Canalis generell presentasjon NO - Schneider Electric

schneider.electric.no

Canalis generell presentasjon NO - Schneider Electric

Presentasjon av fleksible strømskinner,type Canalis1


Canalis: Et omfattende og helhetlig systemfor alle bygningsinstallasjonerDet finnes Canalis valg for alle typer byggIndustri bygg:Garasjer, verkstedhaller, produksjon, drivhus, lager byggningerKommersielle bygg:Forretninger, butikksenter , hoteller,Offentlige bygg:Kontorer, skoler, sykehus, idrettshaller, cruiseskip2


Oversikt over Canalis skinnesystemTYPER OGSTØRRELSER:KDP Lysskinne 20AKBA Lysskinne 25-40AKBB Lysskinne 25-40AKNA 40-160AKSA 100-1000AKSA Stiger100-1000AKTA 800-5000A3


Canalis skinnesystem, designet for å spillesammenInnholdsrikt og omfattende system: Tavlesystem, forbindelse mellom trafo og tavlesytem, skinnesystemmed tilpassede uttaksplugger, produsert og testet av samme fabrikant.Generell distribusjon og beskyttelse er naturlig og enkelt forent: Sikker installasjon, koordinert system fra 40 til 5000 A,testet og garantert av Schneider Electric Opptimal driftskontinuitet på hovedforsyning med sikte på « backup », ogselektivitet Enkel videreføring med standard produkter, koordinasjon videreføres selvom belastningen flyttes.4


Lysinstallasjon med bruk av Canalis:Fordeler med Canalis sammenlignet med tradisjonell installasjonDobbelt så fort åinstallere:- 2 rette lengdermonteres rasktsammen ved å« klikke »demsammen- Lys festermonteres påskinnen mens deer på gulvet ogmonteres oppsammen medskinnen.0.2 timerpr meter for åmontere skinnen.0.4 timerfor å henge opp ogtilkoble lys.0.15 timerVed bruk av kbltilkoblinger.Kontinuitet vedservice:- Lys kan tilkoblesog frakoblesskinnen medspenning påsatt.Mere konkurransedyktig og enklereoppgradering ennkabelEnkelt å modifisere:-Ved omgjøring avsoner,enkelt å kobletil eller fra, for åforandre lys nivå.Enkelt å forandreFase valg på uttak ,gjør det enkelt åfordele5


Canalis KDP: Skinneføring på trommel 20A Brukes til distribusjonBelysning: armaturene må festes i byggkonstruksjonenFleksibelt i forhold til vedlikehold Installasjon til kontor, nedhengt himmling eller oppbygd gulv Avstand mellom uttak tilpasset til kontorceller 1,2 - 1,35 - 1,5 – 2,4 – 2,7 – og 3m Prefabrikert kabel til forsyning av lys . Tetthetsgrad: IP556


Canalis KBA: Selvbærende skinnesystem for lys25A og 40ATilpasset de mest nødvendige uttak: Distribusjon av lys Distribusjon for stikkontakter Dimming/styring via styreledere, « oppsjon T » eks. DaliTetthetsgrad: IP55Sprinkler proof7


Canalis KBB: Selvbærende skinneføring for lys2x25A og 2x40AInstallasjon: Tillater stor senter avstand for oppheng (Inntil 5 meter) Kan bære tunge laster og et bredt utvalg for lysopphengingHar 1 eller 2 kretser stor variasjon i lys setting: Dobbelt antall lys kretser. Mulighet for egen stikk kontakt kurs Dimming/styring via styreledere « opsjon T » eks. Dali Kombinasjon av lys og nødlys i samme skinneTetthetsgrad: IP55Sprinkler proof8


Lysskinner: FordelerTetthetsgrad: IP55 KBA og KBB er også « sprinkel proof »Oppheng for alle applikasjoner: Rask installasjon med eks. gjengestag for KBA og KBB Kanal skinne : For tilleggskabling som tele/data etc.Rette lengder uten uttak for KBA/KBB: Rimeligere enn skinner med uttak.Tilkobling for betjening av lys: Tilførsel og styring av lys. En eller flere punkter for lysbetjening, vekselbryter, impulsstyring ellertimer.9


