest skal åpnes naturliga «fra» (bekväma) hverandre, noe rörelsen som

gir den mest naturlige bevegelsen ved

passering.

genom fållan.

Større overlapping og avstand

anbefales. Större överlappning och förskjutning

rekommenderas.

Bilspärrar placeringsförslag

Bilspärrar placeringsförslag

Fundamentering av bilspärrar*

Bilspärrar placeringsförslag

Fundamentering Ingjutningsfundament av bilspärrar*

Prefab betongfundament

Ingjutningsfundament Fundamentering* Prefab betongfundament

0,8 -1 m

0,8 -1 m

0,6 - 0,8 m

0,6 - 0,8 m

BILSPÄRRAR Placeringsförslag

BILSPÄRRAR Placeringsförslag

Bilspärrar placeringsförslag

Ingjutningsfundament Prefab betongfundament

Fundamentering av bilspärrar*

Ingjutningsfundament Innstøpningsfundament Ingjutningsfundament Prefab Prefabrikert Prefab betongfundament

betongfundament

0,8 -1 m

3 - 4 m

Fundamentering av bilspärrar*

BILSPÄRRAR Fundamentering*

0,8 -1 m

3 - 4 m

BILSPÄRRAR Fundamentering*

0,6 - 0,8 m

0,6 - 0,8 m

900 mm

900 mm

600 mm

600 mm

3 - 4 m

3 - 4 m

900 mm

900 mm

600 mm

600 mm

3 - 4 m

3 - 4 m

* För bilspärr Bix, Trix, Bir och Bg.

* För bilspärr Bix, Trix, Bir och Bg.

* För bilspärr Bix, Trix, Bir och Bg.

* For För bilsperrene bilspärr Bix, Bix, Trix, Bir och og Bg.

* För bilspärr Bix, Trix, Bir och Bg.

3 - 4 m

3 - 4 m

* För bilspärr Bix, Trix, Bir och Bg.

Med Med en genomtänkt en gjennomtenkt placering plassering

bidrar bidrar bilspärrarna bilsperrene även till att også til å

Med skapa skape en en genomtänkt lugnare en cykel- roligere placering och sykkel- og

bidrar mopedtrafik mopedtrafikk bilspärrarna genom även att gjennom dämpa till att å dempe

skapa hastigheten. hastigheten.

en lugnare cykel- och

mopedtrafik Fållan Sperrene bör utformas genom bør med att plasseres dämpa väl med

hastigheten. tilltagen korrekt överlappning overlapping och og avstand

Fållan förskjutning slik bör at utformas så rullestolbrukere att rullstols- med väl lett kan ta

tilltagen burna seg personer överlappning frem lätt og kan syklister och ta sig kan passere

förskjutning igenom uten och å cyklister så miste att rullstols- kan balansen.

burna passera Med personer utan en att tappa avstand lätt kan balansen. ta sig på tre til fire

igenom Med meter avståndet och cyklister frem 3 - 4 meter til kan bilveien fram gir du

passera till vägen syklistene utan ger att du tappa cyklisterna nok balansen. plass ett til å vente

Med bra utrymme på avståndet ledig för 3 bane, - att 4 meter invänta samtidig fram fri som det

till väg. vägen Dessutom blir ger for du trangt kan cyklisterna inte til fickan at ett denne plassen

bra användas utrymme kan som brukes för bilparkering. att invänta til bilparkering. fri

väg. Det kan Dessutom det vara kan bra kan være att inte komplettera lurt fickan å supplere med

användas avspärrningen et gjerde som bilparkering. med for ett å räcke hindre uønsket

trafikk ved siden av sperrene.

Det för att kan förhindra vara bra att oönskad komplettera

avspärrningen trafik vid sidan med om fållan. ett räcke

för att förhindra oönskad

trafik vid sidan om fållan.

PLASSErinG oG tiPS

5

5

43


MiLJØ oG

oVErFLAtE-

BEHAndLinG

44 EuroSkiLt

45


Belegging

med sink

Belegging med sink er den

beste måten å beskytte jern

og stål mot rust, både av

økonomiske og økologiske

grunner. Varmforsinket stål er

gjenvinnbart. 80 prosent av

tilgjengelig sink resirkuleres.

Pulverlakk er det mest

miljøvennlige alternativet som

finnes for tilleggsbeskyttelse

og farge legging av sinkbelegget.

Pulverlakk er

fullstendig uten løsemidler,

har et lavere energibehov i

frem stillingsprosessen og

kan påføres produktene med

lavere svinn enn noe annet

belegg.

Combi Coat ®

overflatebehandling

pulverbelegg

sinkfosfatering

varmforsinking

CombiCoat ®

Beskytter. Bevarer. Forskjønner.

Combi Coat® er en

kombinasjon av to hver for

seg beskyttende behandlingsmetoder,

varmforsinking og

pulver lakkering, der lakken

herdes til underlaget.

resultatet er en slitesterk

lakk som ikke skaller av.

Prosessen sikrer produktet

lang levetid, også i sterkt

korrosive miljøer uten

vedlikehold. Combi Coat ®

gir en levetid som er flere

ganger lenger enn for kun

varmforsinket materiale.

det varer og holder seg pent –

år etter år.

Combi Coat ® =

Varmforsinking + Sinkfosfatering + Pulverlakkering

46 EuroSkiLt

47

stål

CombiCoat ® Standard farger

rAL 9006 hvit alu

rAL 9007 grå alu

rAL 9005 svart

rAL 6009 mørk grønn

rAL 3003 rød

nCS6500 mørk grå

Andre farger på

forespørsel


notater notater

48 EuroSkiLt

49


notater

Leveringstider

Standard produkter 1–2 uker fra

bestilling. Ved spesialer og ved

valg av farger utenom standard;

4–6 uker fra bestilling.

Spesialfarger leveres på forespørsel

mot tillegg.

50 EuroSkiLt

51


Euroskilt avsperring

Euroskilt er norges største

leverandør av trafikkskilt, produkter

til sikring og avsperring, samt

sykkelstativ og utendørs møblering.

Alle våre produkter og tjenester følger

gjeldende norske sikkerhetsregler.

www.euroskilt.no

telefon: 800 35 325

e-post: post@euroskilt.no

More magazines by this user
Similar magazines