Frokostforedrag Steffen Waal - Zero

zero.no

Frokostforedrag Steffen Waal - Zero

Steffen Waal, administrerende direktør ABB AS, 7. februar 2012ElektrifiseringMiljøvennlig næringsutvikling© ABB Group7. februar 2012 | Slide 1


Markedsledende innen kraft- og automasjonOm ABB• 130 000 ansatte i cirka 100 land• $31,5 milliarder i omsetning (2010)• NOK 7,5 milliarder in omsetning i Norge(2010)• 2 000 ansatte i Norge• Etablert i 1988 etter en fusjon mellomBrown Boveri fra Sveits og Asea fraSverige. Forløperne etablert helt tilbakei 1883.• Privateid selskap notert på børsen i NewYork, Stockholm og Zurich.Hovedkvarter i Zurich.•© ABB Group•February 7, 2012 | Slide 2


ElektrifiseringEn gjenganger i media•© ABB Group•February 7, 2012 | Slide 3


ElektrifiseringHvorfor kan vi ikke bare gjøre det?• For å innføre klimatiltak som monner må man våge å ta tøffebeslutninger.• Forbud mot fakling (1985)• CO2-avgiften (1991)• Vurdere krav om elektrifisering av nye felt med ren energi• Det vil skape et nytt marked og en større næring innenfornybar energi, for å dekke ny kraftetterspørselDet er nå på tide at man innfører en tredje lov for sokkelen– nemlig påbud om elektrisk drift i stedet for bruken av gasssom energikilde på plattformen. Og med ren strøm.Nils A. Røkke/Sintef og Jørgen Randers/BI i Dagens Næringsliv, 27.01.2012© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 4


ElektrifiseringEt klimatiltak som monner på flere områderHMS• Reduserte klimagassutslipp(CO2)• Lavere lokal forurensing (NOX)• Bedre sikkerhet formannskapene• Mindre behov for trafikkoffshore• Høyere energieffektivitet• Mindre vibrasjoner og støyTeknologi• Kortere leveringstid• Enklere installasjon offshore• Lavere vekt, mer plass ombordØkonomi• Lavere drifts- ogvedlikeholdskostnader• Økt tilgjengelighet• Mer gass til salgs© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 5


ElektrifiseringKlimatiltak og næringspolitikk• Elektrifisering med ren energier et godt miljøtiltak og godnæringspolitikk• Norge som teknologilederinnen olje- og gassindustrien• Kraft til offshoreinstallasjonerog havbunnsanlegg blir eneksportartikkel• Bidrar direkte til jobber innenelektrifiseringsprosjekter• Indirekte økt sysselsetting foren stor leverandørindustri• Arbeidsplasser og norskvelferd sikres ved atoljeeventyret forlenges© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 6


ElektrifiseringFlere næringsmuligheter• Kraft fra land-teknologi benyttes i dag i enda større grad iforbindelse med offshore vindkraft• Prosjekter for kraft til land (HVDC) fra offshore vind ernå minst 20x større i effekt enn alle kraft fra landprosjektersolgt for O&G i Nordsjøen• Offshore vindparker vil kunne være en del av etframtidig "supergrid”• Teknologien eksisterer allerede• Etterspørselen etter kraft på sokkelen er der allerede,den bør bindes opp mot tilbudssiden for ren kraft• Teknologien er dessuten aktuell for stadig meravanserte havbunnsanlegg© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 7


Elektrifisering• ABB er en ledende leverandørav kraftforsyning til havbunnsinstallasjoner• Elektrisk system forkraftoverføring over langedistanser• UndervannstrafoerStatoil: Tyrihans• Pumpe for sjøvannsinjeksjon,31 km fra KristinStatoil: Åsgard• Verdens første undervannsgasskompresjonssystem, 43km fra Åsgard A© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 8


ElektrifiseringReduserte klimagassutslipp• ABB-teknologi gir plattformene stabil strømforsyning ogbidrar til at man unngår årlige klimagassutslipp påMer enn 1 million tonnUtslippsbesparelser pr år:Felt CO2 NOXTroll 230 000 230Valhall 400 000 250Gjøa 250 000 200Goliat 90000 88Troll 2 250000 200SUM: 1 220 000 tonn 969 tonn© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 9


ElektrifiseringABBs referanser på norsk sokkel• Statoil: Troll A, fase 1 (Likestrøm/70 km/2x41 MW/60 kV)• Statoil: Troll A, fase 2 (Likestrøm/70 km/2x50MW/60 kV)• Verdens største gassplattform ble også den første iverden med likestrøms kraftforsyning fra land• Opprettholdelse av produksjonskapasiteten medkompressorer som øker gasstrykket i rørledningen tilKollsnes, for å kompensere trykkfall i reservoaret• ABB leveranse:• Omformerstasjoner on- og offshore, AC- og DCsjøkabler,høyspent motorer for kompressorene© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 10


ElektrifiseringABBs referanser på norsk sokkel• BP Norge: Valhall (Likestrøm/292 km/78 MW/150 kV)• Omformerstasjoner on- og offshore, sjøkabel Nexans• Helelektrifisering av feltet• Første felt i verden som elektrifiseres etter at det er kommet iproduksjon• GDF Suez: Gjøa (Vekselstrøm/98 km/40 MW/90 kV)• Transformatorstasjon, statisk og dynamisk sjøkabel, elektriskutstyr om bord• Delelektrifisering• Første flytende innretning i verden som får strøm fra land• ENI: Goliat (Vekselstrøm/100 km/75 MW/123 kV)• Sjøkabel, elektrisk system ombord, landanlegg Siemens• Vekselstrøm, 100 km fra Hammerfest, delelektrifiseres• Ikke nok strøm tilgjengelig i Finnmark for helelektrifisering© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 11


ElektrifiseringHva nå?• Olje- og gassutvinning kangjennomføres medbetydelig lavereklimagassutslipp• Elektrifisering girverdiskaping ogkompetanse som kanbrukes på andre områder• Det økende kraftbehovet påsokkelen bør kunne dekkesav ren energi• Elektrifisering kreverpolitisk tilrettelegging:• Krav om elektrifiseringmed ren energi?• Økning av CO2-avgiften?© ABB GroupFebruary 7, 2012 | Slide 12

More magazines by this user
Similar magazines