DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

på Vestbredden fra min base i Øst-Jerusalem. Jeg bodde i nabolaget Sheikh Jarrah, et arabisknabolag i den arabiske delen av Jerusalem, som for øvrig har vært okkupert av Israel siden1967, da byen ble okkupert sammen med resten av Vestbredden.Mine informanter ble også påvirket av hendelser som lå utenfor temaene vi diskuterte,og dette har antakelig farget en del av intervjuene og de temaene som folk tok opp underintervjuene. Traumatiske opplevelser i kontrollposten, kansellering av reisetillatelse mellomVestbredden og Jerusalem, arrestasjoner og likvidasjoner enten i nabolaget eller av folk dekjente, er ting som preget folk. Flere av intervjuene endte i en politisk diskusjon, der folkfortalte hvor vanskelig dagliglivet er under den israelske militære okkupasjonen.Jeg ankom til Jerusalem i løpet av de siste krigsdagene i august 2006. De fleste jegsnakket med var veldig opptatt av krigen mellom Israel og Libanon som hadde rast helesommeren. Hizbollah var alles store helter, også blant de kristne palestinerne, og Nasrallahble sett opp til. Uansett hvilket hus jeg besøkte i denne første perioden satt alle som klistret tiltv-skjermene for å få med seg siste nytt fra krigen. Ett sted ble jeg fortalt at for første gang pålenge var alle hotellene i Betlehem fullpakket. Folk var relativt ambivalente over dettefaktum. På den ene siden var de veldig glade for at næringslivet i Betlehem hadde fått etoppsving for første gang siden starten av intifadaen. På den annen side skyldtes detteoppsvinget at det var palestinere fra det nordlige Israel som hadde flyktet. Den enes nød, denandres brød. Store skriverier under krigen omtalte gjentatte ganger mangelen på bomberom ide palestinske byene, mens det i de jødiske byene var bomberom. Mange så derfor ikke noenannen løsning enn å flykte sørover (Applebaum 2006).En annen ting som kan ha hatt innvirkning på intervjuene og muligens påvirket minsinnsstemning er reisene gjennom de israelske militære kontrollpostene, det permanenteisraelske militære nærværet og den generelt håpløse situasjonen. Den vanskelige politiskesituasjonen fører også til at folk ofte er mentalt utmattet, og jeg måtte til stadighet utsetteplanlagte intervjuer. Stordelen av mine informanter er bosatt på Vestbredden, og de kunneikke reise til Jerusalem for å la seg intervjue. 16Generelt kunne jeg også merke mismot hos folk, og dette gjorde også sitt til at selvefeltarbeidsopphold til tider kunne være tungt å bære. Byggingen av muren, Jerusalems stilling,jerusalemittenes situasjon, Israels krig med Libanon og en usikker framtid er noe av det folksnakket mye om i den tiden jeg var der. Jeg synes også å merke at intifadaen tar på, og mye avden optimismen jeg opplevde i 2003/04, var ikke der lenger. Folk virket generelt slitne. Å16 De fleste palestinere med id-kort fra Vestbredden har ikke tillatelse fra israelske myndigheter til å reise tilJerusalem.16

More magazines by this user
Similar magazines