DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

le kastet ut for at det skulle bygges et større platå foran Klagemuren. Fram til 1971 ble 4 000acres 36 konfiskert i Jerusalem-området. I løpet av 1978 hadde 23 640 acres blitt konfiskert og76 000 israelske bosettere hadde bosatt seg på jord stjålet fra palestinere. (Wagner 2003:173).Wagner sier at Israel alltid begrunnet konfiskeringen med at jorda var statseid eller offentlig,men at dette ikke stemmer overens med menneskerettighetene eller folkeretten, som sier at enokkupant ikke har rett til å kreve jord eller eiendom fra den de okkuperer, eller overføre sinegen sivilbefolking til området som okkuperes.Flere av de store bosetningene som er bygget i området i og rundt Jerusalem, er ogsåbygget på jord som er kjøpt av det gresk-ortodokse patriarkatet. Eksempler på dette er Ma’aleAdumim i retning Jeriko og Abu Ghuneim (Har Homa på hebraisk) mellom Betlehem ogJerusalem. Wagner sier at ”as a result Israel has the possibility of completely encirclingJerusalem’s Arab community while cutting off the northern and southern districts of the WestBank from Jerusalem” (Wagner 2003:173) (appendiks VI). Den gresk-ortodokse kirken harfått sterk kritikk av mange palestinske kristne for å ha utført disse eiendomssalgene.Da Likud kom til makten i 1977, med statsminister Menachem Begin i spissen, ble detlagt større vekt på å øke antallet israelske bosettere i de palestinske områdene, samtidig medet ønske om å få ned antallet palestinere. Den israelske historikeren Ilan Pappe sier attrusselen om enten å bli utvist eller forflyttet hang over lokalbefolkningen, og at ”[w]hilemass expulsions took place at long intervals, passive bystanders and acitivists alike weresubjected to military harassment in the form of house searches, curfews and abusiveinterrogation at checkpoints on a daily basis” (Pappe 2004:197). Han sier også at motstand bledefinert på en bred basis, og at demonstrasjoner, opposisjon, streik eller å vifte med detpalestinske flagget kunne bli møtt med stor brutalitet. Israel har blitt møtt med sterk kritikkfor sin militære okkupasjon, som strider mot Geneve-konvensjonen. Israel bryter flere av densartikler ved blant annet å flytte sin egen sivilbefolkning til området, å utvise palestinere fra detokkuperte området, og ved å innføre kollektive straffemetoder. Pappe sier også at å forflytteseg mellom forskjellige destinasjoner på Vestbredden er mer eller mindre forbeholdt dejødiske bosetterne og noen få lokale som får tillatelser.I 1987, etter 20 år med israelsk militær okkupasjon, brøt det ut opprør i de palestinskeområdene. Pappe sier at palestinerne forstod at det ikke ville komme hjelp utenfra, ogPalestinaspørsmålet var også ”last on the list of priorities at Arab summits” (Pappe 2004:232).PLOs politiske strategi fødte heller ingen løsninger, verken når det gjaldt okkupasjonen eller36 16 187 425.7 m 2 , tilsvarende 1 600 hektar.40

More magazines by this user
Similar magazines