Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 23 - Kompensasjon av konsernets nøkkelpersonerAdministrerende direktørFinansdirektør2008 2007 2008 2007Lønn og annen godtgjørelse 891 273 828 501 985 449 866 250Innskudd pensjonsordning 15 204 15 217 15 204 15 972Fordel innløsning opsjoner - 1 029 100 - 724 950Total godtgjørelse 906 477 1 872 818 1 000 653 1 607 172Administrerende direktør og finansdirektør har ikke avtale om lønn etter fratreden fra sine stillinger.Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av daglig leder er beskrevet i note 24.StyretGeneralforsamlingen godkjente 18.06.2008 tildeling av 30.000 opsjoner som hver gir rett til å erverve én aksje i Mamut ASA tilkurs NOK 12,00 til hver av styremedlemmene (40.000 opsjoner til styrets formann) som godtgjørelse for styrearbeid frem tilordinære generalforsamling 2009. Opsjonene må innløses innen 18.06.2010. Det ble ikke utbetalt styrehonorar for 2008utover opsjonstildelingen. Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av styrets medlemmer er beskrevet i note 24.Lån til ansatteAnsatte har ikke lån i selskapet.Revisors godtgjørelse (eks mva) Mamut Datter-ASA selskaper TotaltLovpålagt revisjon 1 254 1 280 2 534Skatterådgivning - 284 284Andre tjenester utenfor revisjonen 59 265 324Totalt 1 313 1 830 3 143Note 24 - Opsjoner til styret og daglig lederTotalt er det 646.800 opsjoner utestående til styrets medlemmer hvorav 331.000 er tildelt i 2008.Navn Verv Antall GIK (NOK)* Tildelingsdato BortfallsdatoTellef Thorleifsson Styreformann 40 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200940 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Thorolf Kildal Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Einar Haugstad Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Nini Høegh Nergaard Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Lill-Ann Bråthen Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Line Beate Bøhler Jebsen Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Merete Løvset Nylund Styremedlem * 6 500 NOK 13,50 01.07.2006* 30.06.2009(ansatt rep) * 3 000 NOK 13,00 12.12.2006* 30.06.2009* 9 000 NOK 13,00 01.01.2007* 31.12.200930 000 NOK 17,00 28.12.2007 12.06.2009* 7 500 NOK 17,50 01.07.2007* 30.06.2010* 10 000 NOK 11,00 01.01.2008* 31.12.201030 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010* 10 000 NOK 13,00 01.07.2008* 30.06.2011Kurt Swakhoven Styremedlem * 4 500 NOK 13,50 01.07.2006* 30.06.2009(ansatt rep) * 1 000 NOK 13,00 12.12.2006* 30.06.2009* 6 000 NOK 13,00 01.01.2007* 31.12.200930 000 NOK 17,00 28.12.2007 12.06.2009* 4 800 NOK 17,50 01.07.2007* 30.06.2010* 7 000 NOK 11,00 01.01.2008* 31.12.201030 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010* 10 000 NOK 13,00 01.07.2008* 30.06.2011Eilert Hanoa Adm. dir / * 23 500 NOK 17,50 01.07.2007* 30.06.2010Styremedlem * 22 000 NOK 11,00 01.01.2008* 31.12.2010* 22 000 NOK 13,00 01.07.2008* 30.06.2011Opsjoner markert med * er opsjoner som er tildelt som ansatt i selskapet. Disse opsjonene har 2 års opptjeningstid.For detaljer om ansattes opsjonsprogram se note 25.Ingen styremedlemmer har innløst opsjoner i løpet av 2008.40

More magazines by this user
Similar magazines