DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

for å studere, ifølge Sireen. Ved hjemkomst mener hun at de tar med seg nye holdninger fraUSA eller Europa. En av utfordringene hun ser ved dette er at palestinske menn må godtadenne endringen hos palestinske kvinner, og at mange av dem blir mer selvstendige. Hunoppsummerer egen identitet som palestinske kristen:I am sure of my identity, but I don’t have[only] one identity. I am a number of things.How can you not be? I mean, your life is a journey. For me it is a number of things; Iam Palestinian, I am a Christian. It played an important part of me [that]I lived in theStates for a long time. I am an Arab. Culturally there is a Muslim in me. So manythings. How can you be one thing?Sari fra Ramallah mener at grunnen til at de kristne lettere tilpasser seg i vestlige land er at dedeler den samme religionen, og at dette gjør det lettere for dem å integreres og å føle seg somen del av samfunnet. Han mener også at muslimene holder tettere kontakt med Palestina etteremigrasjonen enn de kristne gjør, og at dette muligens er fordi muslimene er en religiøsminoritet dit de kommer.Khaled fra Beit Sahour mener at mange kristne ikke lenger føler at Palestina er dereshjemland, og at de ikke lenger kan identifisere seg med kulturen som endrer seg i takt medutviklingen av politisk islam. I tillegg tror han mange føler seg presset mellom muslimene påden ene siden og Israel på den andre siden:They feel that this is no longer our land, you know, we cannot practice our rights, weare facing racism from both sides; the Israeli side consider us Arabs, the Muslimsconsider us Christians, or Crusaders.Khaled mener emigrasjon er feil måte å håndtere problemene på. Han kan ikke tenke seg åemigrere, men han kjenner mange som har valgt det, både blant familie, venner og naboer.Der han bor har fire av de seks nærmeste nabofamiliene emigrert:I believe this is wrong. They shouldn’t behave this way. We were born in this country,and if Jesus wants us to be in other places he would have us born in other countries,and he wants us to stay in this country, and to adopt ourselves to any level of living.We consider ourselves the original Christians; we are the ones who broughtChristianity to the world. We were in the Holy Land since Jesus’ time. Now we are theones emigrating from the Holy Land, which is sad.Khaled tror mange muslimer anser de kristne for å være en bro til vesten, og at de kristnesstemme noen ganger tas mer alvorlig enn de muslimske:74

More magazines by this user
Similar magazines