Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

det, skal vedkommende gi 6 dagers varsel omhan/hun ønsker å arbeide eller ikke.ProtokolltilførselEkstra serveringspersonale skal følge den vaktlistesom gjelder for den faste servitør som de avløser. Fordet ekstrapersonalet som ikke avløser noen fastservitør, skal det i hvert tilfelle avtales vaktenslengde, dog således at vedkommende ikke får enukentlig arbeidstid på mer enn 35,5 (37,5) timer.5. Overtid og andre tillegg5.1 OvertidOvertidsarbeid skal innskrenkes til det minst mulige.Forlanges arbeid utført utenfor den ordinærearbeidstid, gjelder følgende regler:5.1.1 Overtid regnes bare for hele og halve timer, såledesat påbegynt halv time regnes som halv time og overhalv time regnes som hel time.Arbeidstakere under 18 år må ikke arbeide overtid.Ved overtidsarbeid har arbeideren fri kost. Bedriftenkan i stedet utbetale kostpenger.Ved overtid hvor arbeideren krever en uforstyrretspisepause, betales bare overtidsgodtgjørelse for dearbeidede timer.5.1.2 For overtid før kl. 01.00 betales kr 67,90 pr. time itillegg til de vanlige serveringspenger.5.1.3 For overtid etter kl. 01.00 betales kr 100,50 pr. time itillegg til de vanlige serveringspenger.32

More magazines by this user
Similar magazines