DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

av dem som argumenterer for at det fantes en palestinsk identitet forut for sionismensframmarsj. Han sier at palestinerne ikke var uavhengige, der de var en del av det osmanskeriket, men at de på tross av dette hadde en egen identitet som palestinere.Its inhabitants referred to themselves as Palestinians, however, and made importantdistinctions between themselves, the Syrians, the Lebanese, and the Transjordans. Much ofwhat we can call Palestinian self-assertion was articulated in response to the flow of Jewishimmigrants into Palestine since the 1880s, as well as to ideological pronouncements madeabout Palestine by Zionist organizations (Said 1980:117).Said mener også at samholdet, og følelsen av å være ett folk, vokste i denne perioden:The things that had been taken for granted – the structure of the society, village and familyidentity, customs, cuisine, folklore, dialect, distinctive habits and history – were adduced asevidence, to Palestinians by Palestinians, that even as a colony the territory had always beentheir homeland, and that they formed a people (Said 1980:117).3.2 NYERE HISTORIE – OPPRETTELSEN AV STATEN ISRAELDet osmanske rikets fall resulterte i et politisk vakuum i Palestina som Storbritannia og denetter hvert voksende sionistbevegelsen fylte. Balfourerklæringen av 2. november 1917(appendiks I) lovte støtte til arbeidet sionistbevegelsen la ned for å etablere et jødisk hjemlandi Palestina. Erklæringen ga således legitimitet til sionistbevegelsen, og avtalen satte til delsdagsorden for den politiske dragkampen som foregikk etter første verdenskrig mellom denbritiske kolonimakten, sionistbevegelsen og palestinerne. Forut for dette hadde i tilleggMcMahon-Husayn-korrespondansen lovet araberne uavhengighet i bytte mot hjelp i krigenmot det osmanske riket. De palestinske lederne tolket dette i retning av at dette også gjaldtPalestina, ifølge Wagner. Ved siden av dette hadde britene inngått en hemmelig avtale medFrankrike, Sykes-Picot (appendiks II), der det tidligere osmanske riket ble delt dem imellom.Palestinernes kamp og sionistbevegelsens ambisjoner om et hjemland førtes således påkollisjonskurs (Wagner 2003:108f).3.2.1 Britisk mandatområde 1920-1948Mellom 1920 og 1948 var Palestina britisk mandatområde (appendiks III), og denne periodenvar preget av mye sosial uro, opprør og politisk dragkamp. Den britiske høykommissæren, SirHerbert Samuel, som for øvrig var jødisk, klarte ikke å få med seg verken de arabiske ellerjødiske innbyggerne på å danne en lovgivende forsamling, som skulle bestå av folkevalgtekristne, jøder og muslimer. Han ble boikottet av de arabiske innbyggerne, som nektet å31

More magazines by this user
Similar magazines