DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

små samfunn av jøder i både ikke-arabiske og arabiske land, i tillegg til samaritanere,mandeere, bahai-tilhengere og armenere.Kristne regnes som en minoritet på bakgrunn av religiøs tilhørighet, da de fleste avdem har arabisk som morsmål, selv om noen av kirkene har bevart eksempelvis koptisk ellerarameisk som liturgisk språk. I landsbyene Malula, Bakha og Jubadin utenfor Damaskusfinnes det derimot kristne som fortsatt har en arameisk dialekt som morsmål. Kristne borspredt over de fleste arabiske land i dag, men utgjør en minoritet i alle land de bor i, iregionen. De kristne palestinerne, som denne oppgaven tar for seg, har alle arabisk sommorsmål, men regnes som minoritet på bakgrunn av religiøs tilhørighet. Palestinske kristneutgjør i dag en minoritet i både det palestinske og det israelske samfunnet. Som sag er detikke lett å gjengi et korrekt antall kristne palestinere da statistikken varierer etter forskjelligekilder, men det tallet som oftest opplyses er at de utgjør rundt to prosent av den palestinskebefolkningen på totalt 4 018 322 43 . Palestinske byer som Ramallah, Betlehem og Jerusalem 44har den største konsentrasjonen av kristne, i tillegg til Nasaret og Haifa i Israel.4.1.3 Diffus minoritetDen israelske statsviteren Gabriel Ben-Dor trekker fram kurderne som eksempel på en storminoritetsgruppe i regionen. Både Ben-Dor og historikeren Albert Hourani brukerbetegnelsen kompakt minoritet om kurderne, på samme måte som med alawi-ene og druserne.Begrepet innebærer at gruppen er majoritet i et distrikt innen et land der de i utgangspunkteter en minoritet (Hourani 1947:14). Kurderne er således en majoritet innen visse områder i delandene de er spredt over 45 . Kurdisk er et indoeuropeisk språk, ubeslektet med arabisk språk,mens kurdere hovedsakelig er sunnimuslimer. Kurderne anses derfor som en minoritet påbakgrunn av etnisk bakgrunn og språk (Ibid:9f).Kristne i Midtøsten, spesielt de ortodokse, som også er det største kirkesamfunnet iPalestina, trekkes fram av Ben-Dor som en motsats til de kompakte minoritetene, og betegnessom diffus minoritet. Ben-Dor forklarer at dette begrepet innebærer at de ikke har majoritet i41 Den nest største sjiaretningen. De aksepterer de første imamene fra etterkommerne til Muhammed gjennomhans datter Fatima. Etter den sjette imamene, Jafar as-Sadiq, aksepterte ismailittene Jafars eldste sønn Ismailsom den neste imam.42 Kommer fra ismaili-grenen, men mange anser ikke druserne for å være muslimer. En del drusere ser også påseg selv som ikke-muslimer.43 Statistikk hentet fra https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gz.html#Geo oghttps://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html44 Øst-Jerusalem regnes av palestineres som deres hovedstad, samtidig som Israel legger samme krav på byen.Israel erklærte byen for å være israelsk i 1950, og Knesset vedtok i 1980 ”The Basic Law: Jerusalem, Capital ofIsrael”, der Jerusalem erklæres for å være israelsk: http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Law. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 478 krever loven opphevet.45 Iran, Irak, Syria, Tyrkia og Armenia.45

More magazines by this user
Similar magazines