DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

afraid of it” (Sari, Ramallah), og siktet til at mange muslimske palestinske ungdommer ikkekjenner én eneste palestinsk kristen. Sari satt i israelsk fengsel for 20 år siden, og han erindrethvordan hans muslimske cellekamerat aldri har sett en kristen før. Sari mener situasjonen erenda vanskeligere nå, enn for 20 år siden, og at mange landsbyer på Vestbredden ikke harnoen kontakt med det kristne samfunnet. Han begrunner dette med de strengereiserestriksjonene det israelske militæret håndhever, og som hindrer palestinerne fri ferdseltil og fra, og innad på Vestbredden. Som eksempel på hvor vanskelig det kan være nevner hanei tante han har i Zababde, nær Nablus. Han har ikke sett henne på tre-fire år fordi det er forvanskelig å komme seg dit under de rådende forhold, med militære kontrollposter og detisraelske systemet med tillatelser. Han fortalte også at folk i Palestina generelt har stadigmindre kontakt med hverandre på tvers av religion, lokalsamfunn og byer, og at folk avhengermer og mer av sin egen hamoulah: 51People now depend more on their political group or on tribes, or they depend on “Iam from Hebron, so people coming from Hebron, or Ramallah, will support me if Ihave a problem” (Sari, Ramallah).Han sa også at: ”it is easier for me to go to New York than to Jerusalem”, for å illustrere hvorvanskelig det er å reise mellom de palestinske byene for palestinere, selv om avstanden i detgitte tilfellet bare er 20 kilometer.5.1.1 Muren ødelegger det palestinske samfunnetReiserestriksjonene i de palestinske områdene har blitt forsterket siden 2002, da Israel startetå bygge muren på og rundt Vestbredden. Den er i skrivende stund nær fullført, og strekker segcirka 703 kilometer 52 langs grensen mellom Israel og Vestbredden. Den følger imidlertid ikkeden grønne linjen fra krigen i 1967, er bygget inne på palestinsk territorium og annektererrundt 47 prosent 53 av Vestbredden. Dette får følgelig store konsekvenser for palestinerne. Itillegg er nettverket av de per i dag 85 bemannede kontrollpostene og 460 vegsperringene somer konstruert på Vestbredden effektive i forhold til å hindre palestinerne fri reise. 5451 Hamoulah er det palestinske klanssystemet. Mine informanter oversetter dette til tribe og clan på engelsk, menjeg har valgt å bruke termen hamoulah, siden dette er et begrep som hører til den palestinske konteksten.52 http://stopthewall.org/factsheets/883.shtml53 http://stopthewall.org/factsheets/883.shtml54 http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline2.un.org/oPt: fra rapporten The HumanitarianImpact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure in the West Bank, datert juli 200753

More magazines by this user
Similar magazines