Kraftdistribusjon med Canalis :Fordeler med Canalis skinnefordelingKraft tilgjengelig ialle punkter avinnstallasjonen:Skinnesystemetdistribuerer allkraft forsyning- Distribusjon tilalle etager.Mere konkurranse dyktigog enklere oppgraderingenn kabelInnstallasjon- Lasten kan lettfrakobles ogflyttes. Kortenedkoblingstidved serviceEnkel modifisering:-Forsyningsskinnerkan enkelt utvides.-Prefabrikertekomponeneter.-Færretilpassningspunkter10


Canalis KN: Distribusjon av små effekter opp til160 A Uttak: Med effektbryter eller vern inntil 63 A Fleksible elementer for rettningsendringer Monteres flatt (eks. datagulv), på høykant eller rett på vegg. Aluminiums skinner med sølvbelagt kobber på kontaktflater Farge hvit : RAL 9001 Kapslingsgrad: IP55 « Sprinkel proof »11


Canalis KS: Distribusjon av mellomstore effekter,opp til 1000 A Uttaksbokser: Med effektbryter eller vern opp til 400 A Rettningsendringer : Med vinkler og « albuer » eller T-er Monteres flatt (datagulv), på høykant eller rett på vegg. Farge hvit: RAL 9001 Aluminiums skinner med sølvbelagt kobber på kontaktflater Kapslingsgrad : IP55 « Sprinkel proof »12


Canalis KN/KS: SammendragEt omfattende utvalg: 160 A med intill 63 A uttaksenhet for Canalis KN 1000 A med intill 400 A uttaksenhet for Canalis KSNytt design: Hvit RAL 9001Høy kapslingsgrad: Tetthet IP55D Robust og støtsikker :IK08 Personbekyttelse : IPxxDSkinnefester og opphengs deler: Oppheng med gjengestag ( kun KN) Oppheng for trådbru under skinne føring Kombinasjoner med Wibe pendel/brakkett og kabelbrett/renne13


Canalis KN/KS: UttaksbokserPlast kapsling: KAEDRA base: Hvit RAL 9001 design Bedre plass til kabel Ergonomisk: lett å holde Kapsling med stikkkontakt intill 32 A:Metallkapsling : SAREL 3D base: Forbedret utseende: Ingen skarpe kanter Mer robust: Bøyde kanter, stivere kapslinger Enklere å installere med håndtak Bedre plass til kabel.Kapslinger kan klargjøres for måling og overvåking: Overvåking av sekundære linjer:– Overvåking av en last , skinne eller en mateboks– Rask identifisering av en hendelse på en uttaksboks Måling av elektrisk forbruk(kwh):– Kalkulerer forbruket pr konsument.14


Canalis KS: Vertikal løsningEget konsept med stigere for vertikal distribusjon Ved bruk av 2 lengder/elementer pr etage.– 1 brann barriere (Justerbare elementer tilpasset etagehøyden)– 1 standard lengde som distribusjons element med uttaksmulighet Enkelt å installere:– Et utvalg fra 250 til 800 A– Mulighet for å installere 3 eller 4 kapslinger pr. etage Veggmontert fjærbelastet feste for høye byggninger. Marine sertifikater (Lloyds, DNV…)15


Oppbygging av KT skinne16


Canalis: « High power » forbindelser og overføringerFordeler ved bruk av skinner fremfor kabel:Dobbelt så rask åinstallere:- Integrererelektrisk ogMekaniskefunksjoner- Skjøting av 2seksjoner er rasktog enkelt« Schneidertilkobling »prefabrikerteløsninger :- Kun 15 min. for åfrakoble ellertilkoble trafoTransportmer konkuransedyktigenn kabel over 1000 ALinkerMer konkuransedyktigenn kabel ved 1600 AMindre tilbehør:- Canalis er ca40% lettere ennkabel- Canalis er StivereMindre plass:- eksempel 2000 A:Canalis = 140 mmkabler = 600 mm- Alltid 90 gradersbøyer ellerretningsendringer17


