DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

[…] I did not know the word irony then, but I could understand pain (Chacour 2005:70f).Den israelske historikeren Benny Morris bekrefter at innbyggerne i landsbyen ble drevet ut avsine hjem, og at de ble lurt av soldatene.But a transfer it was. […] The following day, 13 November, the inhabitants of Kafr Bir’im(Maronites) and al Mansura (Maronites), to the east of Iqrit, were also ordered to leave – andto trek to Lebanon. They were given a day or two. The Ninth Brigade units were told to expecta ‘large wave’ of refugees on the 15 th : ‘Make sure that this wave will move northward [i.e., toLebanon] only and not return to the interior of the State’, the battalions were instructed. […]The inhabitants of Bir’im were also told that they were being moved out temporarily andwould eventually be allowed back (Morris 2004:506f).En av mine informanter, en dame i 60-årene, fortalte meg hvordan hun og familien flyktet frasitt hus i Talbiyah i Vest-Jerusalem i 1948. De hadde valgt å bo der så lenge de kunne, til trossfor krig og stridigheter. En dag møtte de imidlertid på den egyptiske konsulen, som varoverrasket over å se dem der, og han ba dem om å ta med seg alle verdisakene de kunne bæreog å komme seg unna til det var trygt å reise tilbake. Hun fortalte også at FN ba folk om åsøke dekning andre steder, ettersom de israelske styrkene nærmet seg Talbiyah, et fornemtstrøk som for øvrig var bebodd av kristne palestinere, som Edward Said beskriver det i sinememoarer. [It was]”a part of West Jerusalem that was sparsely inhabited but had been builtand lived in exclusively by Palestinian Christians, like us” (Said 2000:21). Min informantviste meg også bilder av huset hun vokste opp i, et storslagent hus som gir en fornemmelse avhvordan de rike levde i Jerusalem på den tiden. Jernporten foran inngangen er fortsatt den dagi dag dekorert med familiens initialer, mens huset benyttes som israelsk mentalsykehus.Familien har aldri fått kompensasjon for tapet av huset og eiendommen. I dag bor hun medfamilien i Betlehem, dit de flyktet.Edward Said nevner også sin families og egen tilknytning til Jerusalem i sinememoarer. Han hadde muligheten til å ta familiens hus i øyesyn tidlig på 90-tallet, menforteller at dette ble for emosjonelt for ham.One of the routine questions I was asked by the Israeli officials (since my U.S. passportindicated that I was born in Jerusalem) was exactly when after birth I had left Israel. Iresponded by saying that I left Palestine in December 1947, accenting the word “Palestine”.”Do you have any relatives here?” was the next question, to which I answered, “No one,” andthis triggered a sensation of such sadness and loss as I had not expected. For by the earlyspring of 1948 my entire extended family had been swept out of the place, and has remained inexile ever since. In 1992, however, I was able for the first time since our departure in 1947 tovisit the family-owned house where I was born in West Jerusalem, as well as the house inNasaret where my mother grew up in, and my uncle’s house in Safad, and so on. All of them37

More magazines by this user
Similar magazines