DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

FORORD - HVORDAN JEG FATTET INTERESSE FOR DETTE TEMAET............................................ 71. INNLEDNING........................................................................................................................ 81.1 TEMAPRESENTASJON................................................................................................... 81.1.1 Påstand om forfølgelse og diskriminering ......................................................... 81.1.2 Økende emigrasjon........................................................................................... 101.1.3 Økt religiøs innflytelse ..................................................................................... 111.2 PROBLEMSTILLING .................................................................................................... 121.3 MATERIALE............................................................................................................... 131.3.1 Muntlige kilder ................................................................................................. 131.3.2 Skriftlige primærkilder ..................................................................................... 131.3.3 Skriftlige sekundærkilder.................................................................................. 131.4 OPPGAVENS DISPOSISJON .......................................................................................... 131.5 BEGREPSAVKLARING................................................................................................. 142. METODE ............................................................................................................................ 152.1 KONFLIKTSONE ......................................................................................................... 152.2 TIDLIGERE ERFARING ................................................................................................ 172.3 ETISK DILEMMA I KONFLIKTSONE? ............................................................................ 172.4 INFORMANTER........................................................................................................... 182.5 INTERVJU OG DELTAGENDE OBSERVASJON ................................................................ 202.6 SPØRSMÅL................................................................................................................. 213. HISTORISK BAKGRUNN ...................................................................................................... 233.1 2000 ÅR I DET HELLIGE LAND.................................................................................... 233.1.1 Kristendommen etableres................................................................................. 233.1.2 Islams framvekst............................................................................................... 253.1.3 Kristne i det osmanske riket ............................................................................. 283.1.4 Sionismens framvekst ....................................................................................... 303.2 NYERE HISTORIE – OPPRETTELSEN AV STATEN ISRAEL.............................................. 313.2.1 Britisk mandatområde 1920-1948.................................................................... 313.2.2 De kristne etter 1948 ........................................................................................ 353.2.3 Transfer og etnisk rensing................................................................................ 363.2.4 Seksdagerskrigen og israelsk okkupasjon ........................................................ 394. DEN KRISTNE PALESTINSKE MINORITETEN ........................................................................ 434.1 MINORITETER............................................................................................................ 434.1.1 Stat og minoritet............................................................................................... 444.1.2 Religiøs minoritet ............................................................................................. 444.1.3 Diffus minoritet ................................................................................................ 454.1.4 Minoritet med innflytelse.................................................................................. 464.2 IDENTITET ................................................................................................................. 474.2.1 Et sett av identiteter.......................................................................................... 474.2.2 Identitet i endring ............................................................................................. 484.3 EMIGRASJON OG DEMOGRAFISK ENDRING I PALESTINA............................................. 485. FUNN FRA FELTARBEID...................................................................................................... 524

More magazines by this user
Similar magazines