DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

However, throughout the Mameluke period and the subsequent Ottoman period, the history ofJerusalem is primarily a history of continual change of status, of rights of ownership and ofposition among the various Christian communities in the holy places – although it should benoted that the majority of Christian inhabitants of Jerusalem were eastern or orientalChristians, whatever happened in the holy places. (O’Mahony 2003:4).Som et resultat av den muslimske erobringen av byen mistet de kristne til dels kontrollen oversine hellige steder. De muslimske herskerne mente at de kristne undersåttene var under deresherredømme og at de kunne gi bort, konfiskere eller stenge de hellige stedene som det passet.Bygging av nye kirker var også forbudt under islamsk lov.De kristne har ifølge islamsk lov en beskyttet stilling som religiøs minoritet, på linjemed jøder, sabeere og zoroastere. De betegnes som ahl al-kitab 28 , bokens folk, og dermed ahlal-dhimma – beskyttet. 29 I dette ligger retten til å praktisere egen religion og å følge egenfamilie- og arverett. Denne gruppen betaler heller ikke den islamske skatten zakah, men toandre skatter, jizya og kharaj (Kværne 2002). De religiøse minoritetene avtjener heller ikkeverneplikten. Det innebærer også at kristne menn ikke har lov til å gifte seg med muslimskekvinner, at de må kle seg i visse farger, deres gudshus måtte ikke være prangende, de kunneikke vitne mot muslimer i retten, kristne kunne ikke arve en muslim og mange steder kunnede ikke ha de høyeste embetene i samfunnet, selv om kristne også hadde tiltrodde stillingerhos muslimske herskere. I perioder ble dhimmi-gruppenes rettigheter flere steder holdt tilbakeav muslimske herskere. Noen steder ble de blant annet befalt å kle seg i spesielle klesdraktereller farger, og kirker ble bygd om til moskeer. Eksempel på sistnevnte er Hagia Sofia-kirkeni Istanbul. Den arabiske halvøya skiller seg ut i denne sammenheng ved at den alltid har hatten mye strengere politikk når det gjelder religionsfrihet, og Saudi Arabia er et av få land i dagsom fortsatt praktiserer et system som minner om dhimmi-systemet. Systemet innebærer ogsået forbud mot å konvertere fra islam og legger restriksjoner på kristen misjon (Leirvik2006:39).Osmanene videreutviklet systemet gjennom sitt millet-system, der minoritetene varpålagt å betale en bestemt skatt mot å få beskyttelse av det muslimske styret. Den ortodokseog den armenske kirken var de to første til å oppnå status som millet 30 . Sosiologen SteveBruce refererer til Michel Roux, som klassifiserer millet-systemet som: ”hierarchizedpluralism”(Bruce 2003:18).28 Bokens folk29 Beskyttet folk: ikke-muslimske folk i et muslimsk land, som betaler en bestemt skatt i bytte mot beskyttelse.30 Millet er en osmansk, tyrkisk term for en beskyttet religiøs minoritet. Kommer av det arabiske ordet milla().27

More magazines by this user
Similar magazines