En økonomisk installasjon som favoriserer CanalisEksempelPå 15 m skinnePris påuttaks punktArbeidInnstallasjonprisCanalis KNKabelVed mer enn 5 uttak,vil Canalis 100 AVære billigereenn kabel.Canalis100 AArbeidKabelAntall uttakKostnader1 2 3 4 5 618


Et godt økonomisk valgPlanlegging: Vesentlig besparelse av tid :Software guider deg frem til en opptimal installasjonInstallasjon, halvering av arbeidstiden:Intuitive montering: minimal sannsynlighet for feilKomponentene settes sammen ved å « klikke » dem sammen.Prefabrikerte uttaksbokserLys tilkoblinger og uttaksbokser kan monteres på før skinner henges oppSpart arbeidstid og utgifter for leie av stilas eller lift.Store besparelser gjennom hele levetiden for strømskinnen:Alltid tilgjengelige uttak for nye lasterRask frakobling og gjeninnkobling av laster.Skinnesystemet er enkelt å demontere og brukes på nytt20-30 % mindre effekt tap (line losses)19


Full sikkerhet ved betjeningModifisering av anlegget kan gjøres med spenning påsatt:Komplett utvalg av plastkapslinger.Ingen tilgang til spenningsførende deler: IPxxDFull sikkerhet ved installasjon av uttaksbokserHøy grad av brannbeskyttelse:Halogenfritt og selvslukkende materialeIngen røyk eller giftige gasser ved brann.Branntettingen hindrer røykutvikling.Et konsept med lite elektromagnetisk felt.Egne tabeller for Canalis.En installasjon som varer hele byggets levetid:Elektriske kontakter med sølvbelagt kobber, trenger ikke vedlikeholdGalvaniserte og lakerte kapslinger, ingen korrosjon.Skjøtestykker absorberer skinnens bevegelse og utvidelse20


Fordeler for rådgivere RIEEnklere beregninger:Det du må vurdere er karakteristikken på forsyningen og den totalebelastningenEnklere å vurdere distribusjon ut fra last beregninger.Karakteristikker av Canalis er gjengitt i våre katalogeneEnkel koordinasjon med riktig vern.Schneider prosjekterer skinner og løsningerSikkerhet:Komplett i henhold til gjeldende standarderIPxxDPålitelig og lang levetid.Canalis fabrikkene er ISO 14001 sertifisertBedre og mer konkurransedyktige enn kabel, spesiellt ved:Overføringer over 1000ADer man ønsker fleksibilitet i hele anleggets levetid.Lysinstallasjoner.21


Fordeler for byggherre og investor Byggninger vil være lettere å leie ut :Installasjonen er ikke låst og kan lett tilpasses leietager Et middel for å beholde leietager :Canalis gir leietager store muliheter til forandring uten at installasjonenendres. Øker sikkerheten på installasjonen:Canalis har en bedre brannbeskyttelse enn kabel.Lavere elektromagnetisk stråling enn tradisjonell kabling Ideell for prosjekter med korte tidsfrister:Kompletteres på halve tiden av tradisjonellt kabel anlegg. Canalis erderfor ideell for prosjekter med korte tidsfrister.22


Fordeler for sluttbrukerEkstremt fleksibel:Enkel og rask omgjøring , fjerne eller flytte belastninger med minimale kostnaderKontinuitet på tilførsel:Tilkobling eller frakobling kan utføres raskt med strøm på skinnen, med kort stans iproduksjonstiden.Enkelt vedlikeholdKort montasjetid :Installasjonstiden er bare den halve sammenlignet med kabel.Sikrere installasjon:Typetestede produkter.Vedlikehold kan utføres med skinnen tilkoblet, og under fulstendig sikkerhet:Beskyttet mot direkte kontakt: IPxxDHver enhet kan beskyttes med eget vern.Mennesker og miljø.Halogenfri: Ingen utvikling av røyk eller giftige gasser ved brann.Lav elektromagnetisk stråling:StålkapslingLiten avstand mellom lederne23


Canalis – designet for å spille sammen24

More magazines by this user
Similar magazines