brosjyre - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no

brosjyre - Norges Kristne Råd

ØkumeniskVennskapskonferanseSkien12.-13. juni 2009”Sammen i tro og vennskap”Invitasjonen gjelder:Frivillige og ansatte i alle aldre i menigheter fra alle kirkesamfunn(menigheter som er opptatt av eller engasjert i globalt diakonalt arbeid ogi vennskapskontakt nord/sør).


Program pr. 23..2.2009Fredag 12. juni 2009 – i Skien BaptistkirkeKl.16.30 Ankomst, registreringKl.17.00 Velkomst v/biskop Olav Skjevesland og kultursjefeni Skien - MiddagKl.18.00 Presentasjon av deltakerne og programprofil.Kl.18.15 Åpningsforedrag”Tro møter tro” – kirkens rolle i religionsmøte ogreligionsdialog v/Renato C. Raasch, prest i denlutherske kirke, Brasil.Samtale, ledet av Vidar Mæland Bakke, NMS.Kulturelle og musikalske innslag nord/sør (bl.a.KIA-kor, Skien)KL.20.15 Erfaringsutveksling. Menigheter som harmisjonsavtaler/vennskapskontakter deler sineerfaringer. Samtale ved bordene. Ledes av BeritHagen Agøy, MKR, og en repr. fra NKR.Kaffe/frukt.Kl. 21.15 Presentasjon av lørdagens verksteder.Kl. 21.30 Kveldsgudstjeneste m/nattverd i Skien kirke medinternasjonalt perspektiv v/Gunnar Thelin, OlavSkjevesland, Ghislain Gouvennec, pastor iMisjonskirken,o.a.Lørdag 13. juni 2009 – i Gulset kirkeKl. 08.45 Morgenbønn (v/Kristine H. Hovland og EstridHessellund)Kl. 09.00 Sammen i vennskap og tro:”Misjonsavtale som vennskapsrelasjon” v/KnutEdvard LarsenPresentasjon av ”Veiledningshefte forvennskapssamarbeid i menigheter”. Respons fra


Lino Lubiana, Borg bispedømme, lokalmenighetsprest, Renato C. Raasch, Brasil +forsamlingenKl. 10.30 KaffeKl. 10.45 Verksteder. Hver deltaker velger ett verksted.A. ”Hvordan lese Bibelen med briller fra Sør?v/Jan Christian Nielsen (Gateprest for ungdom i Oslo)B.”Hvordan starte og drive vennskapsarbeid?”v/representant fra Vennskap Nord/SørB. “Misjonsavtale og vennskapsrelasjon – hvordanutfylle hverandre?” v/Knut Hallen og KnutEdvard Larsen + repr. fra kommunevennskapC. ”Historien om Ala – et kreativt verksted omvennskap” v/Ane Tveit, Marianne Fresjarå,Hanne Mathiassen, Einar Sand m.f.l (frainkluderingsprosjekt med utviklingshemmende)D. ”Syng håp” verdensvid sang og musikk v/SindreEide, Roald Guttormsen og Tormod KlovningKl. 13.00 Global catering-lunsjKl. 13.45 Oppsummering av konferansen v/Beate Fagerli ogBerit Hagen AgøyKl. 1415 Utsendelsesgudstjeneste i pilegrimens tegn v/GunnarThelin og Gulset menighetKl. 15.00 SluttFormålet med konferansen er:- å være et møte- og bevisstgjøringssted for menigheter iNorge som har vennskapsrelasjoner i Sør- å gi inspirasjon og veiledning til dem som kan tenke seg åutvikle misjonsavtaler videre til vennskapsrelasjoner- å være et sted for utveksling av erfaringer- å lese Bibelens tekster med briller fra SørArrangører: Norges Kristne Råd/Global info, Mellomkirkelig råd (MKR)/Dennorske kirkes nord/sør-informasjon (KUI), Samarbeidsråd for menighet ogmisjon (SMM), Kirkens Nødhjelp (KN), Agder og Telemark bispedømme


Praktiske opplysningerSted: Skien Baptistkirke og Gulset kirke, SkienDeltakeravgift: kr 350,- (mat og seminarutgifter)Den enkelte må selv ordne reise og bestille/betale innlosjering.Ett av følgende hoteller anbefales:Dag Bondeheim, Prinsessegt. 7Enkeltrom koster kr. 780,- per natt ogdobbeltrom koster kr. 1050,- per natt.Begge inkl. frokost. Tel: 35 52 00 30E-post: hotel@dagbondeheimen.nohttp://www.dagbondeheim.no/Thon Hotel Høyers, Kongensgate 6Pris per enkeltrom er 905,- og for dobbeltrom 1105,- per natt inkludert frokost oggratis parkering.Tel: 35 90 58 00E-post: hoyers@thonhotels.nohttp://www.thonhotels.no/hoyersClarion Collection Hotel Bryggeparken, Langbrygga 7Pris per enkeltrom kr. 995,-Pris per dobbeltrom kr. 1195,-Da er det lett kveldsmat, overnatting og frokost inkludert i prisen her.Tel: 35 91 21 00 (ref. Lene Lia Gunstad)E-post: lene.gunstad@choice.nohttp://www.choicehotels.no/hotels/hotel?hotel=NO090&language=noPåmelding til konferansen må skje innen 18. mai 2009 tilLiv Janne Dehlin på e-post: liv.janne.dehlin@kirken.no ellerfaks 23 08 12 01, eller pr. post til Liv Janne Dehlin,Mellomkirkelig råd, Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo.Vennligst oppgi navn, postadresse, e-post og telefonnr. itillegg til hvilken menighet/kirkesamfunn/organisasjon dukommer fra. Dersom denne har vennskapssamarbeid ellerannen type nord/sør-engasjement, vil vi gjerne vite med hvem.Deltakerbrev med kart og veibeskrivelse til kirkene i Skiensendes ut etter påmeldingsfristen.Sangboka ”Syng håp” med sanger og bønner fra denverdensvide kirke vil bli brukt og kan kjøpes på konferansen.Konferansen er støttet av NORAD.Opplysninger: Se også hjemmesiden til Norges Kristne Råd(www.norgeskristnerad.no) eller Den norske kirkes nord/sørinformasjon(www.kui.no) og Agder og Telemarkbispedømme(www.kirken.no).

More magazines by this user
Similar magazines