Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

utbetaler bedriften differansen mellom garantibeløpetog prosentinntekten regnet gjennomsnittlig med fullarbeidstid etter vaktlisten over 2 måneders periodemed utgangspunkt i 1. januar:Kategori: Per måned: 35,5 timer per uke:Servitør med fagbrev: 20 435,90 132,70Servitør uten fagbrev:Begynnersats 19 411,90 126,05Etter 2 års praksis 19 456,56 126,34Etter 5 års praksis 20 213,60 131,263.7.1 Beløpet anført i pkt. 3.6 tillegges prosentinntektenved avregning mot garantilønnen.3.7.2 Hvis en prosentlønnet arbeider slutter i løpet av enberegningsperiode, blir garantien ikke aktuell fordenne perioden. Dette gjelder dog ikke hvisarbeideren blir oppsagt uten at det skyldes egetforhold. Garantibeløpet reduseres i disse tilfelleforholdsvis.3.7.3 Ved fravær uansett grunn reduseres garantibeløpetforholdsvis. Måneden regnes som 154 timer.Ved sesongbedrifter skal sesongen væreberegningsperiode.Foranstående gjelder også avløsere med fullarbeidstid etter vaktlisten. For disse erberegningsperioden 2 måneder. For avløsere som erfast engasjert av bedriften, gjelder også foranstående,dog således at beregningsperioden for disse skalvære 154 timer x 2 (308 timer).30

More magazines by this user
Similar magazines